Reálie světa

O reáliích

Reálie Thálie, neboli IC informace, jak lidé zběhlí v terminologii on-line RPG praví, obsahují běžně dostupné popisy a příběhy z prostředí ryze uvnitř našeho světa. Pro kvalitní, zajímavou hru je nutné se alespoň rámcově v reáliích orientovat, neboť kupříkladu jen těžko lze působit za postavu konzervativního elfa, hrdého na své tradice, když hráč nezná elfí tradice.

V této sekci však nenajdete pouze suché základní znalosti (o bozích, národech, dějepravě, zeměpravě...), ale obzvláště povídky, spisy, mýty, kroniky či historky stvořené "skutečnými" institucemi a postavami Thalie...někdy i těmi hráčskými. Mnoho z nich je v těch kterých oblastech považováno za elementární vzdělání, proto by se ponejvíce hráči inteligentních postav měli ve světě vyznat, aby dokázali věrně hrát a komunikovat. Velice důležité pro vytvoření si souvislostí jsou například Časová přímka, Panteon bohů, Zeměpis a Národy, některé Pověsti a Zkazky... Jde zkrátka celkově o texty, kteréžto vykreslují Thalii. Doufáme, že četba bude poutavá i poučná a že, jakmile se do ní ponoříte, rozhodně odhodíte všechny ostatní fantasy knížky do kouta. *admin poťouchle mrkne*

Stejně tak by výše měla postupně růsti rubrika novinek Ze světa, jež shrnuje současné dění a je aktualizována podle významných událostí, hýbajících dějinami či třeba jen ústy místních vesnických drben. Bude sloužit k snadnějšímu přehledu hráčů o tom, co všechno mohou právě teď jejich postavy zaslechnout. Obšírnější zprávy jsou psány v IC novinkách na fóru.

PS. Pokud by někoho zaujala tato psaná tvorba natolik, že by chtěl svou vlastní klávesnicí přispět k rozvoji Thalie, nechť se, prosíme, obrátí na někoho z Kronikářů či DM.


Ze světa

 

červen 1543 k.l. - Cech poctivého řemesla, získává v Karathe privilegium a stanovuje minimální ceny řemeslných výrobků nejvyšší kvality. 

1540 k.l. - V Karathe se koná velkolepý inkviziční tribunál, při kterém je Ctihodný Walrond za svá pochybení při procesu s čarodějnicí, odsouzen ke ztrátě veškerých majetků, titulů světských i církevních, a k muru strictu, čili doživotnímu zazdění v klášterní cele. Velká církevní událost podpořila zbožnost, ale i kupčení s ostatky a přivedla do města kazatele, horující proti lichvě a bohatství.

1539 k.l. - Při upalování kacířky se přímo v srdci Karathy zjevil strašlivý démon, který rozpoutal masakr. Hrůzný konec už tak dramatický proces, při kterém se čarodějnici nejprve podařilo s pomocí svého milence, rytíře Alistera uprchnout z žaláře, proslavil a celá událost se stala oblíbeným námětem básní, balad i divadelních her.  

leden 1538 k.l. - Král Doriel Karathský vydává dekret zavádějící v celém království vyšší zdanění gnómů činící pětinu jakéhokoliv výdělku navrch k běžným daním. V Karathe sílí protignómské nálady, někteří gnómové město ve strachu z pognómů opouští.

léto 1537 k.l. - diplomatická roztržka mezi poselstvem elfího krále Doriela I. Karathského a nordrim z Khar-Durnu negativně poznamenává další vztahy elfů a trpaslíků v Karathském království. Má nečekaně krvavou dohru, když je elfí poselstvo v horách zmasakrováno a někteří z elfů obviňují trpaslíky. 

jaro 1537 k.l.
- Novým knížetem trpaslíků byl zvolen Grór Bronzová brada. Desítky let trvající rozkol, který nastal po smrti krále Hagrima je konečně u konce a nordrim po celém Redaan-Teru oslavují. Z blízkých i vzdálených krajů putují do Khar-Durnu poselstva obtěžkána dary.

zima 1536 k.l.  
- Krutá zima, poznamenaná útoky obrů z Alansijských hor. Mnoho salaší je vydrancováno, ves Radarikovy Vary je vypálena a samotná pevnost Isil se ocitá v obležení. Patovou situaci zvrátila výprava rytíře Johanesse Alderinga, podpořená nordrim z Kameného vousu, která se z Pustých Vrchovin po dlouhých bojích probila až k Isilu. Boje kolem Isilu poté pokračovaly celé jaro a ukončilo je až několik letních trestných tažení, po kterých se přeživší obři stáhli zpět do hor. 

1533 - 1536 k.l. 
- Sir Hildeburg buduje pevnost, která jež má strážit Karathské pobřeží a obchodní cesty. Bohulibá snaha je rázně ukončena nečekaným útokem pirátů. Rozestavěná pevnost Hildeburg je těžce poničena a Sir Hildeburg s přeživšími spěšně odcestoval do jižní Tiri.

1535 k.l. 
- Nový lord kancléř, hrabě Julius Taberna,  se i s početným ozbrojeným doprovodem, služebnictvem a majetkem stěhuje do bývalých držav zrádných Canisů, panství Drahonice a pevnosti Mauelle. Drahonice zažívají nebývalý rozvoj.

1531 - 1532 k.l.
- rozpuštění gardy zesnulého kancléře provází řada násilností a některé jednotky gardistů se uchylují k přepadům a rabování. Zasahuje proti nim Karathská pěchota, posílená o nově naverbované rekruty z Dorielovo armády.

zima 1530 k.l.
- V Karathském království se šíří znepokojivé zprávy o přítomnosti temných v Kel A Hazru. Během následujících let se ukazuje, že otrokářům z podtemna se podařilo uzavřít s šejchy Kel A Hazru dohody, které vedou k faktické toleranci vyslanců a obchodníků z podtemna v pouštním městě. 

Říjen roku 1530 k.l.
- Lord kancléř Ambit zemřel a přenechal tak trůn svému následníkovi, králi Dorielovi I. Karathskému.

Červenec až září roku 1530 k.l. - Otevřená válka mezi Povrchem a Podtemnem, která přes počáteční ztráty karathských vyústila ve zničení pevnosti Bhardrill a zatlačení drowů zpět pod zem. Přeživší ze zúčastněných mluví dokonce o portálu, který vedl až do středu bájného drowského města hluboko pod Povrchem. Tam také zaznamenaly voje království největší ztráty a před strašlivými dridery musely uprchnout portálem zpět.

1527 - 1530 k.l. - Povrch i Podtemno se připravuje na nevyhnutelnou válku. Vojáci, dobrovolníci, kněží i druidové shromažďují veškeré síly a stejně činí i mocné rody v temných koutech podzemních měst.

Leden roku 1527 k.l. - Početný oddíl drowů zaútočil na radnici a Azurovou věž v Karathě a způsobil smrt většiny přítomných radních, mágů i stráží. Kde se uprostřed města vzal, se bylo možné pouze domnívat. Obě budovy byly při útoku značně poničeny a po království začaly kolovat zvěsti o otevřené válce s Podtemnem.

Prosinec roku 1524 k.l. - Prastará opuštěná pevnost Bhardrill padla do područí drowů. Tato temná hradní struktura na hranici Prahvozdu a Karathského království byla odpradávna ověnčena strašlivými historkami o bájných nestvůrách uvnitř jejich zdí. Od této chvíle se však navíc skrývala pod černým mrakem věčné tmy, který chránil její nové obyvatele před paprsky slunce.

Srpen roku 1524 k.l. - Během Druhé svaté výpravy do Podtemna byl nalezen bájný artefakt známý jako Dei-Anangův kalich. Jeho objevitelem se stal novopečený Rytíř Úsvitu, Doriel Alwarielský. Následně byl lordem kancléřem Ambitem Harkem jmenován následníkem trůnu Karathského, jakožto vyvolený Bílé dvojice a princ Doriel Karathský.

Červen roku 1524 k.l. - Byl dopaden půlork Gorakh, běsnící stvoření posedlé Gordulem a vůdce mordýřské bandy ze Zelených vršků v jedné osobě. Za zničení jeho tlupy byl Rytíři Úsvitu vyznamenán trpasličí klan Argul Tarag.

Září roku 1523 k.l. - První svatá výprava do Podtemna vedená sirem Bernardem Udatným zaznamenala jen částečný úspěch. Podařilo se sice osvobodit několik otroků zajatých při vypálení Tartenu, ale sám velitel výpravy přišel o život na následky zápasu s šampiónem Xi'Aniny chrámové gardy a celé vojsko Povrchu mělo četné ztráty. Hrdinnou vytrvalostí se zde vyznamenal sir Josef Hildeburg, když pomohl zastavit protiútok temných sil.

Září roku 1522 k.l. - Princ Doriel slavnostně přísahá věrnost Církvi světla, před zraky lidu karathského.

Duben roku 1521 k.l. - Hornická osada Tarten byla vypálena drowy.

Jaro 1520 k.l. - Boje o Zelené vršky s orky a skřety. Slavné vítězství prince Doriela, který přijel Karathským na pomoc.

Červenec 1514 k.l. - Po Podtemnu se šíří zvěst, že dlouho hledaný a zatracený faern byl svým vlastním klanem polapen a dovlečen do Olath. Proslýchá se, že jej klan Olath zaživa rozkrájel na maso pro otroky.

Duben 1514 k.l. - V království byl dopaden legendární Sekerník, nejhledanější zločinec a spřeženec Temnoty

Duben 1513 k.l. - Stříbrné moře zasáhla dlouho nevídaná bouře. Hovoří se o potopených bárkách, které měly jít dnu i se svou posádkou. Takový osud málem postihl i proslulou Stříbrnou královnu, jejíž kapitán Thuikan, nový miláček bohů, řádění živlů přežil a navíc se mu díky hrdinství podařilo zachránit i zbývající členy posádky, včetně pasažerů.

6. 9. 1511 k.l. - Rebelie v Karathském království je u konce! Pan Radarik z Isilu složil zbraně a opřísáhl věrnost Ambitovi, čerstvě jmenovanému říšským správcem. Jako projev dobré vůle byli všichni povstalci kromě vůdců odboje, Jindřicha Flaxia a baronky Canisové, omilostněni a vyzváni, aby se navrátili do svých domovů. Správce Ambit je lidem veleben za konečné uzavření míru.

20. 8. 1511 k.l. - Nedaleko od královského města Karathy se odehrála skrytá bitva Dobra se Zlem. Skupina rebelů z Isilu odhalila úkryt, kam zlověstný černý kočár svážel své oběti. Byla jím prý hrobka dávno mrvého krále Lamberta I.! Nemrtvý krutovládce by však průzkumníky hravě smetl...kdyby se na scéně nezjevil hrdina naší doby, sám hrabě Lacarant. Lich svého vzdáleného potomka Lacaranta sice proklál, ovšem tento akt způsobil i Lambertův pád. Všichni zajatci tak mohli být osvobozeni a temný Lambertův rituál zhacen.

Jenže svět tak ztratil jednu legendu. Navlékne se Karathské království do smutečních barev, nebo lord kancléř Ambit o přínosu svého soka Lacaranta k záchraně země donutí mlčet? Bude odkaz zapomenut? To odhalí čas.

 

Srpen 1511 k.l. - V Podtemnu se šušká o nalezení starobylých dokumentů drowího původu. Jejich klíčová část je však dále skryta v dalekých chodbách, opatřených magickou ochranou.

Březen 1511 k.l. - Občanská válka v Karathském království se chýlí ke konci. Podle zvěstí isilští rebelové zahájili vyjednávání s centrální vládou lorda kancléře Ambita. Země je však stále neklidná. A a by strastí nebylo málo, v okolí Karathy se hovoří o zjevení černého kočáru, který unáší usedlíky i poutníky.

Léta 1502 - 1511 k.l. - Vzhledem k zaměstnanosti vrchního karathského knihovníka a obětování hlavního drowího písaře velekněžkou, jsou politické zprávy z tohoto období jen kusé. Zajisté však někdo jednou nahlédne do archivů a rád je zkompletuje.

26. 8. 1502 k.l. - Příměří je u konce. Karathská říše vyhlásila válku Hag Graru a všem jeho zločincům! Jako důvody jsou udávány spolčování s Podtemnem, veřejné praktikování temných a krvavých obřadů, vojenská blokáda severní námořní cesty i poskytování útočiště nepoučitelné Berserkově bandě. Lidé a jejich spojenci provádějí rozsáhlé přesuny ozbrojených sil, zpravidla mají silnou podporu obyvatelstva.L

Léto 1497 k.l. - Dorenský hvozd a okolí Ivory jsou intenzivně terorizovány zločincem s planoucí sekerou - Berserkem. Ku svým zvráceným útokům si bere mnohé zbabělé komplice, podle svědků někteří dokonce pocházejí z hlubin Podtemna! Stále není radno v noci cestovat mimo zabezpečené obce a přes vyhlášené pátrání a zákroky Ochárnců Světla i námezdních dobrodruhů se zdá, že ještě dlouho radno nebude.

Zima 1496 k.l. - Karathské království bylo ohroženo zhoubou démonů, kteří se skrze slabost některých lidí prodrali v nebývalé síle do naší sféry. Nebezpečí bylo zažehnáno až v centru samotného královského města Karatha, kdy Ochránci Světla s pomocí vojsk spojeneckých národů a skupinky cestovatelů uzavřeli portál do neznáma.

Mapa světa Thalie