Thalie


Persistentní svět hry Neverwinter Nights
It is currently 03:55 23. Jul 2024

All times are UTC + 1 hour [ DST ]

Forum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 71 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
Author Message
 Post subject: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 10:49 17. Aug 2010 
Offline
Oficiální informace
User avatar
 WWW  Profile

Joined: 15:37 27. Nov 2007
Posts: 372
Oznámení týmu Thalie

Veškerá oficiální vyjádření týmu Thalie naleznete zde.

_________________
Celý svět je jeviště
a všichni lidé na něm jenom herci...

(William Shakespeare)


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 11:06 17. Aug 2010 
Offline
Vedoucí týmu Thalie
User avatar
 WWW  ICQ  Profile

Joined: 15:08 27. Apr 2007
Posts: 12262
Location: Plzeň
Závěrečné slovo Týmu ke kauze udělených BANů za zneužití externích maker.


Na úvod chci předeslat, že Tým se touto záležitostí zabýval dosti dlouho a dosti široce, v kontextu mnoha souvislostí (včetně smyslu časových expů a možností jak zemezit jejich 'tupému' hromadění, úroveň vyjadřování hráčů na foru atd. atd. atd.).

Co se týče otázek, které Tým řešil, tyto se soustředily zejména do několika bodů:


1) Jsou si pozorující DM jisti svým závěrem?

Tato otázka je nejpodstatnější ze všech. Jakm už bylo uvedeno v předchozím vyjádření, systém trestů na Thalii nezahrnuje nutnost 'veřejného dokazování' a názor některých hráčů, že právě oni (či hráčská obec jako celek) je povolána k posuzování důkazů, je zcela mylný. Jsou to DM serveru, popř. vedení Týmu, kdo je vybaven těmito kompetencemi. A jak bylo již zmíněno, vlastníci projektu mohou o tomto rozhodnout zcela samostatně. Čili pokud se provádí nějaký důkaz, který vede k přesvědčení osob rozhodujícíh o vině, provádí se interně, v rámci Týmu, resp. jeho jednotlivých částí.

Toto bylo provedeno ze strany několika DM a vedení projektu se samo přesvědčilo a tresty schválilo.
V uplynulých dnech jsme vyvinuli značné úsilí, abychom se pokusili opatřit si jakékoli 'objektivní' důkazy, byť nepřímé, které by pomohly v posuzování situace a musím říct, že ačkoli mnoho uživatelů fóra vyslovuje přesvědčení, že Tým rozdává BANy z neobliby hráčů popř. jiných zákulisních pohnutek, není tomu tak. Tým nikoho nebanuje jen proto, že by ho neměl rád nebo se mu nelíbil jeho herní styl (důkazem budiž např. RoF, který by byl jinak zabanován skoro od začátku, o jiných výtečnících nemluvě).

Navzdory všemu, navzdory zkoumání logů a dalším úvahám, se však nepodařilo najít žádný důkazní prostředek, který by umožnil 'objektivní' posouzení předmětných skutečností a celá věc se vrací k původnímu bodu, tj. tvrzení.

Na jedné straně je tvrzení hráčů, na druhé straně je tvrzení DM. Jsou protichůdná a je třeba stanovit, které je pravdivé. Asi všichni chápeme, že stanovit toto bez podpůrných důkazů není možné, pokud obě strany na svém tvrzení trvají. V tomto případě je pak logicky tvrzení DM 'větší hodnoty' neboť se jedná o tvrzení objektivního pozorovatele, na věci nezúčastněného, proto tvrzení hráče, který je rozhodnutím Týmu dotčen. A logicky, má v tomto ohledu příslušné kompetence.

Tak to prostě je.

Proto se dlouze řešila úvaha, zda bylo pozorování dostatečné a průkazné (o čemž existovaly pochyby) a to i za cenu toho, že pokud uplyne od nějaké události delší doba, vzpomínky na ni matnou a blednou a jistota pozorování se ztrácí (což jistě znáte sami).

Na konci těchto úvah je vyjádření DM, že za výsledky svého pozorování stojí a jsou přesvědčeni, že sledovaní, řečeno právnickým žargonem 'naplnili objektivní znaky skutkové podstaty porušení pravidla o zákazu použití externího makra'.


2) Jaká je role časových XP a jejich získávání prostřednictvím AFK postav?

Je zjevné, že XP získané plynutím času jsou určeny pro RP hráče jako odměna za to, že se věnují hře. Jejich 'huntění' (např. hraní v okně shozeném na lištu v práci) je pak zneužitím toho, co Tým pro hráče připravil. V důsledku současné aféry je již jisté, že zisk XP bude nějakým způsobem zkomplikován nebo omezen (padly i návrhy na úplné zrušení).


3) Výška trestu a jeho přiměřenost

Někteří správně připomněli, že trest vypadá neadekvátně vzhledem k jiným případům. To je naprostá pravda. Trest za zneužití externího makra byl původně koncipován jako odstrašující pro další zneuživatele. Vzhledem k tomu, že charakter prohřešku se nyní změní (bude rozšířena jeho definice) a vzhledem k tomu, že se v plné nahotě ukázaly všechny problémy kolem dokazování porušení pravidel, Tým se rozhodl trestní sazbu revidovat.
Nově je trest stanoven na výmaz časových xp všech postav + BAN na 3 měsíce (počítáno od doby udělení předchozího banu). Je samozřejmé, že recidiva může vynést trest větší (je tomu tak obecně u všech trestů krom těch které není kam zvyšovat).

Toto opatření se týká všech potrestaných za užívání externího makra, tj. acc. TalenHK, Istvan777, menderon777, LordCorleth a Thenesen.


4) Průběh FLAME po vynesení trestu a chování hráčů

Je nutno podotknout, že vyjadřování některých hráčů netrpí přehnanou slušností. Lze to pochopit u potrestaných (i když i tam jen po orčitou míru), ale někteří zjevně zneužili situace, aby rozvířili emoce a psali zjevně provokativní či urážlivé příspěvky.

Z tohoto důvodu je následujícím acc. uděleno Varování.

- treblez
- Quin_Fryar
- Miky
- Miking

Při dalším přestupku proti pravidlům nebo slušnému chování může následovat BAN na fórum.


5) Následující úpravy

V souvislosti s tím, kolik hráčů bylo viděno, jak samoúčelně nahánějí časové zkušenostní body (nehledě na to, jestli pomocí externích programů nebo jen občasnou činností namísto skutečného hraní), se Tým rozhodl upravit jejich přísun. Původně mělo jít odměnu pro dobré hráče, kteří raději mají raději skutečný role-playng, než bezduché obíhání dungeonů. Je proto proti tomuto duchu, aby se časovky staly hlavním přísunem hráčů, kteří se zároveň o dobré RP a pobavení okolí nesnaží. Navíc jsou ve stávajícím stavu znevýhodněni hráči, kteří se hře věnují naplno, a o to pochopiteně méně hodin, než lidé, kteří pouze velice dlouze sedí, potažmo nesedí, u obrazovky, a dění ve světě je nijak nezajímá.

Náš zákrok má však vést k větší vyváženosti a logičnosti zkušeností, rozhodně nikoliv k trestání všech za hříchy několika. Odteď proto:

- Je zrušen přísun časových zkušeností v dílnách. Je pochopitelné, že řemeslník zíráním několik hodin na kovadlinu nezjistí více o bojových technikách, ale pouze se přiučí kovářství.

- DM mají možnost zastavit konkrétní postavě přísun časových zkušeností, kdykoliv se objeví podezření ze zneužívání.

- Je do pravidel přiložena věta o nestandardním nabírání časových zkušeností, které může zavánět podvodem.


Toto rozhodnutí týmu Thalie je konečné! Další debata je bezpředmětná!

_________________
Vedoucí týmu Thalie


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 17:48 15. Sep 2010 
Offline
Ďábel
User avatar
 WWW  Profile

Joined: 01:37 21. Feb 2008
Posts: 5869
Pravidla pro hru v gildách a hráčských uskupeních


Spolu s mnoha dalšími změnami přichází i redefinice systému gild a herních uskupení. Starý systém se potýká dlouhodobě stále se stejnými problémy a v současné době je prakticky nefunkční. Thalie se dostala do stavu, kdy jsou desítky postav angažované v různých gildách, které prakticky nefungují, protože postava je sama, případně se nikdo z gildy neloguje do hry. Gilda však již předtím obdržela sídlo, případně jiné výhody a DM do ní investovali svůj čas a energii. Sídlo pak leží ladem a energie DM vyšla vniveč, protže gilda se nerozvíjí, stagnuje nebo dokonce není vůbec aktivní.

V první řadě je třeba říci, že většina současných gild už nebude gildami hráčskými, ale tzv. 'pozaďovými uskupeními', tedy organizacemi NPC, zakotvenými v reáliích světa. Typickým příkladem jsou Rytíři Úsvitu, Královská garda nebo Karathská stráž, což jsou organizace, které existují nezávisle na vůli PC a prakticky žádná běžná akce PC je nemůže ze hry odstranit (může však samozřejmě vyvolat interakci, např. je naštvat) bez souhlasu HDM (zkratka pro Hlavního DM. Souhlas Hlavního DM může být nahrazen souhlasem Vedoucího Týmu, souhlasem jiné pověřené osoby v Týmu či souhlasem Týmu jako celku).
Nepodávejte tedy za své postavy žádost o přijetí k těmto organizacím. Taková věc vyžaduje aby se vám DM věnoval osobně, zabírá mu to mnoho času a výsledek je obvykle nijaký - jedna postava toho samo mnoho ve hře nevyprodukuje. Spíše založte uskupení sympatizující s cíli této organizace a snažte se hráčskou aktivitou aby si vás povšimla, potom s vámi může navázat kontakt sama.
Jinými slovy, nebudou už přijímány postavy přímo k Rytířům Úsvitu, Azurové věži a k dalším NPC uskupením, nýbrž hráči sami musí vyvinout aktivitu, která je může dostat do kontaktu s dotyčnou organizací.

Hráčské gildy v novém pojetí budou fungovat dynamicky, tedy mohou pružně vznikat a zanikat. Podstatnými faktory pro to bude jen a pouze hráčská aktivita. Nutným předpokladem pro vznik gildy jako hráčského uskupení je především:
- existence vůdce gildy, tzv. guildmastera
- existence dalších alespoň 2 postav (guildmaster sám nestačí)
- hráčská aktivita
- stanovení cílů gildy


Důvody pro tyto požadavky jsou prosté. Existence guildmastera sejme z DM nutnost 'uhánět' jednotlivé členy uskupení a přenese většinu organizačních starostí na bedra hráče. Guildmaster bude odpovídat za OOC i IC organizaci (OOC jako hráč a IC jako postava) a bude jménem gildy komunikovat s Týmem.
Z uvedeného rovněž vyplývá, že postava guildmastera by měla mít pro vedení skupiny nějakou IC kvalifikaci (vlastnosti, tradici, zázemí atd.).
Další postavy jsou nutné z toho hlediska, že guildmaster sám gildu nevytvoří. Musí se jednat o aktivně hrající postavy, které může DM ve hře spatřit. Nesmí se jednat o postavy téhož hráče (ani z odlišných účtů), nýbrž fyzicky o postavy různých hráčů. Je doporučeno aby postav v gildě bylo více než toto minimum, protože ne vždy mohou všichni hrát a pak činnost gildy trpí.
Hráčská aktivita je další nutností, asi není nutné řešit proč. Bez hráčské aktivity gilda prostě nemůže fungovat.

A nakonec stojí věc zcela nejdůležitější - stanovení cílů gildy. Pravdou je, že u řady gild DM prostě nevědí, čím se gilda zabývá a kam směřuje své úsilí. Stanovení cílů je prioritní věc, protože podle něj HDM (či jiná určená osoba z Týmu) stanoví postavení gildy ve vztahu k ostatním, případně křížení zájmů, antagonismy či naopak možnosti spolupráce. Bez určení cílů je gilda jen volným uskupením hráčů, kteří se zrovna sešli ke hře a jako gilda nebude - a nemůže být - vnímána.
Hráčské gildy mohou existovat v rámci NPC organizací, pokud se ztotožní s jejich cíli a organizace si jich všimne, nebo i zcela mimo ně.
K stanoveným cílům je vhodné uvést i nějakou (alespoň hrubou) představu, jak dotyčných cílů dosáhnout - bude zabíjet, loupit, šmelit, obchodovat, žebrat, bojovat, využívat jiné. Aspoň rámcově, na jaké 'ose' zákon-chaos dobro-zlo se aspon z počátku bude chtít pohybovat.

V brzké budoucnosti tedy proběhne kompletní redefinice gild. Za tímto účelem budou zrušeny všechny současné nefunkční gildy, které nenaplní podmínky zmíněné výše (guilmaster, 2 další hráči, aktivní hraní a definice cílů). Skupiny, které se domnívají, že podmínky naplní, nechť sepíší supliku Hlavnímu DM a pošlou přes PM potřebné informace (guildmaster, další hráči (account+postava), obvyklý herní čas a zejména pak cíle). HDM pak provede revizi těchto uskupení a stanoví, která budou zachována (v redefinované podobě) a která nárokům nevyhověla, případně upřesní co je třeba doplnit.

V případě schválení bude mít gilda k dipozici gildovní fórum a po čase, až dojde k rozběhnutí systému, si bude moci pronajmout sídlo.

Výše zmíněné se týká gild hrajících na Povrchu. Pro gildy Podtemna bude v brzké době stanoven obdobný požadavek, respektující odlišnosti Podtemna.

_________________
hyperpasivní myšohryz
pokud mi píšete na ICQ, napište co chcete
jsem jenom autor. číst ty reálie musíte sami...


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 10:16 16. Sep 2010 
Offline
Temnota
User avatar
 WWW  ICQ  Profile

Joined: 10:42 10. May 2007
Posts: 16270
Location: Somewhere around nothing
Vzhledem ke stylu přebíhání některých hráčů mezi guildami a frakcemi, jsme se rozhodli uvést v platnost následující pravidlo upravující působnost hráče ve více guildách a frakcích.

Hraní v nepřátelských frakcích
Pokud hráč změní frakci (přejde z podtemna na povrch, či naopak, nebo vstoupí do další guildy), bez ohledu, zda tak učiní s jednou postavou nebo s novou, se stejným účtem nebo jiným, nesmí se vrátit k frakci původní dříve než po dvou měsících real.
Hráč je povinen nechat se vyloučit z guildovních fór frakce, kterou opouští.
Za změnu frakce se považuje vstup do guildy, jejíž cíle jsou v rozporu s cíli guildy, ve které již hráč působí, pokud tak činí s jinou postavou, než s postavou původní guildy (postava jako dvojitý agent je tudíž možná).
Za změnu frakce se nepovažuje vstup do guildy, pokud hráč v současnosti v žádné není.
Za změnu frakce se nepovažuje vstup do guildy, která je v přátelském vztahu s guildou původní a nijak se zájmy guild nekříží. O případném konfliktu rozhoduje DM.
V případě, že hráč již hraje ve dvou guildách a tyto se stanou nepřátelskými, musí si vybrat, kterou opustí (pokud jsou členy guild dvě různé postavy).
Za změnu frakce se nepovažuje krátkodobé zajetí do doby 7 dnů real.

Hráč si při přechodu k jiné frakci musí nechat smazat, nebo zmrazit postavy předchozí frakce. Provede tak některý z adminů.

Kontroly porušení tohoto pravidla budou prováděny namátkově a u obzvlášť křiklavých případů.

Cílem tohoto pravidla je, aby se co možná nejvíce snížilo riziko přenášení OOC informací a jejich zneužívání za současného zachování stávajících možností hraní.

_________________
Neaktivní a nezasahující do vývoje. Pouze nouzový support pro WB/DM.
***********************************************
Les jambes en l'air, comme une femme lubrique,
Brûlante et suant les poisons,
Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique
Son ventre plein d'exhalaisons.


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 11:03 17. Sep 2010 
Offline
Ďábel
User avatar
 WWW  Profile

Joined: 01:37 21. Feb 2008
Posts: 5869
Podávání žádostí o vstup do gildy

Co se týče přístupu do gildovních fór hráčských gild, je třeba dodržet následující postup:

Hráč se ve hře (IC) za postavu setká s představiteli gildy, do níž chce vstoupit. Pokud mu bude nabídnuto členství, může se postava do skupiny zapojit...
POKUD NEPORUŠUJE PRAVIDLA PRO GUILD CONFLICT!
Jsou popsaná výše v kucikově příspěvku. Máme prvních pár gild a už se vyskytují případy, kdy hráči pravidla pro členství ve frakcích a gildách nerespektují!

Pokud hráč NENÍ s žádnou postavou členem žádné gildy, může o přidání do gildy požádat guildmastera, který k tomu bude mít oprávnění.

Pokud hráč JE s jinou postavou členem jiné gildy,musí požádat DM o vyhodnocení guild conflict, dodržet pravidla popsaná výše a v případě, že se jedná o IC akci (špionáž atd.) toto DM oznámit (toto je přípustné jen u jedné postavy, která je už členem gildy a potřebuje proniknout do jiné, nikoli u různých postavav jednoho hráče!). DM pak GUILD/FACTION CONFLICT vyhodnotí a rozhodne. Toto rozhodnutí oznámí samotnému hráči, který se podle toho zařídí.

Z toho plyne:
Nepodávejte žádosti o přístup do gildovních fór za jiné hráče. V případě že dojde ke GUILD CONFLICTU tak můžete získat OOC cestou informace, které byste jinak nevěděli (např. že hráč má jinou postavu, která je v nějaké gildě angažována).
Odpovědnost za své chování NESE KAŽDÝ HRÁČ SÁM! A na každém je odpovědnost za zvážení do které gildy chce. Porušení pravidla o GUILD/FACTION CONFLICTu se bude OOC trestat!

_________________
hyperpasivní myšohryz
pokud mi píšete na ICQ, napište co chcete
jsem jenom autor. číst ty reálie musíte sami...


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 16:50 10. Oct 2011 
Offline
Ďábel
User avatar
 WWW  Profile

Joined: 01:37 21. Feb 2008
Posts: 5869
Nábor aasimarů a tieflingů

Tým Thalie oznamuje, že vzhledem k mírně pokleslým stavům na českých tocích se rozhodl vypsat výběrové řízení na volná místa aasimarů a tieflingů.

K dispozici jsou cca 2 místa pro aasimary a 1 (výjimečně 2) místa pro tieflingy.

Podmínkou pro získání možnosti hry za aasimara/tieflinga je zaslání životopisu postavy, který musí být na dobré úrovni zpracování (myšleno zejména logikou a zajímavostí příběhu). Součástí životopisu musí být i herní záměr, tedy stručný nástin toho, jak hráč hodlá postavu hrát a kam se s ní ve hře chce ubírat.

Životopisy a herní záměry zasílejte do PM Hodnotiteli, tedy mně (DenGrasse). Ten vytřídí všechny nevyhovující a zbylé, které projdou prvním kolem, předloží Týmu k výběru. Tým pak rozhodne, který hráč bude vybrán pro hru aasimara/tieflinga.

Záměr, který bude vpuštěn do hry, musí splňovat podmínky kladené na hráče těchto obtížně hratelných postav. Tým tedy může vpustit do hry i více postav, pokud budou předložené záměry a životopisy natolik kvalitní, nebo naopak žádné, pokud nikdo nesplní základní požadavky.

Uzávěrka přihlášek je 31.10. 2011

DG

_________________
hyperpasivní myšohryz
pokud mi píšete na ICQ, napište co chcete
jsem jenom autor. číst ty reálie musíte sami...


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 14:16 11. Oct 2011 
Offline
Vedoucí týmu Thalie
User avatar
 WWW  ICQ  Profile

Joined: 15:08 27. Apr 2007
Posts: 12262
Location: Plzeň
Zotročení povrchňanů


Tým nepovoluje změnu frakce povrchňan na frakci otrok. Pokud chcete hrát otroka, založte si příslušnou "podtemňáckou" rasu k tomu určenou.

_________________
Vedoucí týmu Thalie


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 18:24 25. Oct 2011 
Offline
Vedoucí týmu Thalie
User avatar
 WWW  ICQ  Profile

Joined: 15:08 27. Apr 2007
Posts: 12262
Location: Plzeň
Úprava hůlek, holí a hudebních nástrojů


Bylo vylazeno dobíjení holí, hůlek a hudebních nástrojů. V obchodech již naleznete hole, hůlky a hudební nástroje nové, které jsou nastaveny správně. Z toho důvodu je třeba zabavit všechny staré předměty, jelikož nemají správně nastavený počet nábojů, které dané kouzlo bere.

Také byla ze hry odstraněna přesílená kouzla na hůlkách, holích, hudebních nástrojích a svitcích. Předměty sesílající tato kouzla budou rovněž zabaveny.

Jak jistě víte, není v silách DM všem věc vyměnit za novou, a proto se za zabavené předměty bude dávat POUZE finanční náhrada (dle posouzení DM). Zabavování a náhrady zmíněných předmětů provádí Rejty.


Vlivem této změny není možné žádat relevel postavy a jakékoliv žádosti o něj budou automaticky odmítány!

_________________
Vedoucí týmu Thalie


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 21:48 25. Oct 2011 
Offline
Vedoucí týmu Thalie
User avatar
 WWW  ICQ  Profile

Joined: 15:08 27. Apr 2007
Posts: 12262
Location: Plzeň
Nevhodné předměty (prosím nahlašte jejich výskyt kdekoliv v obchodech, případně žádejte o jejich výměnu za peníze):


- Předměty sesílající kouzla vyššího jak 4. kruhu.

- Předměty sesílající následující kouzla: volnost pohybu, kamenná kůže, ochrana před smrtí, slabší vyčištění mysli, ochrana před negativní energií, pravdivé vidění, vylepšená neviditelnost.

- Předměty sesílající kouzla kruhů 2+ za cenu jednoho náboje.

- Předměty sesílající kouzla na sesilatelském levelu 11+.

_________________
Vedoucí týmu Thalie


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 15:53 31. Oct 2011 
Offline
Ďábel
User avatar
 WWW  Profile

Joined: 01:37 21. Feb 2008
Posts: 5869
Podotýkám, že dnes je uzávěrka náboru tielfingů a aasimarů!

_________________
hyperpasivní myšohryz
pokud mi píšete na ICQ, napište co chcete
jsem jenom autor. číst ty reálie musíte sami...


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 12:48 05. Nov 2011 
Offline
Čestný člen týmu Thalie
User avatar
 Profile

Joined: 11:53 27. Sep 2009
Posts: 2551
Úprava relevelů

Tým se rozhodl ujednotit názory na problematiku relevelů postav a vydává toto vyjádření.

RELEVELY SE NADÁLE NEBUDOU PROVÁDĚT.

Tým může přistoupit k výjimce, pokud usoudí, že je vhodná pro řešení nějakého konkrétního problému s postavou (technické potíže atd.).

V případě změn herních podmínek bude vždy oznámeno, zda je v důsledku změny možno žádat relevel. Běžné úpravy nastavení světa jako změny v obchodech či craftu, případně úprava síly kouzla, obecně nejsou důvodem pro relevel.

Každý relevel musí projít schválením DM týmu.


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 16:29 14. Mar 2012 
Offline
Vedoucí týmu Thalie
User avatar
 WWW  ICQ  Profile

Joined: 15:08 27. Apr 2007
Posts: 12262
Location: Plzeň
Jelikož se za posledních 14 dní rozmnožily spekulace o dění v týmu, rádi bychom uvedli situaci na pravou míru. Abychom předešli špatnému výkladu situace a zabránili možné manipulaci, rozhodli jsme se zveřejnit videozáznam přímo z dění na DM fóru.


Přiložený videozáznam:
http://www.stream.cz/uservideo/669403-t ... -zvitezila
(zdroj: DM archiv Thalie)

_________________
Vedoucí týmu Thalie


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 07:41 03. May 2012 
Offline
Vedoucí týmu Thalie
User avatar
 WWW  ICQ  Profile

Joined: 15:08 27. Apr 2007
Posts: 12262
Location: Plzeň
Zapomnětlivý kronikář


Nedopatřením se stalo, že zapomnětlivý kronikář nenapsal do své historické kroniky vše, co tam má být. Pokud víš o nějakém jméně nebo příběhu, neboj se je napsat, pokud budou mít hlavu a patu, kronikář je jistě doplní.

// O co jde? Máte možnost doplnit do reálií příběhy a jména hrdinů i zlosynů, kteří v minulosti na Thalii působili. Takže pište a pište, ať je vše uvedeno do pořádku a nikdo není zapomenut! Případné náměty posílejty do PM komukoliv z DM, kteří to poté přepošlou na DM fórum do příslušné sekce.

_________________
Vedoucí týmu Thalie


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 23:21 04. Nov 2012 
Offline
Čestný člen týmu Thalie
User avatar
 Profile

Joined: 11:53 27. Sep 2009
Posts: 2551
Mizející grešle

Množí se případy, kdy nám hráči hlásí ztrátu vyšších částek grešlí u svých postav. Pokud se Vám v uplynulém týdnu stalo něco podobného. Co nejdřív nám napište.


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Oznámení týmu Thalie
PostPosted: 00:42 17. Jan 2013 
Offline
Čestný člen týmu Thalie
User avatar
 ICQ  Profile

Joined: 18:11 27. Apr 2007
Posts: 1274
Location: Praga
Životopisy sypte Žoržovi

Dočasně přebírám otěže hodnocení pozadí postav (ne tak, jak to některé určitěn napadlo). Žádám proto aby ti a ty, co posílali své výtvory DenGrassovi a nedostali dlouho žádnou odpověď, je ráčili předat i mně. To platí i u těch nových. Využívejte výhradně osobní zprávy zde na fóru. Díky za pochopení, pokud jste čekali dlouho.

Kritéria zůstávají stejná - jde především o to, aby postava zapadala do "mainstreamu" charakteru světaa zároveň pokud možno přinášela originální nápad, od kterého se může odrazit inspirace pro další hraní rolí, zvlášť u ostatních hráčů.

PS. Nadále platí, že pokud by někdo měl chuť vytvářet popisky do hry (např. zbraní), dát dokupy nějaké rozhovory popřípadě zkompletovat časovou přímku podle "Obecných dějin" na stránkách, aby byly reálie přehlednější a čtivější, popřípadě dát dokupy nějaký ten rozhovor, ať se ozve mně nebo dalším členům týmu.

Dobrého textu nikdy není dost!

_________________
Slovotepec Žorž = Písmák Matlafousek

Částečně mimo thalijský provoz, ovšem v psaní neustávající: http://kibucim.blogspot.cz/


Top
Reply with quote  

Display posts from previous:  Sort by  
Forum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 71 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next

All times are UTC + 1 hour [ DST ]Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group  
Design By Poker Bandits