Vítejte

Thalie je persistentní fantasy online svět hry Neverwinter Nights, zaměřen především na RP hru.

Nejdůležitější novinky

Pro kompletní (mnohem obsáhlejší) seznam klikni na "zobrazit všechny novinky" nebo v sekci "Vítejte" na "Novinky".

10.06.2017 - Letní sraz se uskuteční 28. - 30. července 2017
02.06.2017 - xp za nošení balíčků, nové ohodnocení za vizitky
15.05.2017 - nové odbornosti
30.04.2017 - Exorcista - balanční úpravy
02.04.2017 - Trpasličí obránce - balanční úpravy
31.03.2017 - zprovozněna epická kouzla
12.3.2017 - do osad přidáni kněží s chrámovými službami
07.02.2017 - Pán zbraně - balanční úpravy
04.02.2017 - Balanční úprava kouzlení smrtících kouzel na bosse
03.02.2017 - Mnich - balanční úpravy
31.01.2017 - Barbar - balanční úpravy
29.01.2017 - Systém psaní dokumentů 
21.01.2017 - Půldraci - oprava imunity a zranitelnosti elementy
15.01.2017 - Tulák - oprava nefungujících odborností
14.01.2017 - Trpasličí obránce - fix obráncova postoje

> zobrazit všechny novinky

Ze světa

Říjen roku 1530 k.l. - Lord kancléř Ambit zemřel a přenechal tak trůn svému následníkovi, králi Dorielovi I. Karathskému.

Červenec až září roku 1530 k.l. - Otevřená válka mezi Povrchem a Podtemnem, která přes počáteční ztráty karathských vyústila ve zničení pevnosti Bhardrill a zatlačení drowů zpět pod zem. Přeživší ze zúčastněných mluví dokonce o portálu, který vedl až do středu bájného drowského města hluboko pod Povrchem. Tam také zaznamenaly voje království největší ztráty a před strašlivými dridery musely uprchnout portálem zpět.

1527 - 1530 k.l. - Povrch i Podtemno se připravuje na nevyhnutelnou válku. Vojáci, dobrovolníci, kněží i druidové shromažďují veškeré síly a stejně činí i mocné rody v temných koutech podzemních měst.

Leden roku 1527 k.l. - Početný oddíl drowů zaútočil na radnici a Azurovou věž v Karathě a způsobil smrt většiny přítomných radních, mágů i stráží. Kde se uprostřed města vzal, se bylo možné pouze domnívat. Obě budovy byly při útoku značně poničeny a po království začaly kolovat zvěsti o otevřené válce s Podtemnem.

Prosinec roku 1524 k.l. - Prastará opuštěná pevnost Bhardrill padla do područí drowů. Tato temná hradní struktura na hranici Prahvozdu a Karathského království byla odpradávna ověnčena strašlivými historkami o bájných nestvůrách uvnitř jejich zdí. Od této chvíle se však navíc skrývala pod černým mrakem věčné tmy, který chránil její nové obyvatele před paprsky slunce.

Srpen roku 1524 k.l. - Během Druhé svaté výpravy do Podtemna byl nalezen bájný artefakt známý jako Dei-Anangův kalich. Jeho objevitelem se stal novopečený Rytíř Úsvitu, Doriel Alwarielský. Následně byl lordem kancléřem Ambitem Harkem jmenován následníkem trůnu Karathského, jakožto vyvolený Bílé dvojice a princ Doriel Karathský.

Červen roku 1524 k.l. - Byl dopaden půlork Gorakh, běsnící stvoření posedlé Gordulem a vůdce mordýřské bandy ze Zelených vršků v jedné osobě. Za zničení jeho tlupy byl Rytíři Úsvitu vyznamenán trpasličí klan Argul Tarag.

Září roku 1523 k.l. - První svatá výprava do Podtemna vedená sirem Bernardem Udatným zaznamenala jen částečný úspěch. Podařilo se sice osvobodit několik otroků zajatých při vypálení Tartenu, ale sám velitel výpravy přišel o život na následky zápasu s šampiónem Xi'Aniny chrámové gardy a celé vojsko Povrchu mělo četné ztráty. Hrdinnou vytrvalostí se zde vyznamenal sir Josef Hildeburg, když pomohl zastavit protiútok temných sil.

Září roku 1522 k.l. - Princ Doriel slavnostně přísahá věrnost Církvi světla, před zraky lidu karathského.

Duben roku 1521 k.l. - Hornická osada Tarten byla vypálena drowy.

Jaro 1520 k.l. - Boje o Zelené vršky s orky a skřety. Slavné vítězství prince Doriela, který přijel Karathským na pomoc.

> zobrazit starší novinky ze světa

Vítej na Thalii, dobrodruhu!

(či kdokoliv jiný, kým se státi chceš)

Vítej ve světe plném napínavých dobrodružství, zákeřných nástrah, strašlivých nestvůr, mocné magie a slavných bitev. Je jen na Tobě, jak se rozhodneš, na čí stranu se postavíš a kým se staneš. Stačí si jen vybrat. Chceš se na okamžik stát mocným mágem, oddaným knězem svého boha, silným válečníkem, zákeřným lapkou, proslulým bardem, druidem chránicím přírodu či obratným mnichem? Ano, to vše je zde možné. Začínáš jako pouhý nováček a postupně se z tebe stává mocnější a proslulejší hrdina...anebo klidně zbabělec.

Máš zde možnost vybrat si svého boha – patrona, kterému budeš vzdávat úctu a on ti za to může poskytnout část jeho moci a obdařit tě přízní. Na kterou stranu se přidáš? Chceš snad konat dobro ve jménu některého z pánů světla, či se chceš postavit na stranu zla a rozsévat tak po Thalii nešvar a zkázu ve jménu některého boha temnoty? Nebo se snad chceš držet stranou na straně neutrálních božstev, starajících se jen o své zájmy?

Na Thalii máš možnost setkat se s příslušníky různých ras a potkat strašlivé nestvůry obývající zapadlé části. Objevuj, co skrývají staré hvozdy, zapadlé končiny, tajuplné kobky a další zajímavá místa. Při tom můžeš naleznout poklady, zlato či dokonce bájné artefakty. Ale buď na pozoru dobrodruhu, mnoho takových jako ty nalezlo smrt při průzkumu těchto nebezpečných končin, ač byli varováni!

Nebo si snad chceš koupit domek, srub, farmu či dokonce hrad? Pěstovat obilí, být hradním pánem či věrným služebníkem obřadů ve vlastním chrámě? Ano, i toho lze dosáhnout. Stačí jen mít dostatek peněz či zásluh a můžeš získat svou vlastní nemovitost a vybavit si ji podle tvých představ.

Či si troufáš se stát arcimágem honosných čarodějů, cechmistrem plíživých zlodějů, představeným knězem tvého boha, velmistrem čestných rytířských řádů či strašlivým pánem nekromantů? Je to jen na Tobě, jakou cestu si zvolíš.

Svět Thalie je v neustalém chodu a denně se mění, co bylo dnes už může být zítra minulostí. Neznámá vesnička žijící svým klidným životem může být náhle vypálena orčími nájezdníky, hrad může být dobyt nepřátelskou armádou, zlý tyran může být svrhnut, protřelý zločinec odhalen. Naši Dungeon Masteři udržují svět v neustalém chodu, splétají složité příběhy, oživují hru a starají se, aby prožitek hráčů na Thalii byl co nejlepší. Svět se stále mění, upravuje, zlepšuje a rozšiřuje, naši World Buildeři neustále pracuji na nových lokacích, skriptech, a jiných vylepšeních Thalie.

Jak již jste si z předešlých řádků snad všimli, tak se Thalie snaží být RP světem a hráči by se k tomu měli snažit co největší mírou přispět. Měli by se vcítit do svých postav, sžít se s nimi, hrát jejich charakter, jak jen nejlépe dovedou. Za to jim může být odměnou pozornost od DM v podobě úkolu či jedinečných předmětů.


Návštěvníkům stránek Thalie: Vlevo ve sloupci pod "Vítejte" si prosím pročtěte základní fakta o Thalii a celého počinu kolem ní. Jestli právě teď krčíte obočím nad prapodivným uvítáním, snad Vám situaci objasní text pod titulkem "Stručně o Thalii."


 

image

Mikes gallery Fantasy Planet