Thalie


Persistentní svět hry Neverwinter Nights
It is currently 15:01 28. Jan 2020

All times are UTC + 1 hour [ DST ]

Forum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: (T2) PRESTIŽNÍ POVOLÁNÍ - Exorcista
PostPosted: 13:46 30. Apr 2017 
Offline
WB Thalie
User avatar
 ICQ  Profile

Joined: 09:41 01. Sep 2010
Posts: 9396
PRESTIŽNÍ POVOLÁNÍ - Exorcista

Exorcista neboli vymítač je až fanaticky oddán řádu a bohům, kteří jej zosobňují. Je rekrutován ze slibných válečníků pevně vedených naukou víry, nejčastěji pod ochrannou rukou Thala nebo Dei-Ananga. Jeho úhlavními nepřáteli jsou démoni (zplozenci Astarotha) a bytosti jimi ovlivněné. Z toho důvodu jsou vymítači učeni nenávisti k silám chaosu a jeho projevům, kam patří i nezkrocená magie a řádem nedotčené bytosti (nejrůznější zlodějíčci, lapkové, volnomyšlenkáři, atd.). V některých případech se exorcisty stávají i věrní služebníci Zeira, Smrtipána, kteří věří v jeho úlohu "Jediného spravedlivého" soudce. Je známo, že i oni bojují se služebníky Astarotha, který jejich pána vyhnal z místa posledního odpočinku, ale téměř stejnou měrou nenávidí i nekromanty, kteří znevažují Zeirův odkaz tvorbou "živých mrtvých".

Doménou vymítače je boj se silami zla a chaosu, vůči kterým je vyzbrojen nejen chladným kovem a plamenou nenávistí, ale také neobvykle pevnou myslí. Během přísného výcviku pod dozorem kněží i válečníků svého boha si osvojí krom bojových dovedností i schopnost uzavřít svou mysl neoblomnou zdí vůči některým druhům zaklínadel a kouzel. Ti nejoddanější a nejpracovitejší z nich se s postupem času naučí směřovat duchovní síly i mimo vlastní osobu a narušit či rozptýlit tak magii ve svém okolí. Zbraň zkušeného exorcisty je taktéž spojena s jeho duší a způsobuje strašlivé rány těm, kteří se protiví řádu a myšlence zákonného boha.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přesvědčení: Zákonné dobro, zákonně neutrální nebo zákonné zlo

Životy na úroveň: 8 + bonus za odolnost

Ovládání zbraní a zbrojí:
- Exorcisti ovládají všechny jednoduché a smrtící zbraně. Umí nosit lehké, střední a těžké zbroje, pěstní a střední štít. Plátové zbroje a pavézu se naučí používat až na 4. úrovni tohoto povolání.

Dovednosti povolání:
- Dovednosti povolání pro exorcistu jsou: Výcvik (Discipline), Čarozpyt (Spellcraft), Léčení (Heal), Soustředění (Concentration), Všímání (Spot), Hledání (Search), Přesvědčování (Persuade), Zastrašování (Intimidate) a Znalosti (Lore).
- Body dovedností na úroveň: 2 + oprava za Int

Hlavní záchranné hody: Výdrž

Základní bonus k útoku: +1 / úroveň

Požadavky:
- Přesvědčení: Zákonné dobro, zákonné zlo nebo zákonně neutrální
- Základní útok: +6
- Dovednosti: Znalosti 8 bodů, Čarozpyt 5 bodů
- Odbornosti: Železná vůle (Iron will)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvyšování úrovně:

Quote:
1. lvl - Znalost magie
2. lvl -
3. lvl - Rozptyl magii (Dispell magic) 1x denně
4. lvl - Používání plátových zbrojí a pavézy
5. lvl - Zhouba kacířů, Odolnost vůči očarování +2
6. lvl -
7. lvl - Silnější rozptyl magii (Greater dispell magic) 1x denně
8. lvl - Narušení magie 1x denně
9. lvl -
10. lvl - Imunita vůči posedlosti, Odolnost vůči očarování +4----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schopnosti povolání:

Kouzlení:
Pokud zákládní povolání používá božskou magii tak exorcista získává +1 úroveň sesílatele za 2 úrovně exorcisty. Dále získává každé 2 úrovně exorcisty bonusové pozice jako by získal 1 úroveň původního povolání.

Znalost magie:
- Exorcista získává bonus k čarozpytu rovný jeho úrovni v tomto povolání.

Rozptyl magii (Dispell magic)
- Exorcista může seslat kouzlo Rozptyl magii (Dispell magic). Pro účely rozptýlení se používá celková úroveň postavy (za stejných pravidle jako v daném kouzle). Kouzlo Rozptyl magii může seslat jedenkrát denně.

Používání těžkých zbrojí a pavézy
- Exorcista získává na 4. úrovni odbornost Zacházení s pavézou a odbornost Zacházení s těžkými zbrojemi.

Zhouba kacířů
- Exorcista dokáže úderem způsobit smrtelná zranění svým nepřátelům. Toto zranění je rovno modifikátoru moudrosti. Maximální bonus do zranění, který si může exorcista za bonus moudrosti přičíst, je omezen jeho úrovní (tedy např. na 5. úrovni exorcisty si může přidat za bonus moudrosti maximálně +5 do zranění, i kdyby byl jeho bonus vyšší než +5).

Odolnost vůči očarování
- Mysl exorcisty je trénována, aby byla velmi pevná a on tak dokázal odolat nátlaku a mámení temných sil. Proto získává bonus k záchraně vůči očarovávací magii a efektům, který se zvyšuje s jeho rostoucí úrovní.

Silnější rozptyl magii (Greater dispell magic)
- Exorcista může seslat kouzlo Silnější rozptyl magii (Greater dispell magic). Pro účely rozptýlení se používá celková úroveň postavy (za stejných pravidle jako v daném kouzle). Kouzlo Silnější rozptyl magii může seslat jedenkrát denně.

Narušení magie
- Exorcista dokáže narušit magické schopnosti pouhým úderem. Proveďte útok, pokud netrefíte, použití této schopnosti je ztraceno. Jakýkoliv tvor zasažený touto schopností získává selhání mystických kouzel rovné trojnásobku exorcistova modifikátoru moudrosti. Proti této schopnosti není žádný záchranný hod. Narušení magie trvá tolik kol, kolik je exorcistova oprava za moudrost. Efekt není kumulativní.

Imunita vůči posedlosti:
- Na 10. úrovni se exorcista stává imunním vůči všem efektům ovládnutí a ovládacím kouzlům.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________
Bonifác - Škoda slov!


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: PRESTIŽNÍ POVOLÁNÍ - Exorcista
PostPosted: 13:46 30. Apr 2017 
Offline
WB Thalie
User avatar
 ICQ  Profile

Joined: 09:41 01. Sep 2010
Posts: 9396
Epický exorcista


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Životy: 8 + bonus za odolnost
Body dovedností: 2 + int modifikátor
Bonusové odbornosti: Epický exorcista získává bonusovou odbornost na úrovních 13, 16 a 19.


Bonusové odbornosti epického exorcisty:

- Standardní: Pancéřová kůže (Armor skin), Ničivé kritické zranění (Devastating critical), Epické snížení zranění (Epic damage reduction), Epická odolnost na energii (Epic energy resistance), Epická zdatnost (Epic prowess), Epická houževnatost (Epic toughness), Epické zaměření na zbraň (Epic weapon focus), Zlepšený vířivý útok (Improved whirlwind attack), Ohromující kritické zranění (Overwhelming critical), Špičková iniciativa (Superior initiative)

- Na vlastnosti: Ohromná síla I - X (Greater strengh I - X), Ohromná obratnost I - X (Greater dexterity I - X), Ohromná odolnost I - X (Greater constitution I - X), Ohromná moudrost I - X (Greater wisdom I - X)

- Speciální exorcistické: Požehnané vidění, Epické narušení magie I - III


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvyšování úrovně:

Quote:
11. lvl - Epický exorcista
12. lvl -
13. lvl - Bonusová odbornost
14. lvl -
15. lvl - Odolnost vůči očarování +6
16. lvl - Bonusová odbornost
17. lvl -
18. lvl -
19. lvl - Bonusová odbornost
20. lvl - Odolnost vůči očarování +8----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schopnosti povolání:

Odolnost vůči očarování
- Bonus z této schopnosti se zvyšuje i na epických úrovních exorcisty.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exorcistovy epické volitelné odbornosti:


Quote:
Požehnané vidění

Požadavky
Epický exorcista, všímavost 24 bodů, odbornost Bdělost

Výhoda
Exorcista má na sobě neustále efekt kouzla Prohlédni neviditelnost a Ultravidění.


Quote:
Epické narušení magie I - III

Požadavky
Epický exorcista, čarozpyt 24 bodů

Výhoda
Selhání mystických kouzel, které exorcista způsobí cíli, je vylepšeno na 4x modifikátor jeho moudrosti. Navíc exorcista získává jedno bonusové použití Narušení magie.

Speciální:
Tuto odbornost může exorcista získat až třikrát, druhý stupeň dává postih 5x modifikátor jeho moudrosti, třetí stupeň dává 6x modifikátor jeho moudrosti. Každý stupeň dává rovněž jedno použití Narušení magie navíc.

_________________
Bonifác - Škoda slov!


Top
Reply with quote  

Display posts from previous:  Sort by  
Forum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group  
Design By Poker Bandits