Thalie


Persistentní svět hry Neverwinter Nights
It is currently 13:18 21. Jul 2024

All times are UTC + 1 hour [ DST ]

Post new topic Reply to topic  [ 478 posts ]  Go to page Previous  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  Next
Author Message
 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 18:00 20. Oct 2021 
Offline
DM Thalie
User avatar
 ICQ  Profile

Joined: 20:49 21. Jan 2010
Posts: 2779
Location: Tam kde se slunce bojí a měsíc vždy jen nahlédne
Povolávací rozkaz

Na vědomost se dává lidu království, že nadešel čas povolat do služby královský dobrovolnický pluk.
Dobrovolníci přihlášení i noví, nechť se dostaví *24.10.2021, 20:20* před karathskou radnici.

Poručík Halaton Drake - Karathská pěchota

_________________
Neliaen Fey de Erestor - paladinka Dei-Anangova "Slušnému vychování tě neučili, tam kde tě matka vyvrhla z lůna?"

QamuIs Heg qaq law' lorvIs yInqaq puS.

"Účelem každého života, je smrt." - Agent Smith

DM Galli - "So you have chosen death." / https://youtu.be/f94qpLdX9eA


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 18:46 09. Nov 2021 
Offline
DM Thalie
 Profile

Joined: 20:48 17. Jun 2007
Posts: 1202
Uprchlíci v pohybu

Království započalo plnit svůj slib a první vybrané skupiny utečenců z Jižní Tyri opustilo Karathu, aby se přesunuly podle plánu do ostatních měst a osad.

Nejdříve se dalo na pochod osazenstvo tábora umístěného za městem, což potěšeně kvitovali zejména zdejší Karathští starousedlíci, jenž svým cizokrajným "sousedům" opravdu nepřišli na chuť a chovali se vůči nim se stále rostoucí nevraživostí. Jak se dalo předpokládat, neobešlo se to bez potíží a výtržností, především ze strany zde doposud přebývajících uprchlíků.
Není nijak velkým tajemstvím, že právě zde se hromadili utečenci, se kterými byly ty největší problémy a kteří si svým chováním "vysloužili" příbytky mimo chrámovou čtvrť a bezpečí městských hradeb.
Dlužno říci, že se mezi nimi vyskytovali i ti slušně se chovající, kteří jednoduše následovali své rodinné příbuzné či dobré známé.

Přímo v Karathě zůstává i nadále několik skupin uprchlíků, obzvláště ti, kteří se o sebe nebo své rodiny zatím stále nedokáží postarat vlastními silami nebo jim zde byla přidělena práce.
Do Tartenu byly pak odeslány hlavně fyzicky zdatenější osoby, které se nepřihlásily do služeb armády a byly ochotny vypomoci ve zdejších dolech. Do Ivory zase většinou ti, co projevili zájem pomoci se sklizní a tak podobně.

Karatha těmto skupinám poskytla při jejich pouti ozbrojený doprovod i povozy pro jejich skromné majekty, což jistě stálo nějakou tu minci z královské pokladny navíc, ale co je přednější, s úbytkem uprchlíků se ve městě snížila nervozita a celkově se vylepšila atmosféra.
Těm kterým velmi silně ležela přítomnost utečenců v žaludku, se nechali slyšet, že se konečně pročistilo ovzduší a Karatha může zase o něco snadněji dýchat.

_________________
DM aktivita podle časových možností (případně podle nálady).


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 21:19 12. Nov 2021 
Offline
DM Thalie
 Profile

Joined: 20:48 17. Jun 2007
Posts: 1202
Diplomacie a její výsledky

Královští poslové se navrátili z Krynských hor, přesněji z míst kde došlo k vyjednáváním s Impériem a jak dá předpokládat, z celé diplomatické snahy pro království nevyplývá žádná viditelná změna. Vojáci obou říší i nadále na sebe u hranic cení zuby a vyčkávají kdo jako první udělá zásadnější krok, který stvrdí vzájemné nepřátelství.

Přestože jsou vyslanci vázání slibem mlčenlivosti, najde se dostatek osob, které se zapřísahávají, že si informace vyslechly přímo od důvěryhodných zdrojů nebo mluví dokonce jako by onomu rokování byly samy přítomny. Zbytek si vystačí s tím, že jejich hovory k tématu jsou čisté dohady.

„Impérium jen tahalo rozumy z našich poslů. Bylo jasný, že jim o žádnou dohodu nejde.“

„Dostali jsme rok na rozmyšlenou, pak to začne být zlé. No jo, myšleno ke kapitulaci, takovou věc si prý máme rozmyslet. Chovají se jako by už naše království bylo poražené.“

„To nabubřelé císařství si samo sebou není až tak jisté. Dělají ramena, ale věřím, že stále mají problémy s plným zvládnutím Jižní Tyri. Přece jen, je to kus země.“

„Chtějí naše životy, naši zem a nezastaví se před ničím! Co když ti co se vrátili už teď pracují pro ně?! Jako zblblí tou černou magií a tak, oni se tam s tím nepářou!“

„Přednesli mírové podmínky, které byly tak nehorázné, že to sebralo dech i těm nejotrlejším vyjednávačům. Mezi nimi i zřeknutí se víry v Bílou dvojici. Chtějí nám po kouscích sebrat to, co je pro nás důležité!“

„Jednalo se přímo v chrámu temných božstev a v přítmí na to mlčky hleděl sám jejich císař. Velká obluda, která jako by vypadla z oka samotnému Helgaronovi … .“


O výsledku jednání s Alwarielskými elfy se dá říct jediné a to že zatím žádný výsledek znám není.
Mezi obyvateli království, především neelfskou částí, koluje napůl žertem napůl s povzdechnutím, že zprávu o tom jak to dopadne, přinesou nejspíš až potomci samotných poslů.
Inu, pro lidi může být konání elfů a jejich vnímání času opravdu dosti zdlouhavé a těžce pochopitelné, zvlášť v tak nepříjemných dobách.

_________________
DM aktivita podle časových možností (případně podle nálady).


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 10:14 20. Nov 2021 
Offline
DM Thalie
 Profile

Joined: 20:48 17. Jun 2007
Posts: 1202
Přinesla sklizeň své ovoce?

V království byla před několika týdny dokončena sklizeň i těch nejpozdnějších plodin.

Rozhodně se nedá říci, že by země pod Karathskou korouhví byly očesány do posledního jablíčka nebo hruščičky, ale strach ze sílícího nedostatku či dokonce možného hladomoru, zapříčinil že snaha získat co nejvíce z obhospodařovaných polností a sadů, byla opravdu citelná.

Takže jaká byla tedy úroda? Podle dostupných zpráv bohatá. Půda i bohové, jak by zmínili kněží, k nám byli štědří a milosrdní.
Přesto stále není čas ani důvod si výskat. V nejlepším případě si nakrátko dopřát jedno úlevné oddechnutí.
Část sklizně se využije pro účely zajištění nové úrody, část bude použita jako krmivo pro stávající hospodářské zvířectvo a samozřejmě největší část, bude opět spolykána potřebami armády.

Rolníkům, kteří na této úrodě poctivě pracovali, bylo ponecháne akorát tolik, kolik si mohlo království dovolit. Podle některých z nich, to znamená málo nebo alespoň o dost méně než v předchozích letech.
Ne všude se odevzdání podílu z úrody pro účely království obešlo bez obtíží. Našli se ti, kteří se pokoušeli část své úrody zamlčet a uschovat si ji pro vlastní potřebu. Tyto případy při odhalení pak vedli k zaslouženému trestu.

Nyní jsou tedy nemalé zásoby úrody uskladněny v sýpkách a dalších prostorách, kde čekají na to, až budou královstvím využity dle nutnosti. Jedním z důležitých úkolů bude jistě i dopravit bezpečně tyto zásoby k vojákům střežících Krynské hory.

Nezbývá než si přát aby následující úroda byla podobně hojná a přicházející zima co nejvíce mírná.
Impérium u hranic a nevydařená diplomacie stále zasévá mezi obyvatele nejistotu a okolní země, se kterými udržuje království největší obchodní styky, zřejmě i nadále budou chtít ze stávající situace urvat co nejvíce pro sebe.

_________________
DM aktivita podle časových možností (případně podle nálady).


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 00:08 11. Dec 2021 
Offline
DM Thalie
 Profile

Joined: 20:48 17. Jun 2007
Posts: 1202
Buřičské pamflety

Na různých místech Karathy se ve větším množství objevily listiny, které pravděpodobně přinesly představitelům města a potažmo celého království, o něco horší spaní a to vše díky svému velmi pobuřujícímu obsahu.

Zmíněné listiny byly nacházeny jen tak ledabyle pohozené, někdy dokonce po větších štosech, jako by vyčkávaly až se jich se zájmem ujme jeden kolemdoucí po druhém.
Městská stráž i pacholci měli dost napilo, jak byli zaměstnáni zabavováním každého pergamenu, který jim přišel pod ruku, ale i přes jejich píli a čas který tomu věnovali, se jim nezdařilo zabránit následným řečem z toho vyplývajících.

Ne všichni co si onen vzkaz měli možnost přečíst si pak jeho náplň dokázali nechat pro sebe a tak, i když skrze opatrný šepot a pokradmu, se obsah listin rozšířil v hospodách, mezi známými, od jednoho obyvatele k druhému a to asi v této podobě:

Obyvatelé království. Toto poselství, pro některé výzva, je určeno nám všem. Stav ve kterém se nachází tato země, je neudržitelný a vede neodvratitelně k záhubě. A kdo je na vině?
Král Vojtěch a vládnoucí vrstva, jenž ho vydržuje na trůnu! Přestaňme je poslouchat a začněme jednat, dokud je ještě čas! Vezměme rozum do hrsti a dejme důvěru těm, kteří království přivedou k míru a blahobytu. Toto prohnilé, zkorumpované a slabošské království je jasným odrazem jeho nynějších pánů. Pryč s nimi než bude pozdě! Čas se krátí.


Je zřejmé, že viníka odpovědného za vlastizrádný pamflet, nečeká nic jiného než propadnutí na hrdle a ani ten, kdo by podobné spisy přechovával nebo dál veřejně šířil, nemůže očekávat lepší osud.
To palčivé, co však není až tolik zřejmé, je jistota kdo je oním strůjcem. Zda-li se jedná o jednotlivce či celou skupinu a jestli má království co dočinění s vnitřním nebo vnějším nepřítelem.
Někteří obyvatelé jsou ale přesvědčeni o tom, že znají pravdu a tak své obviňující pohledy směřují před Krynské hory, kde stále číhá nepřítel v podobě zlověstného Impéria.

_________________
DM aktivita podle časových možností (případně podle nálady).


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 20:41 13. Feb 2022 
Offline
DM Thalie
 Profile

Joined: 20:48 17. Jun 2007
Posts: 1202
Co se děje na hranicích s Impériem

Otázka, kterou si asi chtě nechtě, čas od času, pokládá téměř každý obyvatel, jemuž není lhostejný jeho vlastní osud, potažmo osud celého Karathského království.

Prohlášení a klevety o darovaném roku na rozmyšlenou se nepotvrdily a po více jak dvou letech nebyl zaznamenán ani náznak většího výpadu na linii Krynských hor, tvořících přírodní hranici mezi Impériem a alianci království s jeho zbylými spojenci.

V mnohých to probouzí naději, že by k pokusu o další průnik na jih, ani nemuselo dojít.
"Impérium se nacpalo k prasknutí obsazením Jižní Tyri."
"Mají teď dost vlastních problémů si udržet to, co dobyli."
"Od útoku je odrazují Krynské hory, ty přece není tak snadné přejít."


Podobné a ještě více či méně uvěřitelné názory lze zaslechnout a to především v hospodách nad korbelem nebo poháru něčeho dobrého k pití. Nelze si ovšem nevšimnout, že dost těchto výroků je pronášeno s nejistotou nebo rovnou neklidem, jako by osoba, z jejíchž ústa tato slova vzešla, se sama snažila ubezpečit o pravdivosti těchto tvrzení.

Je zjevné, že království každý získaný čas navíc, kdy nedochází k útoku, zužitkovává ve svůj prospěch, ale takto vítaný "dar" vede zákonitě k dalším debatám a třeba i pochybám.
Co když zároveň sílí i Impérium? A co hůř, co když sílí mnohem rychleji a významněji než království? Můžeme se cítit v bezpečí, protože zatím nedošlo k výraznějšímu střetu na hranicích? A co za nimi, na našem vlastním území, nekuje Impérium něco co by mohlo království zlomit vaz?

_________________
DM aktivita podle časových možností (případně podle nálady).


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 15:53 01. May 2022 
Offline
DM Thalie
 Profile

Joined: 20:48 17. Jun 2007
Posts: 1202
Srocení před rychtou

Před Karathskou rychtou bylo o něco živěji, když se tam zjevilo nespokojené shromáždění, které čítalo něco přes padesát osob a zřejmě by se rozrostlo ještě do větší míry, nebýt toho že bylo záhy rozehnáno městskou stráží.

Není známo, že by došlo k nějakému umrtí nebo vážnějšímu zranění. Celá situace se vyřešila především domluvou, v tomto případě velmi rázným rozkazem z úst strážných, jimž velel přímo seržant Arnošt.
Pouze ti nejrozvášněnější z davu si odnesli nějakou tu bouli či modřinu, když byli popoháněni ke kvapnému opuštění prostor okolo budovy, která mimojiné slouží i jako šatlava.

Podle přihlížejících se jednalo o uprchlíky z Jižní Tyri, kteří se dožadovali okamžitého propuštění jakési ženy, jenž označovali za mluvčí jejich komunity.
Že by tomu tak mohlo být naznačuje i událost, která zřejmě všemu předcházela a to v podobě náhlé přítomnosti větší skupiny strážných v Chrámové čtvrti, kterou část utečenců už delší dobu považuje za svůj domov.

I při odchodu se mezi řadami nespokojenců prý ozývalo reptání, že všemu ještě není konec a že to tak nenechají.
Ať už je to pravda nebo ne, venku před rychtou byl navýšen počet strážných, kteří by snad měli být vyšší zárukou, že ka dalším nepokojným srocením na tomto místě jen tak nedojde.

_________________
DM aktivita podle časových možností (případně podle nálady).


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 14:09 29. May 2022 
Offline
DM Thalie
 Profile

Joined: 20:48 17. Jun 2007
Posts: 1202
Protesty

Od chvíle kdy byla uvězněna mluvčí Karathské uprchlické komunity, se udály nejméně čtyři větší projevy rozlícenosti ze strany jejích zastánců.
Zhoršení situace nastalo zvláště poté, co se mezi utečenci rozšířilo, že uvězněnou ženu, čeká s jistotou propadnutí na hrdle.
Městské stráže a pacholci si sice s těmito výtržnostmi poradli, ale s každým dalším protestem se viditelně zvyšuje neochota a agresivita shromážděných, což v návaznosti vede k tvrdším a razantnějším zákrokům.

Při nepokojích se stále větší počet výtržníků seznamuje blíže se žalářem a přestože většina z nich tyto nevlídné prostory nakonec po pár dnech opouští a při odchodu je jim rázně vypláceno holí, prozatím se nezdá, že by to pro uklidnění situace nějak zvlášť pomohlo.
Naopak, mezi uprchlíky to nepěkně vře a hrozí, že jejich podrážděnost přeroste do ještě otevřenějších střetů se zákonnou mocí.
Tohoto nebezpečí si je zřejmě velmi dobře vědoma městská rada, která se stranou protestů pokouší se zástupci nespokojených vyjednávat a nijak dál situaci nevyhrocovat, o čemž svědčí i to, že veškeré tresty nejsou vykonávány na odiv veřejnosti.

Ostatním obyvatelům Karathy toto napětí samozřejmě není nikterak příjemné. Většina si přeje a to nijak překvapivě, aby byl v jejich městě zachován co největší klid a pořádek. Část z nich vidí řešení v brzkém a konečném potrestání mluvčí, jiní se tohoto kroku naopak obávají, další si zase lámou hlavu nad tím, co vězí za tím, že ke zmíněné popravě ještě nedošlo.
Pokud je vinná, měla by být potrestána, není-liž pravdou?
Do toho se ovšem vkrádají nepokojné myšlenky, aby předtím a potom nepadaly nakonec jiné hlavy … .

_________________
DM aktivita podle časových možností (případně podle nálady).


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 19:26 05. Jun 2022 
Offline
DM Thalie
 Profile

Joined: 20:48 17. Jun 2007
Posts: 1202
Obrat

V poslední době se velmi živě probíralo, kdy už se uskuteční poprava uvězněné mluvčí uprchlíků, o to se stalo větším překvapením, když královští heroldi náhle vyhlásili propuštění dotyčné osoby.

Karathou se rozneslo toto poselství:
„Žena, zvoucí se Rivenna, mluvčí uprchlíků z Jižní Tyri, jenž setrvávají v Karathě, jest zbavena obvinění ze zrady na království a tímto opětovně nabývá svobody.
Důkladným šetřením bylo zjištěno, že se tato žena stala obětí podlých úkladů nepřátel království, kteří si na našem území přejí nepokoje a nesváry zasévati. Skuteční viníci, původem z Impéria, byli dopadeni a nyní je čeká zasloužený trest. Jejich snaha byla překažena a i díky trpělivosti královského majestátu se podařilo zachránit nevinný život. Budiž to znamením pro všechny ty, kdož si myslí, že mohou beztrestně proti vůli království konati.
Třikrát sláva království a králi Vojtěchovi I. z rodu Lambertů!“

Osvobozená mluvčí pak přímo v Chrámové čtvrti předstoupila před shromážděním uprchlíků, kteří si velmi dychtivě vyslechli její vyprávění. Kdo si myslel, že v jejím hlase zazní patrná hořkost z prožitých nepříjemností, ten se velice zmýlil. Na hrdé tváři nebyla ani známka zloby, naopak, celý dav byl uklidňován s důrazem kladeným na nutnost nenechat se rozkmotřit a zachovat blízké přátelství s královstvím. Skutečný nepřítel se přece nachází jinde.

Zdá se, že pro tuto chvíli bylo to nejhorší zažehnáno. Na druhou stranu ovšem nelze popřít, že pověstné jablko sváru přetrvalo a v některých obyvatelích Karathy události posledních týdnů a měsíců, byla nevraživost vůči utečencům přece jen přiživena.

_________________
DM aktivita podle časových možností (případně podle nálady).


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 19:36 10. Jul 2022 
Offline
DM Thalie
 Profile

Joined: 20:48 17. Jun 2007
Posts: 1202
Předzvěst lepších časů?

V Horním městě znovu otevřeli své obchody řemeslníci, pracující předtím výhradně pro Království a potřeby jeho armády.
Zdá se, že v práci pro korunu se i nadále pokračuje, cedule a štítky s touto informací povětšinou hrdě zůstávají, ale současná situace dovoluje mnohým opět přijímat zakázky pro veřejnost.

Ačkoliv pro místní je to rozhodně vítaná novina a pro ty odvážněji smýšlející rovnou příslib návratu do starých pokojných časů, v očích prostého lidu se zatím moc nemění.
Z úrody je stále odebíráno víc než by se rolníkům líbilo, ceny jídla a potřebného materiálu sice dále nerostou, ale zůstávají na dvoj až trojnásobku původní hodnoty než před pádem Tyrianské ligy. Tresty, především za projevy pytláctví, krádeže a zatajování výdobytků úrody, jsou i nadále drakonické.

Na linii Krynských hor, snad s výjimkou Khar-Durnu, panuje ticho a klid. Obojí má však dosti tíživý a podezřelý nádech.
Objevují se řeči, proč nečinnost Impéria nevyžije Království k nějakému vlastnímu výpadu, který by předvedl nesporné kvality našich vojáků a rozhodil nepřítele. Nabízejí se asi nejvíce dvě odpovědi. Buď toho prozatím není Karathská armáda schopna nebo mají král a lord maršál ve svých hlavách jiné plány, které jsou v tuto chvíli skryté.

_________________
DM aktivita podle časových možností (případně podle nálady).


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 21:08 09. Aug 2022 
Offline
DM Thalie
 Profile

Joined: 20:48 17. Jun 2007
Posts: 1202
Nástup!

Dle rozkazu poručíka Halatona Drakea, nechť se dostaví všichni již zapsaní rekruti patřící do Dobrovolnického pluku a to v *neděle 14.8. 20:30* do prostor Karathského kobliště.
Kdokoliv tento rozkaz neuposlechne, za zběha považován jest a podle vojenského řádu s ním budiž naloženo, pokud nepředloží závažný důvod pro svou nepřítomnost.

Přímo na místě bude taktéž prováděn zápis nových rekrutů, jenž zájem o připojení k pluku a pomoci království tímto způsobem v sobě mají.

Radislav Šiml, úředník vojenských sil Karathského království

*listiny opatřené úřední pečetí Karathské armády lze naleznout nejen v Karathě, ale i po dalších místech království*

_________________
DM aktivita podle časových možností (případně podle nálady).


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 22:34 06. Sep 2022 
Offline
DM Thalie
 Profile

Joined: 20:48 17. Jun 2007
Posts: 1202
Dobrovolníci a zkoušky

Po několik po sobě jdoucích večerů, se aréna Karathské válečné akademie stávala místem, které k sobě poutalo pozornost zvědavých očí.
Karathská armáda si toto místo pravidelně vyhrazovala pro sebe, aby získala lepší přehled o tom, z jakého těsta jsou po bojové stránce muži i ženy Lambertova dobrovolnického pluku.
Postupně se v prostorách arény vystřídali všechny tři oddíly. Jeden večer, jeden oddíl, jak si mohli povšimnout nejen členové zdejší akademie.

Přestože celý „výcvik“ sestával pouze ze zkoušek na panácích a terčích, dokázal něco napovědět o stávajících bojových schopnostech jednotlivých rekrutů. Především tedy naznačil, že velitele oddílů čeká s většinou z nich ještě pořádný kus práce než budou moci být považováni za plnohodnotné příslušníky armády.

Nad těmi nejzoufalejšími případy zazníval ze strany diváků ničím neskrývaný posměch či pohrdání, přesto se napříč oddíly našlo i několik vyjímek, které si vysloužily uznání a pár z nich dokonce sklidilo až neskonalý obdiv.

_________________
DM aktivita podle časových možností (případně podle nálady).


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 22:22 01. Oct 2022 
Offline
DM Thalie
 Profile

Joined: 20:48 17. Jun 2007
Posts: 1202
Zachránění vyslanci?

Od námořníků, sloužících na jedné z Karathských válečných lodí střežící obchodní trasy s Targothem a Kelem, se po městě rozšířila zajímavá novina.

Povídá se, že osádka Karathské karaky byla svědkem napadení jiné lodě ze strany pirátských živlů a vydala se jí na pomoc. Než se však útočící bukanýry podařilo odehnat, napadená loď už nezadržitelně klesala ke dnu a z její paluby se zadařilo zachránit jen hrstku přeživších.

Nic z toho by pro osobu navyklou na život na moři asi nebylo nic tak nezvyklého, nebýt toho, že potopená loď plula pod vlajkou, která nepatřila jak Targothu, tak ani Kelu, ale podle Karathských námořníků ani žádné jim známé mocnosti.
Zachránění se vyjádřili v tom smyslu, že pochází z jakéhosi dálného království, spadající do končin po bývalé Athelské říši a návdavkem přidali, že jsou součástí delegace mířící do Karathského království.

Jestli se tito vyslanci právě volně pohybují po Karathě nebo dokonce došlo k nějakým jednáním s představiteli Karathského království zatím není známo, ale už teď se městem rojí různé domněnky a rozhovory a jak to tak bývá, nejčastěji u škopku nebo poháru s dobrým pitím.

"A odkud to teda připluli?"
"Já ti ani nevím, něco mi ten námořník říkal, ale ten název mi nepřišel povědomý."

"Chudáci, plujou za náma a hned se setkají s pirátama. Myslíte si, že už jednaj s někým důležitým?"
"Třeba s králem? Já ti nevím, na nás jako prostý lid se většinou dost kašle, ale třeba se to později dozvíme."

"Vyslanci, to by mohl říct kdekdo. Co když jsou to jen nějací podvodníčci a chtěj něco vytřískat z Karathský pohostinnosti?
"Mohli by bejt přímo špehové, Imperiální špehové. Já bych byl s nima opatrný."

"Zajímalo by mě kolik se jich povedlo zachránit. Každý říká něco jiného."
"Hlavně ať jich není moc a postarají se sami o sebe. Už tak nám tu stačí ti cizáci z Jižního Tyri."

_________________
DM aktivita podle časových možností (případně podle nálady).


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 18:03 08. Oct 2022 
Offline
DM Thalie
 Profile

Joined: 20:48 17. Jun 2007
Posts: 1202
Střípky z nedávného dění

Na radnici bylo spatřeno procesí více či méně cizokrajně vyhlížejících hostů, se kterými prý proběhlo jednání za účasti jednoho z radních a dalších osob postavených výše v Karathské hierarchii.

Mnozí jsou přesvědčeni, že to byli právě oni nedávno často zmiňovaní vyslanci, které se podařilo zachránit s částí jejich osobního doprovodu.
Nemnozí si však dovolí tvrdit, že znají obsah onoho jednání. Přesto si do nejrůznějších rozprav našla svou cestu zpráva pojednávající o původu cizokrajné delegace.
Dle ní zachránění vypluli z místa nazývající se Atanské království, které by se mělo snad nacházet kdesi v končinách bývalé Athelské říše jako přežívající enkláva po kdysi mocné, ale nyní už rozpadlé říši nebo novější celek, vzniklý na jejích troskách.

Karathské království zatím ještě nic oficiálně nevyhlásilo, takže k celé situaci se zatím vesele hromadí spousta dalších zpráv, domněnek a drbů. Jedna z těch uvěřitelnějších praví, jak Atanští vyslanci projevili svou pohostinnost v proslulém hostinci U Racka, zakoupením několika sudů s vínem, díky kterým mohli velmi ochotně zdarma spláchnout svou žízeň přítomní hosté.

***
Nejen Karathští obyvatelé mohli být svědkem dalšího veřejného nástupu Lambertova pluku.
Pokud však někdo očekával nácvik vojenských manévrů nebo ukázku bojových schopností členů pluku jako před jistou dobou v Karathské aréně, ten mohl být dosti zklamán.
Co však onen nástup s jistotou odhalil, že pluk si vybral místo pro umístění svého táboru a už se i započalo se základními pracemi.
V Ivorském lesíku, nedaleko cesty mířící k samotné Ivory je nyní za denního světla možné vidět i slyšet údery seker a hekání lopotících se branců.

Pro ty hloubavější to znamená ještě něco navíc. Karathské království si nejspíš může více dovolit plýtvat materiálem, když se pouští do stavby vojenského charakteru takto hluboko v nitru svého území.

_________________
DM aktivita podle časových možností (případně podle nálady).


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Zprávy z Karathy
PostPosted: 12:51 16. Oct 2022 
Offline
DM Thalie
 Profile

Joined: 20:48 17. Jun 2007
Posts: 1202
Ranní běžec

Pár, převážně štamgastů co jsou schopni v přístavní krčmě U Bezedného škopku probdít klidně celou noc, si už několik dní povídá o zvláštním muži, který prý časně zrána tahá ven na vzduch ty z nich, které oni sami opovržlivě označují za velmi "slabé kusy" usínající spokojeně na hospodských stolech či v příjemném přítmí pod nimi.
To by ani nebylo nic tak divného, určitě se tak neděje jen v Karathském přístavu, co už však ostatní považují za méně obvyklé je, když se po uklizení toho co noc zanechala v prostorách Škopku, objeví ještě s funěním ten samý muž s pavézou a pustí se i s ní v rukách do běhu kolem přístavu.

"Je to řádnej špekoun, co chvíli se zastavuje a vydechuje jak splašenej. O pořádným běhu se teda moc mluvit nedá."
"Mně občas připadá, že ta pavéza spíš táhne jeho, jak se do toho ten chlápek nutí."
"Prej je to nová výpomoc u Škopku, snad že pomáhá v kuchyni. Ale to co provádí s tou pavézou, to je na palici."
"Von jak je málovmunej a skoro furt zadýchanej, tak moc necekne proč to dělá. Na tom zase tak nesejde, s chlapama se sázíme jak dlouho mu bude trvat, než to uběhne aniž by vypadal, že vyplivne svý plíce."


A tak se nejspíš děje zatím pravidelně každé brzké ráno. Obloustlý mladík toho skutečně moc nenamluví a i kdyby chtěl, tak obvykle vypadá, že sotva popadá dech. Nezdá se, že by prováděl nic proti zákonu a tak si ho strážní nevšímají. Možná sami znají důvod jeho "šaškování".

_________________
DM aktivita podle časových možností (případně podle nálady).


Top
Reply with quote  

Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 478 posts ]  Go to page Previous  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  Next

All times are UTC + 1 hour [ DST ]Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group  
Design By Poker Bandits