Než začnete hrát

Je třeba uvědomit si, že Thalie je Role-Play světem, čili místem, kde se hráči snaží věrně hrát svou postavu. Znamená to, že s ostatními postavami nejednáte za svojí osobu, která sedí u počítače, ale za postavičku, kterou vidíte na monitoru před sebou.

Jak hrat 1Mluva

Svět je jakousi obdobou evropského středověku, tudíž je třeba uvažovat v jeho reáliích. Předměty a výrazy dvacatého století v žádném případě nepatří do mluvy vaší postavy, stejně jako zkratky či výrazy přejaté z cizích jazyků. Každému se může samozřejmě stát, že mu nějaké to slůvko ulétne, jsme jen lidi, ale nemělo by se to stát pravidlem.

Netýrejte svého avatara

Vše, co Vaše postava dělá, si stáhněte na sebe. Zamyslete se, jak bude asi postava schvácená, pokud poběžíte mezi dvěma městy s plátovou zbrojí na sobě nebo v batohu, jak by jí asi unavilo několikahodinové kácení stromů, či kopání rudy. Představte si, jak dlouho by asi vydržela krutou zimu severních ledových plání s lehkou bederní rouškou či spalující vedra Kel-A-Hazru zabalená v kožichu. Snažíme se dát hráčům co možná nejvíce volnosti v jejich hraní, proto tyto věci nejsou a ani nebudou vynucovány systémem. Snažte se proto držet vlastního rozumu.

Všudypřítomná civilizace

Dívejte se kolem sebe a reagujte na podněty okolí. Jdete-li do města, měli byste se chovat tak, abyste nepobuřovali jeho obyvatele. Nevoďte s sebou do civilizace divoká zvířata, stráž by je dovnitř nevpustila. Ve většině měst a vesnic je zakázána nekromancie, tudíž by Vás stráže za kouzlo, které by se jim nezdálo nebo za stvůru, kterou vedete, okamžitě zatkli a pokud Vás uvidí DM, tak se tak i stane. Obdobně by reagovala stráž na násilnosti, útočnou magii, či kradení. Nespoléhejte na to, že Vás nevidí DM, vždy se o tom dozví a reakce na sebe nenechá dlouho čekat.

Používejte fantasiiJak hrat 2

Je spousta věcí a událostí, jež hra nedokáže zprostředkovat a přesto si jich může Vaše postava všimnout. Kupříkladu ruch v hostinci, klevetění babek na návsi a mnoho dalšího. Snadno si můžete vymyslet důvod, proč zapříst s někým hovor. Například stojí-li blízko Vás, mohl Vám šlápnout na nohu, či se Vám zdálo, že se o Vás otřel a napadlo Vás, že šmátrá po váčku se zlatem. Možností je nepřeberně. Nejste-li si něčím jisti, sledujte zkušenější hráče, mnozí Vám rádi poradí, nebo Vás nasměrují správným směrem.

Vnímejte ostatní hráče

Všímejte si reakcí ostatních hráčů a snažte se jimi řídit. Někdo může být zaujat Vašimi činy, ale jiného to nemusí zajímat. Jeho postava může mít své problémy a hráč může mít své plány. Proto se vždy snažte, abyste nenarušovali hru ostatním. Stane-li se tak, měli byste si toho všimnout a nevměšovat se, pokud si to hráč nepřeje.

RolePlay exhibicionismus

Čas od času můžete nejen v online hrách narazit na hraní přezdívané někdy jako Hard Core Role Play. Jedná se o hraní charakteru postavy za každou cenu, které často končí exhibicí postavy, která v danou chvíli nemusí být vhodná a může zkazit atmosféru, či dokonce zhatit někým vymyšlenou zápletku. Takový hráč obvykle nevnímá okolí a jen pokračuje ve své produkci. Je vždy dobré zamyslet se, jestli to, co se chystám hrát bude zábavou pro ostatní případně přínosem nebo zpestřením pro děj, který má následovat. Hru nehrajete sami a né vždy musí být vaše představa tou nejlákavější pro všechny okolo.

Suď a budeš souzen

Nejspíš jste se již setkali s hráči, jejichž hra se vám nelíbila, stejně jako se možná vaše hra nelíbila někomu jinému. Každý má svůj názor na hraní postavy a není se čemu divit, že ty názory jsou často odlišné. Pokud si myslíte, že někdo hraje špatně, můžete mu samozřejmě poradit co a jak by mohl změnit. Respektujte ovšem, pokud dotyčný nechce svou hru měnit. Není žádný nejlepší a zaručeně správný styl hraní a jedině DM mohou napomenout někoho za jeho hru, pokud vybočuje z mezí stanovených pravidly serveru. Než proto začnete mentorovat, zamyslete se, jestli je to nutné, protože podobné pranýřování zpravidla zkazí hru podstatně více, než pro vás možná nepěkná hra.

Vyhrocené situace

Thálie je frakčním role-play světem. Znamená to, že se ve světě můžete setkat se skupinkami, či jednotlivci, kteří na vás budou mít spadeno aniž byste jim zavdali důvod. Mohou to být různí bandité a škůdci či třeba loupeživé výpravy duergarů, nebo drowů. Je proto třeba pamatovat, že obzvláště v noci nebývá na některých místech bezpečno. Je logické, že je to na místech mírně frekventovaných - nikdo přece nepůjde loupit tam, kam mu žádná oběť nepřijde ale také nepůjde někam, kde může být přistižen silnější skupinou hráčů, či snad dokonce strážemi.

Jakmile vás někdo takový překvapí, může následovat mučení, či jiné násilné scény. Pokud si myslíte, že bude následovat něco, na co skutečně nemáte žaludek a nevíte, jak se takové scéně vyhnout, pokuste se to svým trýznitelům po tellu slušně vysvětlit. Mělo by se to stávat jen vyjímečně a hráči na druhé straně jistě pochopí, že nemá smysl něco takového hrát a pokusí se najít jinou možnost. Rozhodně ovšem nepočítejte s tím, že vše přežijete bez úhony. Na to je třeba myslet dříve, než vykročíte sami do tmy.

Vždy a za všech okolností pamatujte, že nejdůležitější je, abyste se bavili vy a zároveň i ostatní hráči.

Mikes gallery Fantasy Planet