Thalie
http://thalie.pilsfree.cz/forum/

(T2) ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ - Hraničář
http://thalie.pilsfree.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=6240
Page 1 of 1

Author:  Thalie [ 11:58 15. Aug 2013 ]
Post subject:  (T2) ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ - Hraničář

ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ - Hraničář


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přesvědčení: jakékoliv

Životy na úroveň: 8 + bonus za odolnost

Ovládání zbraní a zbrojí:
- Hraničáři ovládají všechny jednoduché a smrtící zbraně. Umí nosit lehké a střední zbroje, pěstní a střední štíty.

Dovednosti povolání:
- Dovednosti povolání pro hraničáře jsou: Soustředění (Concentration), Výcvik (Discipline), Léčení (Heal), Skrývání (Hide), Naslouchání (Listen), Znalosti (Lore), Tichý pohyb (Move silently), Kryt (Parry), Jezdectví (Ride), Pokládání pastí (Set traps), Odstraňování pastí (Disable traps), Hledání (Search), Všímání (Spot), Přátelství zvířat (Animal empathy)
- Dovednostní body: 4 + oprava Int ( (4 + oprava Int) * 4 na 1. úrovni)

Hlavní záchranné hody: Reflexy a výdrž

Základní bonus k útoku: +1 za úroveň

Kouzlení:
- Hraničář musí mít moudrost minimálně 10 + kruh kouzla, aby jej mohl seslat. DC kouzel je závislé na hraničářově moudrosti, bonusová kouzla jsou rovněž závislá na moudrosti hraničáře. Hraničář si musí kouzla připravovat.
- Hraničář nemá postih za selhání kouzel, pokud sesílá kouzla ve zbroji.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvyšování úrovně:

Quote:
1. lvl - Dvě zbraně (Dual-wield), Bonusová odbornost, Chůze beze stop (Trackless step)
2. lvl - Ostrost smyslů (Keen Senses)
3. lvl -
4. lvl -
5. lvl - Bonusová odbornost
6. lvl -
7. lvl - Zvířecí společník (Animal companion) viewtopic.php?p=271066#p271066
8. lvl -
9. lvl - Vylepšený boj dvěma zbraněmi (Improved two weapon fighting),
10. lvl - Únik (Evasion), Bonusová odbornost
11. lvl -
12. lvl - Talent na skrývání
13. lvl -
14. lvl -
15. lvl - Bonusová odbornost
16. lvl -
17. lvl -
18. lvl -
19. lvl -
20. lvl - Bonusová odbornost


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schopnosti povolání:


Bonusová odbornost: Úhlavní nepřítel (Favored enemy)
- Hraničář získává bonus +1 k jakémukoliv zranění způsobenému jeho úhlavnímu nepříteli. Také dostává bonus +1 k naslouchání, všímání a výsměchu proti jeho úhlavnímu nepříteli. Tyto bonusy se zvedají o +1 za každé 2 úrovně hraničáře následující po první.
- Hraničář si může vybrat dalšího úhlavního nepřítele pokaždé, když získá bonusovou odbornost.

Ostrost smyslů (Keen Senses)
- Hraničář provádí automaticky testy na Hledání (Search), navíc aktivní hledání nezpomaluje jeho pohyb.

Dvě zbraně (Dual-wield)
- Pokud hraničář nosí žádnou nebo lehkou zbroj, získává výhody odborností Boj dvěma zbraněmi (Two weapon fighting) a Obouručnost (Ambidexterity). Pokud si nasadí střední nebo těžkou zbroj, o tuto výhodu přijde.

Chůze beze stop (Trackless step)
- Hraničář získává bonus +4 k tichému pohybu a ke skrývání, pokud se nachází v přírodním terénu.

Zvířecí společník (Animal companion)
- Hraničář může jednou za den povolat zvířecího společníka, který s ním zůstane do té doby, než jej odvolá nebo je zabit.

Únik (Evasion)
- Pokud dovoluje hraničáři úspěšný hod na reflex snížit zranění, které utržil, na polovinu, neutrží zranění žádné.

Talent na skrývání
- Tato odbornost je požadavkem pro možnost naučení se odbornosti Skrýt se pozorován (HIPS).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hraničářova magie:

Attachments:
Hraničář - kouzla.png
Hraničář - kouzla.png [ 5.74 KiB | Viewed 13228 times ]

Author:  Thalie [ 11:59 15. Aug 2013 ]
Post subject:  Re: ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ - Hraničář

Epický hraničář


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Životy: 8 + bonus za odolnost
Body dovedností: 4 + int modifikátor
Bonusové odbornosti: Epický hraničář získává bonusovou odbornost na úrovních 23, 25, 26, 29 a 30.

Bonusové odbornosti epického hraničáře:

Standardní: Oslepující rychlost (Blinding speed), Epická zdatnost (Epic prowess), Epické zaměření na kouzlo (Epic spell focus), Epická houževnatost (Epic toughness), Epické zaměření na zbraň (Epic weapon focus), Zlepšené kouzlení v boji (Improved combat casting), Perfektní zdraví (Perfect health), Obrana dvěma zbraněmi, Lepší obrana dvěma zbraněmi, Epická obrana dvěma zbraněmi, Stínový skok

- Speciální hraničářské: Zhouba nepřátel (Bane of enemies), Úhlavní nepřítel (Favored enemy), Zlepšený úhlavní nepřítel I - X

- Na vlastnosti: Ohromná síla I - X (Great strenght I - X), Ohromná obratnost I - X (Greater dexterity I - X), Ohromná moudrost I - X (Greater wisdom I - X)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvyšování úrovně:

Quote:
21. lvl - Epický hraničář
22. lvl -
23. lvl - Bonusová odbornost
24. lvl -
25. lvl - Bonusová odbornost
26. lvl - Bonusová odbornost
27. lvl -
28. lvl -
29. lvl - Bonusová odbornost
30. lvl - Bonusová odbornost


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hraničářské epické volitelné odbornosti:


Quote:
Zhouba nepřátel (Bane of enemies) [Epic]

Požadavky
Epický hraničář

Výhoda
Hraničář získává bonus +2 k zásahu a 2d6 ke zranění proti všem jeho úhlavním nepřátelům.


Quote:
Zlepšený úhlavní nepřítel I - X [Epic]

Požadavky
Pět a více úhlavních nepřátel.

Výhoda
Přidejte si bonus +2 ke zranění proti vašim úhlavním nepřátelům.

Speciální
Tuto odbornost si můžete vzít vícekrát. Její efekt se sčítá.

Author:  Thalie [ 11:59 15. Aug 2013 ]
Post subject:  Re: ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ - Hraničář

1
Quote:
Camouflage
http://nwn.wikia.com/wiki/Camouflage
- omezení na caster level

Cure light wounds - ODSTRANĚNO!
http://nwn.wikia.com/wiki/Cure_light_wounds
- omezení na caster level

Entangle (spell)
http://nwn.wikia.com/wiki/Entangle_(spell)

Grease
http://nwn.wikia.com/wiki/Grease

Magic fang
http://nwn.wikia.com/wiki/Magic_fang

Resist elements
http://nwn.wikia.com/wiki/Resist_elements
- omezení na caster level

Summon creature I - ODSTRANĚNO
http://nwn.wikia.com/wiki/Summon_creature_I
- úprava - trvání zkráceno na 1 hodina/úroveň

Summon creature III - ODSTRANĚNO
http://nwn.wikia.com/wiki/Summon_creature_III
- úprava - trvání zkráceno na 1 hodina/úroveň

Ultravision
http://nwn.wikia.com/wiki/Ultravision
- úprava - trvání zkráceno na 1 tah/úroveň
- omezení na caster level

Author:  Thalie [ 11:59 15. Aug 2013 ]
Post subject:  Re: ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ - Hraničář

2
Quote:
Bull's strength - PŘIDÁNO
http://nwn.wikia.com/wiki/Bull's_strength
- úprava - trvání zkráceno na 1 tah/úroveň, dává bonus +4, zrušit maximalizaci
- omezení na caster level

Cat's grace
http://nwn.wikia.com/wiki/Cat's_grace
- úprava - trvání zkráceno na 1 tah/úroveň, dává bonus +4, zrušit maximalizaci
- omezení na caster level

Endurance - PŘIDÁNO
http://nwn.wikia.com/wiki/Endurance
- úprava - trvání zkráceno na 1 tah/úroveň, dává bonus +4, zrušit maximalizaci
- omezení na caster level

Hold animal
http://nwn.wikia.com/wiki/Hold_animal

One with the land
http://nwn.wikia.com/wiki/One_with_the_land

Protection from elements
http://nwn.wikia.com/wiki/Protection_from_elements
- omezení na caster level

Sleep (spell)
http://nwn.wikia.com/wiki/Sleep_(spell)

Summon creature II - ODSTRANĚNO
http://nwn.wikia.com/wiki/Summon_creature_II
- úprava - trvání zkráceno na 1 hodina/úroveň

Summon creature V - ODSTRANĚNO
http://nwn.wikia.com/wiki/Summon_creature_V
- úprava - trvání zkráceno na 1 hodina/úroveň

Author:  Thalie [ 12:00 15. Aug 2013 ]
Post subject:  Re: ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ - Hraničář

3
Quote:
Aid
http://nwn.wikia.com/wiki/Aid
- omezení na caster level

Blade thirst
http://nwn.wikia.com/wiki/Blade_thirst
- úprava - trvání zkráceno na 1 tah/úroveň, dává
v pristim update: bonus +1/4 úrovní do AB a upířího obnovení (max. +5), lze seslat jen na hraničářovy zbraně, není omezeno typem zbraně


Cure moderate wounds - ODSTRANĚNO
http://nwn.wikia.com/wiki/Cure_moderate_wounds
- omezení na caster level

Greater magic fang
http://nwn.wikia.com/wiki/Greater_magic_fang
- úprava - trvání zkráceno na 1 tah/úroveň, dává
v pristim update: bonus +1/4 úrovní (max. +5)

- omezení na caster level

Invisibility purge
http://nwn.wikia.com/wiki/Invisibility_purge
- úprava - zvednout dosah na 6 metrů

Neutralize poison
http://nwn.wikia.com/wiki/Neutralize_poison

Remove disease
http://nwn.wikia.com/wiki/Remove_disease

Spike growth - PŘIDÁNO Vizual stejný jako zapletení!
http://nwn.wikia.com/wiki/Spike_growth

Summon creature III - ODSTRANĚNO
http://nwn.wikia.com/wiki/Summon_creature_III
- úprava - trvání zkráceno na 1 hodina/úroveň

Summon creature VI - ODSTRANĚNO
http://nwn.wikia.com/wiki/Summon_creature_VI
- úprava - trvání zkráceno na 1 hodina/úroveň

Author:  Thalie [ 12:00 15. Aug 2013 ]
Post subject:  Re: ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ - Hraničář

4

Quote:
Awaken - PŘIDÁNO
http://nwn.wikia.com/wiki/Awaken
- úprava - namísto moudrosti +4 obratnost
- posílení kouzla

Cure serious wounds - ODSTRANĚNO
http://nwn.wikia.com/wiki/Cure_serious_wounds
- omezení na caster level

Dominate animal - PŘIDÁNO
http://nwn.wikia.com/wiki/Dominate_animal
- úprava - neovládne vyšší HD zvířete než je sesilatelská úroveň

Freedom of movement
http://nwn.wikia.com/wiki/Freedom_of_movement
- úprava - trvání zkráceno na 1 tah/úroveň
- omezení na caster level

Mass camouflage
http://nwn.wikia.com/wiki/Mass_camouflage
- omezení na caster level

Polymorph self
http://nwn.wikia.com/wiki/Polymorph_self

Summon creature IV - ODSTRANĚNO
http://nwn.wikia.com/wiki/Summon_creature_IV
- úprava - trvání zkráceno na 1 hodina/úroveň

Summon creature VIII - ODSTRANĚNO
http://nwn.wikia.com/wiki/Summon_creature_VIII
- úprava - trvání zkráceno na 1 hodina/úroveň

Vine mine
http://nwn.wikia.com/wiki/Vine_mine


Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/