Thalie
http://thalie.pilsfree.cz/forum/

(T2) ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ - Barbar
http://thalie.pilsfree.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=6241
Page 1 of 1

Author:  Thalie [ 12:01 15. Aug 2013 ]
Post subject:  (T2) ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ - Barbar

ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ - Barbar


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přesvědčení: nezákonné

Životy na úroveň: 12 + bonus za odolnost

Ovládání zbraní a zbrojí:
- Barbaři ovládají všechny jednoduché a smrtící zbraně. Umí nosit všechny lehké a střední zbroje, pěstní a střední štíty (ne pavézy).

Dovednosti povolání:
- Dovednosti povolání pro barbary jsou: Výcvik, Léčení, Zastrašování, Naslouchání, Znalosti, Kryt, Výsměch, Jezdectví
- Dovednostní body: 4 + oprava Int ( (4 + oprava Int) * 4 na 1. úrovni)

Hlavní záchranné hody: Výdrž

Základní bonus k útoku: +1 / úroveň


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvyšování úrovně:

Quote:
1. lvl - Barbarská zuřivost (2x denně), Barbarův rychlý pohyb,
2. lvl - Záhadný úhyb I (Uncanny dodge I)
3. lvl -
4. lvl -
5. lvl - Záhadný úhyb II (Uncanny dodge II), Silnější zuřivost (Greater Rage (Ex)), Záhadný úhyb III (Uncanny dodge III)
6. lvl -
7. lvl - Snížení zranění
8. lvl -
9. lvl -
10. lvl - Barbarská zuřivost (4x denně), Silná zuřivost (Mighty Rage (Ex))
11. lvl -
12. lvl -
13. lvl - Záhadný úhyb IV (Uncanny dodge IV)
14. lvl - Neoblomná vůle
15. lvl - Epická zuřivost (Epic Rage (Ex))
16. lvl - Záhadný úhyb V (Uncanny dodge V)
17. lvl -
18. lvl -
19. lvl - Záhadný úhyb VI (Uncanny dodge VI)
20. lvl - Barbarská zuřivost (5x denně),Legendární zuřivost I (Legendary Rage I (Ex))


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schopnosti povolání:


Barbarská zuřivost
- Barbar se může rozzuřit, získá tak bonus +4 do síly a odolnosti a +2 do záchranného hodu na vůli, ale utrží postih -2 k OČ (AC). Barbar může zuřit 2x denně na první úrovni, s rostoucí úrovní může barbar použít zuřivost vícekrát denně.
- Trvání zuřivost je 5 + barbarův modifikátor odolnosti (zvýšené zuřením) kol.
- Na vyšších úrovních se bonus barbarské zuřivosti zlepšuje.

Silnější zuřivost (Greater Rage (Ex))
- Na 5. úrovni se barbarovy bonusy k síle a odolnosti během zuřivosti zvýší na +6, jeho morální bonus k záchranným hodům na vůli se zvýší na +3. Postih k OČ (AC) zůstává -2.

Silná zuřivost (Mighty Rage (Ex))
- Na 10. úrovni se barbarovy bonusy k síle a odolnosti během zuřivosti zvýší na +8, jeho morální bonus k záchranným hodům na vůli se zvýší na +4. Postih k OČ (AC) zůstává -2.

Epická zuřivost (Epic Rage (Ex))
- Na 15. úrovni se barbarovy bonusy k síle a odolnosti během zuřivosti zvýší na +10, jeho morální bonus k záchranným hodům na vůli se zvýší na +5. Postih k OČ (AC) zůstává -2.

Legendární zuřivost I (Legendary Rage I (Ex))
- Na 20. úrovni se barbarovy bonusy k síle a odolnosti během zuřivosti zvýší na +12, jeho morální bonus k záchranným hodům na vůli se zvýší na +6. Postih k OČ (AC) stále zůstává -2.

Barbarův rychlý pohyb
- Barbarova rychlost pohybu je zvýšena o 10%.

Záhadný úhyb I. (Uncanny dodge I)
- Barbar si ponechává bonus k obratnosti do AC, i když je zaskočen nebo na něj útočí skrytý nebo neviditelný protivník.

Záhadný úhyb II. (Uncanny dodge II)
- Tato schopnost dává barbarovi bonus +1 k hodu na rexlexy proti pastem.

Záhadný úhyb III. (Uncanny dodge III)
- Tato schopnost dává barbarovi bonus +2 k hodu na rexlexy proti pastem.

Záhadný úhyb IV. (Uncanny dodge IV)
- Tato schopnost dává barbarovi bonus +3 k hodu na rexlexy proti pastem.

Záhadný úhyb V. (Uncanny dodge V)
- Tato schopnost dává barbarovi bonus +4 k hodu na rexlexy proti pastem.

Záhadný úhyb VI. (Uncanny dodge VI)
- Tato schopnost dává barbarovi bonus +5 k hodu na rexlexy proti pastem. Na epických úrovních se záhadný úhyb zlepšuje za každé tři úrovně po 19.

Snížení zranění
- Tato schopnost dává barbarovi snížení fyzického zranění (bodné, sečné, drtivé) tolik %, kolik je jeho úroveň v povolání barbar do maxima 20. úrovně (předepické) tedy 20%.

Neoblomná vůle
- Barbar na 14. nebo vyšší úrovni získává během své zuřivosti bonus +4 k záchranným hodům na Vůli vůči kouzlům. Tento bonus se sčítá se všemi ostatními úpravami, včetně morálního bonusu k záchranným hodům na Vůli, který barbar dostává během zuření.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbarské volitelné odbornosti:


Quote:
Dlouhá zuřivost I - V[obecná]

Když se rozzuříš, trvá to dlouho, než se uklidníš.

Požadavky
Schopnost rozzuřit se.

Výhoda
Každé tvé zuření trvá o dalších 5 kol déle.

Speciální
Tuto odbornost si můžeš vzít vícekrát a její bonusy se sčítají.

Author:  Thalie [ 12:02 15. Aug 2013 ]
Post subject:  Re: ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ - Barbar

Epický barbar


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Životy: 12 + bonus za odolnost
Body dovedností: 4 + int modifikátor
Bonusové odbornosti: Epický barbar získává bonusovou odbornost na úrovních 24 a 28.


Bonusové odbornosti epického barbara:

- Standardní: Železná kůže (Armor skin), Ničivé kritické zranění (Devastating critical), Epické snížení zranění I - III (Epic damage reduction), Epická zdatnost (Epic prowess), Epická houževnatost I - X (Epic toughness I - X), Epické zaměření na zbraň (Epic weapon focus), Ohromující kritické zranění (Overwhelming critical), Špičková iniciativa (Superior initiative), Rychlé hojení I - III, Obrana dvěma zbraněmi, Lepší obrana dvěma zbraněmi, Epická obrana dvěma zbraněmi, Jistý postoj, Neochvějnost, Bitevní řev

- Speciální barbarské: Chaotická zuřivost, Barbarovo epické pohlcení I - III, Silná zuřivost (Mighty rage), Zastrašující zuživost (Terrifying rage), Hromová zuřivost (Thundering rage)

- Na vlastnosti: Ohromná síla I - X (Great strength I - X), Ohromná odolnost I - X (Great constitution I - X)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvyšování úrovně:

Quote:
21. lvl - Epický barbar
22. lvl -
23. lvl -
24. lvl - Bonusová odbornost
25. lvl - Barbarská zuřivost (6x denně),Legendární zuřivost II (Legendary Rage II (Ex)),
26. lvl -
27. lvl -
28. lvl - Bonusová odbornost
29. lvl -
30. lvl - Legendární zuřivost III (Legendary Rage III (Ex)), Barbarská zuřivost (7x denně)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schopnosti povolání:

Legendární zuřivost II (Legendary Rage II (Ex))
- Na 25. úrovni se barbarovy bonusy k síle a odolnosti během zuřivosti zvýší na +14, jeho morální bonus k záchranným hodům na vůli se zvýší na +7. Postih k OČ (AC) zůstává -2.

Legendární zuřivost III (Legendary Rage III (Ex))
- Na 30. úrovni se barbarovy bonusy k síle a odolnosti během zuřivosti zvýší na +16, jeho morální bonus k záchranným hodům na vůli se zvýší na +8. Postih k OČ (AC) zůstává -2.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbarské epické volitelné odbornosti:


Quote:
Chaotická zuřivost [Epic]

Požadavky
Epický barbar.

Výhoda
Jakákoliv zbraň, kterou používáte v zuřivosti, se považuje za chaotickou (způsobuje 2D6 božského zranění navíc bytostem se zákonným přesvědčením).


Quote:
Barbarovo epické pohlcení I - III [Epic]

Požadavky
Epický barbar, Odolnost 21, Odolnost 23, Odolnost 25

Výhoda
* Barbarovo epické pohlcení I - Zvýšení barbarova pohlcení o 10% na celkovou hodnotu 30% (10% Barbarovo epické pohlcení I + 20% předepické pohlcení).
* Barbarovo epické pohlcení II - Zvýšení barbarova pohlcení o 20% na celkovou hodnotu 40% (20% Barbarovo epické pohlcení II + 20% předepické pohlcení).
* Barbarovo epické pohlcení III - -Zvýšení barbarova pohlcení o 30% na celkovou hodnotu 50% (30% Barbarovo epické pohlcení I + 20% předepické pohlcení).

*Jednotlivá epická pohlcení se mezi sebou nesčítají. Vyšší třída odbornosti nahrazuje tu nižší.


Quote:
Zastrašující zuřivost (Terrifying rage) [Epic]

Požadavky
Epický barbar, Zuřivost 4x denně, Zastrašování 25 bodů

Výhoda
Pokud barbar zuří, nepřátelé (s menší úrovní než má barbar), kteří se dostanou blízko k němu musejí skládat test na vůli proti DC 10 + 1/2 barbarovy hodnoty zastrašování, jinak jsou 1d3 kol vystrašení (nahrazeno efektem stunned). Protivník s vyšší úrovní než má barbar při neúspěchu neutíká, ale získává postih -2 k útoku a záchranným hodům. Bytosti s vyšší jak dvojnásobnou úrovní než má barbar nejsou efektem ovlivněny.


Quote:
Hromová zuřivost (Thundering rage) [Epic]

Požadavky
Epický barbar, Síla 25+

Výhoda
Všechny nepřátelské bytosti nacházející se v auře zastrašující zuřivosti budou každé kolo zraněny za 3d6 zranění zvukem.

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/