Thalie


Persistentní svět hry Neverwinter Nights
It is currently 00:00 25. May 2024

All times are UTC + 1 hour [ DST ]

Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Re: Vyhlášky města Karathy
PostPosted: 20:09 23. Feb 2021 
Offline
DM Thalie
User avatar
 ICQ  Profile

Joined: 20:49 21. Jan 2010
Posts: 2779
Location: Tam kde se slunce bojí a měsíc vždy jen nahlédne
Vyhlášky osad království Karathského

Vyhlášky a usnesení doplňující zákoník královský, za jejichž neznalost a porušení na území osad se všichni obyvatelé i návštěvníci trestu peněžnímu, pranýři, ba i žaláři vystavují.

Vyhláška o pokrývce hlavy,
Všichni obyvatelé i návštěvníci ve osadách pobývající musejí od soumraku do úsvitu svou tvář odhalenu míti. Pokud ani na vyzvání stráže svou kapuci či helmici dotyčný nesejme, vystavuje se pokutě až pět tisíc grešlí. Stejnému trestu se vystavuje i ten, kdo bude opakovaně s kapucí či helmicí v nočních hodinách v ulicích viděn a to i přesto, že už stráží prve upozorněn byl.
Toto usnesení neplatí pro ozbrojené složky království a církevní hodnostáře, kteří se však v případě kontroly vhodným způsobem prokázati musí.

Vyhláška o nošení zbraní
Je přísně zakázáno v osadách ostrých zbraní tasených nositi a takto zdraví či životy ostatních ohrožovati pod pokutou až pět tisíc královských grešlí a odebrání zbraně. V případě již trestaných osob za toto hrozí i žalář. Halapartny a kopí ostří a hroty zajištěné musí mít proti zranění náhodnému. Zbraní ohrožování ostatních na území osad jako napadení bude strážci pořádku bráno.
Toto neplatí pro ozbrojené složky osad, království či církve.
//POZOR! Pokud jste v době smrti měli v ruce zbraň a "znovuzrodíte se" v chrámu pak s největší pozorností zbraň na své postavě neuvidíte ale přesto ji budete mít v ruce, tedy je potřeba zbraň nahodit a znovu shodit.

Vyhláška o užívání magie v ulicích osad
V ulicích a veřejných budovách všech osad je zakázáno použít jakékoliv magie či kněžské moci, alchymie nebo i schopnosti vrozené, která má za účel skrýt, znemožnit poznání či měnit podstatu sesílatele či druhých a je tedy na osobě, jakkoliv viditelná. Stejně tak výše uvedenými způsoby konati, že by zdraví nebo majetek druhých ohrožen byl!
Kvůli nemožnosti všech strážných přesný původ všech určiti, každý, kdo po osadě při sesílání podezřelých kouzel či jiné moci přistižen bude, vystavuje se možnému zadržení a předvedení k podání vysvětlení!
Toto nařízení neplatí pro církví uznané kněze všech dobrých a neutrálních bohů, stejně tak jako pro členy Azurové věže, kteří se povolením provozovat magii v ulicích osad prokázat musí!

Vyhláška o skrývání
Osoby, které se pomocí schopností vrozených, magie, kněžské moci nebo alchymie před pohledem stráží a oficiálních autorit či snad řádných občanů osad budou skrývati. Pokud při tomto přistiženi budete, pokutě nebo i pobytu v žaláři se vystavujete!

Vyhláška jezdectví a užitkových zvířatech
Jízda cvalem budiž všem na území osad zapovězena pro zamezení zranění obyvatel pěších. V městě Karatském je pak jízda na zvířeti, pod hrozbou jeho zabavení, zcela zapovězena! Zvířata užitková a dobytek osadami hnán být nesmí ve velkých stádech, ale pouze po kusech jednotlivých. Znečištění zvěří užitkovou i jezdeckou na svědomí majitel má a k jeho odstranění vázán je vyhláškou O znečištění ulic!

O znečištění ulic
Kdokoliv při znečištění ulic odpadky, výkaly, zvratky, močí či snad jinými znečisťujícími způsoby přistižen bude, potrestán pokutou až pět tisíc grešlí bude a k uklizení nepořádku bude donucen.

Vyhláška o magických a ostatních neobvyklých tvorech
Je zakázáno vléci do osad Karathských stvoření v nich neobvyklá, kterážto jsou původu magického či magickou silou nadána, nejde-li o stvoření zjevně neškodná jako kupříkladu víly či i jiná, ale pouze schválená zvláštním glejtem vydávaným radnicí města Karathy či rychtářem osady.
Divá zvěř, je-li vlečena do osady, musí být po celou dobu řádně držena v kleci tak, aby nehrozilo nebezpečí obyvatelům všem.
Porušení této vyhlášky bude trestáno pokutami v hodnotě až padesát tisíc královských grešlí. Při opakovaném porušení pak tresty budou mnohem vyšší.
Mezi obvyklá, a tedy dovolená zvířata a mazlíčky patří následující tvorové: Psi, kočky, ptáci s rozpětím křídlem ne větším než délka paže.
Dále zvířata tažná a zemědělská v případě, že tyto na trh k prodeji či kvůli obchodu vedeny jsou. Majitel jakékoli znečištění nucen ukliditi je, jinak pokutován bude. Dále pak osli, koně a velbloudi. Tito všichni na místech k tomu určených ustájeni býti musí!
Stvořením svým původem a vzezřením neškodným, kterážto se však prokáží jako nebezpečná či nevhodně se chovající, je vstup do osad zapovězen. Za škody jimi napáchané jejich pán či majitel odpovědnost nese a tresty za ně odpyká si.

Vyhláška o démonech a polodémonech
Každý démonický tvor, kterýžto v blízkosti lidských obydlí spatřen je, bude jat stráží a předveden k výslechu, jakožto bytost podezřelá z páchání nepravostí.
Stejný osud stihne toho, kdož posluhovačem jejich bude uznán, anžto temnota musí být vymýcena.
Výjimku z tohoto pravidla tvoří a ochrany zákonů Karathských smí požívat bytosti démonických znaků, kteří se mohou prokázat povolením Svatého officia. Na činy spáchané na nich bude pohlíženo stejně jako na újmy způsobené rasám původu čistého.
Má-li kdokoliv podezření, že kdos skrývá démonické znaky, nemaje povolení Svatého oficia k pobytu v osadách království, či má takové informace, je povinen toto neprodleně nahlásit stráži, která podezřelou bytost zajistí.
Dále nechť je známo, že každý s cejchem bohů Temné trojice musí být neprodleně nahlášen, arci pokud tak někdo neučiní, propadne hrdlem sám s ocejchovaným.

Vyhláška o fontánách
Je přísně zakázáno fontány, kašny a studny úmyslně znečišťovati, například grešlí a jiných předmětů do nich vhazovati, a to pod pokutou pět tisíc královských grešlí. V případě znečištění je povinností viníka tyto fontány od nepořádku vyčistiti. Fontány v městě karathském pouze jako zdroj pitné vody obyvatelům a poutníkům slouží a napajedla zvířecí na patřičných místech umístěna jsou!


V případě nemožnosti pokutu zaplatiti bude tomu, kdož vyhlášky či zákony porušil,
majetek ve výši pokuty zabaven a tímto dluh vůči osadě urovnán.


// text sepsal Paulus, korigovali Kucik, Galli a Aulus a dále upravil Galli

_________________
Neliaen Fey de Erestor - paladinka Dei-Anangova "Slušnému vychování tě neučili, tam kde tě matka vyvrhla z lůna?"

QamuIs Heg qaq law' lorvIs yInqaq puS.

"Účelem každého života, je smrt." - Agent Smith

DM Galli - "So you have chosen death." / https://youtu.be/f94qpLdX9eA


Top
Reply with quote  

Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group  
Design By Poker Bandits