Thalie


Persistentní svět hry Neverwinter Nights
It is currently 02:14 20. Oct 2020

All times are UTC + 1 hour [ DST ]

Forum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: (T2) ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ - Mnich
PostPosted: 11:52 15. Aug 2013 
Offline
Oficiální informace
User avatar
 WWW  Profile

Joined: 15:37 27. Nov 2007
Posts: 368
ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ - Mnich


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omezení přesvědčení: Zákonné

Životy na úroveň: 8 + bonus za odolnost

Ovládání zbraní a zbrojí:
- Mnichové ovládají mnišské zbraně(hůl, prak, shuriken, kama, dýka) . Umí nosit róby.

Dovednosti povolání:
- Dovednosti povolání pro mnichy jsou: Soustředění (Concentration), Výcvik (Discipline), Léčení (Heal), Skrývání (Hide), Naslouchání (Listen), Znalosti (Lore), Tichý pohyb (Move silently), Kryt (Parry), Přesvědčování (Persuade), Akrobacie (Tumble)
- Dovednostní body: 4 + oprava Int ( (4 + oprava Int) * 4 na 1. úrovni)

Hlavní záchranné hody: Výdrž, Reflexy, Vůle

Základní bonus k útoku: 3/4 úrovně
Speciální bonus k útoku: při neozbrojeném boji, nebo při boji s kamou má mnich speciální bonus k útoku řídící se :
http://nwn.wikia.com/wiki/Unarmed_base_attack_bonus

OMEZENÍ: Mnicha nelze kombinovat s druidem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvyšování úrovně:

Quote:
1. lvl - Mnichův bonus do OČ (Monk AC bonus), Omračující pěst (Stunning fist), Únik (Evasion), Bouře úderů (flurry of blows), Zlepšený boj beze zbraně (Improved unarmed strike), Sekáček (Cleave)
2. lvl - Odrážení střel (Deflect arrows)
3. lvl - Pevná mysl (Still mind)
4. lvl -
5. lvl - Ki úder +1 (Ki strike +1),Bonus OČ (AC) +1,
6. lvl - Sražení (Knockdown), Zlepšené sražení (Improved knockdown)
7. lvl - Čistota těla (Purity of body)
8. lvl -
9. lvl - Vylepšený únik (Improved evasion)
10. lvl - Ki úder +2 (Ki strike +2),Bonus OČ (AC) +2,
11. lvl - Mnišská Rychlost
12. lvl - Diamantová duše (Diamond soul), Talent na skrývání
13. lvl - Diamantové tělo (Diamond body)
14. lvl -
15. lvl - Bonus OČ (AC) +3, Ki úder +3 (Ki strike +3), Rozkmitaná dlaň 1x/den (Quivering palm)
16. lvl -
17. lvl -
18. lvl - Prázdné tělo 1x/den (Empty body)
19. lvl - Jednota těla 1x/den (Wholeness of body)
20. lvl - Ki úder +4 (Ki strike +4), Dokonalá jednota I (Perfect self I),Bonus OČ (AC) +4


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schopnosti povolání:

Mnišská Rychlost
- dává mnichovi permanentně efekt Spěšného ústupu
* Zvýšení rychlosti se projeví automaticky, tento bonus není vyobrazen jako odbornost.

Omračující pěst (Stunning fist)
- Mnich se může pokusit omráčit nepřítele neozbrojeným úderem. Aby tak učinil, musí nepřítele tímto neozbrojeným úderem zasáhnout. Nepřítel musí poté projít testem na výdrž proti DC (10 + 1/2 úrovně mnicha + mnichova oprava za moudrost) nebo je omráčen na 3 kola. Mnich může použít omračující úder tolikrát denně, kolik je jeho úroveň v tomto povolání.

Únik (Evasion)
- Pokud dovoluje mnichovi úspěšný hod na reflex snížit zranění, které utržil, na polovinu, neutrží zranění žádné.

Bouře úderů (Flurry of blows)
- Mnich získává jeden bonusový útok za kolo, pokud bojuje neozbrojeným bojem nebo kamou. Při použití této schopností mají všechny útoky v kole postih -2 k zásahu.

Odrážení střel (Deflect arrows)
- Mnich se může pokusit odrazit jednu střelu za kolo. Aby tak učinil, musí projít testem na reflexy proti DC 20.

Zlepšený boj beze zbraně (Improved unarmed strike)
- Ozbrojení protivníci nezískávají vůči mnichovi příležitostné útoky za to, že bojuje beze zbraně.

Mnichův bonus do OČ (Monk AC bonus)
- Mnich si přičítá k OČ svoji opravu za moudrost, ale pouze v případě, že nenosí žádnou zbroj.

Pevná mysl (Still mind)
- Mnich má bonus +2 k hodu na záchranu vůli proti mysl ovlivňujícím kouzlům a efektům.

Ki úder +x (Ki strike +x)
- Mnichovy údery se s rostoucí úrovní pro účely procházení sníženou zranitelností nestvůr považují za braň s vylešením (+1 na 5. úrovni, +2 na 10. úrovni, +3 na 15. úrovni, +4 na 20. úrovni a +5 na 25. úrovni).

Bonus OČ (AC) +x
- Mnich získává bonus k OČ (AC) typ jiný. Tento bonus roste s úrovní mnicha - na 5. úrovni +1, na 10. úrovni +2, na 15. úrovni +3, na 20. úrovni +4, na 25. úrovni +5, na 30. úrovni +6

Čistota těla (Purity of body)
- Mnich je imunní vůči všem nemagickým nemocem.

Jednota těla (Wholeness of body)
- Mnich si dokáže jednou za den regenerovat své zdraví. Hodnota regenerace je shodná jeho bonusu k moudrosti po dobu trvání tah / úroveň mnicha + bonus za moudrost.

Vylepšený únik (Improved evasion)
- Pokud dovoluje mnichovi úspěšný hod na reflex snížit zranění, které utržil, na polovinu, neutrží zranění žádné. V případě neúspěšného hodu utrží mnich pouze poloviční zranění.

Diamantové tělo (Diamond body)
- Mnich je imunní vůči veškerým jedům.

Talent na skrývání
- Tato odbornost je požadavkem pro možnost naučení se odbornosti Skrýt se pozorován (HIPS).

Diamantová duše (Diamond soul)
- Mnich získává magickou odolnost rovnou jeho úrovni mnicha +10.

Rozkmitaná dlaň (Quivering palm)
- Tato schopnost může být jednou denně použita k zabití nepřítele. Pokud mnich po aktivování této schopnosti úspěšně zacháhne nepřítele, ten musí projít testem na výdrž (DC 10 + polovina úrovně mnicha + mnichova oprava za moudrost), jinak okamžite umírá. Počet použití je 1x / den.

Prázdné tělo (Empty body)
- Při aktivování této schopnosti získává mnich 50% skrytí. Tuto schopnost může použít jednou denně, její trvání je 1 kolo za úroveň mnicha + jeho oprava za moudrost.

Dokonalá jednota I (Perfect self I)
- Mnich je imunní vůči všem mysl ovlivňujícím kouzlům a efektům, navíc získává sníženou zranitelnost 20/+1.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mnichovy volitelné odbornosti:


Quote:
Extra omračující údery

Požadavky
Omračující úder.

Výhoda
Získáváte 3 použití Omračujícího úderu navíc.


Quote:
Kruhový kop

Požadavky
Základní útočný bonus +3, obratnost 15+, Zlepšený neozbrojený boj.

Výhoda
Pokud mnich uspěje v zásahu oponenta neozbrojeným útokem, okamžitě provede jeden útok zdarma vůči jinému nepříteli v dosahu. Takto lze provést maximálně jeden bonusový úder za kolo.

// Pozor! Tato odbornost změní původní cíl vašich útoků na nový!

_________________
Celý svět je jeviště
a všichni lidé na něm jenom herci...

(William Shakespeare)


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: NOVÉ POVOLÁNÍ - Mnich
PostPosted: 11:53 15. Aug 2013 
Offline
Oficiální informace
User avatar
 WWW  Profile

Joined: 15:37 27. Nov 2007
Posts: 368
Epický mnich


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Životy: 8 + bonus za odolnost
Body dovedností: 4 + int modifikátor
Bonusové odbornosti: Epický mnich získává bonusovou odbornost na úrovních 25 a 30.


Bonusové odbornosti epického mnicha:

- Standardní: Železná kůže (Armor skin), Oslepující rychlost (Blinding speed), Epické snížení zranění (Epic damage reduction), Epická odolnost na energii (Epic energy resistance), Epická houževnatost (Epic toughness), Skryj sebe (Self concealment), Stínový skok

- Speciální mnišské: Zlepšená magická odolnost I - X (Improved spell resistance), Zlepšená omračující pěst (Improved stunning fist), Spravedlivý úder, Záhadný úhyb I. (Uncanny dodge I), Dokonalá jednota II - V

- Na vlastnosti: Ohromná síla I - X (Great strength I - X), Ohromná obratnost I - X (Great dexterity I - X), Ohromná moudrost I - X (Great wisdom I - X)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvyšování úrovně:

Quote:
21. lvl - Epický mnich
22. lvl -
23. lvl -
24. lvl -
25. lvl - Ki úder +5 (Ki strike +5),Bonus OČ (AC) +5, Bonusová odbornost
26. lvl -
27. lvl -
28. lvl -
29. lvl -
30. lvl - Bonus OČ (AC) +6,Bonusová odbornost


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schopnosti povolání:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mnišské epické volitelné odbornosti:

Quote:
Dokonalá jednota II - V (Mnich)

Požadavky
Epický mnich, Dokonalá jednota I

Výhoda
Tato odbornost zlepšuje bonus z mnichovy schopnosti Dokonalá jednota I. Druhý stupeň dává DR 20/+2, třetí 20/+3, čtvrtý 20/+4 a pátý 20/+5.

Speciální
Tuto odbornost si lze vzít vícekrát, původní efekt je vždy vylepšen na nový.Quote:
Spravedlivý úder [Epic]

Požadavky
Epický mnich, Moudrost 21+

Výhoda
Váš neozbrojený úder se považuje za zákonnou zbraň (způsobuje 2d6 božského zranění navíc bytostem s chaotickým přesvědčením).Quote:
Zlepšená magická odolnost I - X (Mnich)

Požadavky
Úroveň 21+, Diamantová duše

Výhoda
Tato odbornost zvyšuje tvoji magickou odolnost o +2.

Speciální
Tuto odbornost si můžeš vzít vícekrát, efekt se sčítá.Quote:
Zlepšená omračující pěst I - X (Mnich)

Požadavky
Úroveň 21+, Zlepšený neozbrojený boj, Omračující pěst, Moudrost 21+

Výhoda
Tato odbornost zvyšuje DC omračující pěsti o +2.

Speciální
Tuto odbornost si můžeš vzít vícekrát, efekt se sčítá.

_________________
Celý svět je jeviště
a všichni lidé na něm jenom herci...

(William Shakespeare)


Top
Reply with quote  

Display posts from previous:  Sort by  
Forum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 22 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group  
Design By Poker Bandits