Kdože jsme?

Ač se to na první pohled nemusí zdát, jsme vcelku veselá parta lidí, kteří se společně rádi baví, ať už jde o různé srazy, setkání a společné akce, nebo o vlastní hru.

Patří mezi nás lidé, co se starají o každodenní běh světa, kteří výmýšlí nové zápletky, píší kroniky a příběhy a především k nám patří množství hráčů, kteří oživují svět a podílejí se na jeho vývoji. Thalii a její atmosféru z převažující části tvoří právě hráči, neboť bez nich by jeho existence a tedy naše tvorba neměla smysl.

Představím Vám tedy ty, kteří v současnosti stojí v pozadí světa.

Vedoucí týmu Thalie a hlavní WB - Rejty

ICQ: 291804075
Kontaktovat v případě:
- problémy s členy týmu
- pomoc s tvorbou lokací
- uspořádání lokací a mapy Thalie
- organizace srazů a setkání
- moderátor fóra Týmu Thalie, WB fóra a DM fóra
- správa financí - dobrovolných příspěvků na chod serveru

Správce serveru - Jaara

ICQ: 299576552

Kontaktovat v případě:
- správa serveru

Hlavní WB - skripty - Kucik

ICQ: 448765006
Jabber: kucik@jabber.cz
Kontaktovat v případě:
- problémy, správa fóra a webu
- pomoc s tvorbou skriptů
- problémy s postavami a loginem do hry
- hlášení zneužitelných chyb ve hře (ostatní hlásit na fóru)
- restarty serveru
- mazání postav
- správce master modulu

Hlavní DM a hlavní kronikář - LDamian

Kontaktovat v případě:
- žádosti o členství mezi DM adepty
- nesrovnalosti v realiích
- moderátor fóra reálií
- moderátor fóra DM fóra
- organizátor dění na Thalii

WB, DM a kronikáři

Derken

- WB a DM Thalie
Kontaktovat v případě:
- rady při tvorbě spawnu, bossů a síly NPC v toolsetu
- organizace dění v Podtemnu
- rady a pomoc ve hře (např. zaseknutí se v krajině atd.)
- otázky ohledně reálií Podtemna

Xantipa
- DM Thalie
Kontaktovat v případě:
- rady a pomoc ve hře (např. zaseknutí se v krajině atd.)
- přístup na guildovní fóra
- upozornění na prohřešky jiných hráčů
- správa fóra IC oznámení, moderování fór jednotlivých guild a spolků
- vizitky postav

Bahňák
- DM Thalie
Kontaktovat v případě:
- rady a pomoc ve hře (např. zaseknutí se v krajině atd.)
- přístup na guildovní fóra
- upozornění na prohřešky jiných hráčů
- správa fóra IC oznámení, moderování fór jednotlivých guild a spolků

Sielencer
- DM Thalie
Kontaktovat v případě:
- rady a pomoc ve hře (např. zaseknutí se v krajině atd.)
- přístup na guildovní fóra
- upozornění na prohřešky jiných hráčů
- správa fóra IC oznámení, moderování fór jednotlivých guild a spolků
- dozazy ohledně povrchňanského podsvětí

Nomis_b
-WB Thalie - craft
Kontaktovat v případě:
- hlášení zneužitelných chyb v craftu (ostatní hlásit na fóru)
- pomoc při tvorbě craftu
- moderátor craft fóra

Karolina
- WB Thalie
Kontaktovat v případě:
- Rady při tvorbě v toolsetu, tvorba rozhovorů

Czepulda
- DM adept
Kontaktovat v případě:
- rady a pomoc ve hře (např. zaseknutí se v krajině atd.)

Pajky
- DM adept
Kontaktovat v případě:
- rady a pomoc ve hře (např. zaseknutí se v krajině atd.)

J.F.Payne
- DM adept
Kontaktovat v případě:
- rady a pomoc ve hře (např. zaseknutí se v krajině atd.)

G-ladiator
- kronikář

Goran
- kronikář

Skarbi
- kronikář

//Aktualizováno 25.1.2015


Chcete se stát členem teamu a pomoci s vývojem Thalie?

Pokud se chcete stát DM, musíte splňovat následující požadavky:

 • Musíte znát velmi dobře Thalii jako hráč, tedy na Thalii hrát takovou dobu, abyste pronikl do podvědomí hračů i DM a svět znal včetně všech jeho možností.
 • Velmi dobře ovládat RP hru.
 • Zakladní znalosti ovládání DM konzole nejsou podminkou, zaučíme.
 • Ozvat se Vedoucímu Týmu a ten rozhodne o vašem osudu. Pokud dostanete souhlas, musite projít tzv. "zkušebním obdobím" adepta, po kterém budete nebo nebudete zařazeni mezi DM.

 • Pokud se chcete stát WB, musíte splňovat následující požadavky:

 • Ozvat se hlavnímu WB nebo Vedoucímu Týmu.
 • Udělat několik slušných lokací (nebo také skriptů, spawnů, atd.) a následně hlavní WB rozhodne o vašem osudu.

 • Kronikářem se může stát každý, kdo má chuť oživit a dotvořit pozadí a reálie světa. Stačí se ozvat komukoliv z Týmu, nejlépe však kronikářům, s ukázkou vaší práce (krátký text). Nutná je jen znalost již existujících reálií.

  Všem zájemcům za jakoukoliv podporu děkujeme.

  Mikes gallery Fantasy Planet