Vítejte

Thalie je persistentní fantasy online svět hry Neverwinter Nights, zaměřen především na RP hru.

Nejdůležitější novinky

Pro kompletní (mnohem obsáhlejší) seznam klikni na "zobrazit všechny novinky" nebo v sekci "Vítejte" na "Novinky". Podrobnosti k mnoha novinkám najdete na fóru.

5.9.2018 Thalie 2.0

Thalie již běží nějaký ten pátek. Změny v rámci Thalie se usadily a my jsme díky tomu dostali dostatečnou zpětnou vazbu. Některé úpravy byly krokem správným směrem, jiné zase nikoli (např. povolání dobrodruh). Proto nyní přinášíme balík, který tyto naše chyby a přešlapy opravuje. Vývoj, ale nekončí. V dalších měsících budeme na Thalii dále pracovat a kromě dalších oprav přineseme i spoustu nového obsahu. Aktuální soupis změn najdete v tématu

27.-29.7.2018 - uskutečnil se 12. letní sraz Thalie, podrobnosti zde

> zobrazit starší novinky

Ze světa

červen 1543 k.l. - Cech poctivého řemesla, získává v Karathe privilegium a stanovuje minimální ceny řemeslných výrobků nejvyšší kvality. 

1540 k.l. - V Karathe se koná velkolepý inkviziční tribunál, při kterém je Ctihodný Walrond za svá pochybení při procesu s čarodějnicí, odsouzen ke ztrátě veškerých majetků, titulů světských i církevních, a k muru strictu, čili doživotnímu zazdění v klášterní cele. Velká církevní událost podpořila zbožnost, ale i kupčení s ostatky a přivedla do města kazatele, horující proti lichvě a bohatství.

1539 k.l. - Při upalování kacířky se přímo v srdci Karathy zjevil strašlivý démon, který rozpoutal masakr. Hrůzný konec už tak dramatický proces, při kterém se čarodějnici nejprve podařilo s pomocí svého milence, rytíře Alistera uprchnout z žaláře, proslavil a celá událost se stala oblíbeným námětem básní, balad i divadelních her.  

leden 1538 k.l. - Král Doriel Karathský vydává dekret zavádějící v celém království vyšší zdanění gnómů činící pětinu jakéhokoliv výdělku navrch k běžným daním. V Karathe sílí protignómské nálady, někteří gnómové město ve strachu z pognómů opouští.

léto 1537 k.l. - diplomatická roztržka mezi poselstvem elfího krále Doriela I. Karathského a nordrim z Khar-Durnu negativně poznamenává další vztahy elfů a trpaslíků v Karathském království. Má nečekaně krvavou dohru, když je elfí poselstvo v horách zmasakrováno a někteří z elfů obviňují trpaslíky. 

jaro 1537 k.l. 
- Novým knížetem trpaslíků byl zvolen Grór Bronzová brada. Desítky let trvající rozkol, který nastal po smrti krále Hagrima je konečně u konce a nordrim po celém Redaan-Teru oslavují. Z blízkých i vzdálených krajů putují do Khar-Durnu poselstva obtěžkána dary.

zima 1536 k.l.  
- Krutá zima, poznamenaná útoky obrů z Alansijských hor. Mnoho salaší je vydrancováno, ves Radarikovy Vary je vypálena a samotná pevnost Isil se ocitá v obležení. Patovou situaci zvrátila výprava rytíře Johanesse Alderinga, podpořená nordrim z Kameného vousu, která se z Pustých Vrchovin po dlouhých bojích probila až k Isilu. Boje kolem Isilu poté pokračovaly celé jaro a ukončilo je až několik letních trestných tažení, po kterých se přeživší obři stáhli zpět do hor. 

1533 - 1536 k.l. 
- Sir Hildeburg buduje pevnost, která jež má strážit Karathské pobřeží a obchodní cesty. Bohulibá snaha je rázně ukončena nečekaným útokem pirátů. Rozestavěná pevnost Hildeburg je těžce poničena a Sir Hildeburg s přeživšími spěšně odcestoval do jižní Tiri.

1535 k.l. 
- Nový lord kancléř, hrabě Julius Taberna,  se i s početným ozbrojeným doprovodem, služebnictvem a majetkem stěhuje do bývalých držav zrádných Canisů, panství Drahonice a pevnosti Mauelle. Drahonice zažívají nebývalý rozvoj.

1531 - 1532 k.l. 
- rozpuštění gardy zesnulého kancléře provází řada násilností a některé jednotky gardistů se uchylují k přepadům a rabování. Zasahuje proti nim Karathská pěchota, posílená o nově naverbované rekruty z Dorielovo armády.

zima 1530 k.l. 
- V Karathském království se šíří znepokojivé zprávy o přítomnosti temných v Kel A Hazru. Během následujících let se ukazuje, že otrokářům z podtemna se podařilo uzavřít s šejchy Kel A Hazru dohody, které vedou k faktické toleranci vyslanců a obchodníků z podtemna v pouštním městě. 

Říjen roku 1530 k.l. - Lord kancléř Ambit zemřel a přenechal tak trůn svému následníkovi, králi Dorielovi I. Karathskému.

Červenec až září roku 1530 k.l. - Otevřená válka mezi Povrchem a Podtemnem, která přes počáteční ztráty karathských vyústila ve zničení pevnosti Bhardrill a zatlačení drowů zpět pod zem. Přeživší ze zúčastněných mluví dokonce o portálu, který vedl až do středu bájného drowského města hluboko pod Povrchem. Tam také zaznamenaly voje království největší ztráty a před strašlivými dridery musely uprchnout portálem zpět.

> zobrazit starší novinky ze světa

Vítej na Thalii, dobrodruhu!

(či kdokoliv jiný, kým se státi chceš)

Vítej ve světe plném napínavých dobrodružství, zákeřných nástrah, strašlivých nestvůr, mocné magie a slavných bitev. Je jen na Tobě, jak se rozhodneš, na čí stranu se postavíš a kým se staneš. Stačí si jen vybrat. Chceš se na okamžik stát mocným mágem, oddaným knězem svého boha, silným válečníkem, zákeřným lapkou, proslulým bardem, druidem chránicím přírodu či obratným mnichem? Ano, to vše je zde možné. Začínáš jako pouhý nováček a postupně se z tebe stává mocnější a proslulejší hrdina...anebo klidně zbabělec.

Máš zde možnost vybrat si svého boha – patrona, kterému budeš vzdávat úctu a on ti za to může poskytnout část jeho moci a obdařit tě přízní. Na kterou stranu se přidáš? Chceš snad konat dobro ve jménu některého z pánů světla, či se chceš postavit na stranu zla a rozsévat tak po Thalii nešvar a zkázu ve jménu některého boha temnoty? Nebo se snad chceš držet stranou na straně neutrálních božstev, starajících se jen o své zájmy?

Na Thalii máš možnost setkat se s příslušníky různých ras a potkat strašlivé nestvůry obývající zapadlé části. Objevuj, co skrývají staré hvozdy, zapadlé končiny, tajuplné kobky a další zajímavá místa. Při tom můžeš naleznout poklady, zlato či dokonce bájné artefakty. Ale buď na pozoru dobrodruhu, mnoho takových jako ty nalezlo smrt při průzkumu těchto nebezpečných končin, ač byli varováni!

Nebo si snad chceš koupit domek, srub, farmu či dokonce hrad? Pěstovat obilí, být hradním pánem či věrným služebníkem obřadů ve vlastním chrámě? Ano, i toho lze dosáhnout. Stačí jen mít dostatek peněz či zásluh a můžeš získat svou vlastní nemovitost a vybavit si ji podle tvých představ.

Či si troufáš se stát arcimágem honosných čarodějů, cechmistrem plíživých zlodějů, představeným knězem tvého boha, velmistrem čestných rytířských řádů či strašlivým pánem nekromantů? Je to jen na Tobě, jakou cestu si zvolíš.

Svět Thalie je v neustalém chodu a denně se mění, co bylo dnes už může být zítra minulostí. Neznámá vesnička žijící svým klidným životem může být náhle vypálena orčími nájezdníky, hrad může být dobyt nepřátelskou armádou, zlý tyran může být svrhnut, protřelý zločinec odhalen. Naši Dungeon Masteři udržují svět v neustalém chodu, splétají složité příběhy, oživují hru a starají se, aby prožitek hráčů na Thalii byl co nejlepší. Svět se stále mění, upravuje, zlepšuje a rozšiřuje, naši World Buildeři neustále pracuji na nových lokacích, skriptech, a jiných vylepšeních Thalie.

Jak již jste si z předešlých řádků snad všimli, tak se Thalie snaží být RP světem a hráči by se k tomu měli snažit co největší mírou přispět. Měli by se vcítit do svých postav, sžít se s nimi, hrát jejich charakter, jak jen nejlépe dovedou. Za to jim může být odměnou pozornost od DM v podobě úkolu či jedinečných předmětů.


Návštěvníkům stránek Thalie: Vlevo ve sloupci pod "Vítejte" si prosím pročtěte základní fakta o Thalii a celého počinu kolem ní. Jestli právě teď krčíte obočím nad prapodivným uvítáním, snad Vám situaci objasní text pod titulkem "Stručně o Thalii."


 

image

Mikes gallery Fantasy Planet