Vítejte

Thalie je persistentní fantasy online svět hry Neverwinter Nights, zaměřen především na RP hru.

Nejdůležitější novinky

Pro kompletní (mnohem obsáhlejší) seznam klikni na "zobrazit všechny novinky" nebo v sekci "Vítejte" na "Novinky". Podrobnosti k mnoha novinkám najdete na fóru.

26.07.2020 - ukončeny relevely postav s úrovní Dobrodruha, tyto již mají zamezený přístup do světa a není možné za ně hrát
14.07.2020 - božská magie - více zde
07.07.2020 - rozšíření Prahvozdu
04.07.2020 - mystická magie - více zde
23.05.2020 - termín letního srazu stanoven na 31. 7. - 2. 8. 2020, více zde
21.05.2020 - úprava systému smrti - více zde
20.05.2020 - bojové útoky skrze textové příkazy - více zde
08.05.2020 - rozšíření Dorenského hvozdu
26.04.2020 - rozšíření Alansijské vrchoviny, spawn kolem Nových Varů, nový vstup do Podtemna

> zobrazit starší novinky

Ze světa

prosinec 1591 - Prapodivná nákaza, která se před tolika lety náhle objevila v Karathě i Ivory, a jejíž hrozba se, i přes nemálo vynaložených prostředků, stále vznášela nad Královstvím, je konečně zastavena. To vše díky obětem ze strany Církve světla a odvážného kroku skupiny dobrodruhů, kteří se vydali přímo do síní prastarého zla, zdroje této nákazy. Zlo je zničeno a především v Karathských ulicích se lid raduje a provolává slávu svým záchráncům.

červen 1587 - V Karathě se objevují cizinci, zachránění z potápějící se lodi jednou z místních námořních hlídek. Tvrdí, že připluli z velké dálky, až z míst bývalé Athelské říše, z království zvaného Atanské. Jejich cílem má být navázání diplomatických styků s Karathským královstvím a pomoc proti neutichající hrozbě Impéria.

červen 1583 – Po více jak roce utichají v Dorenském hvozdu projevy nepřátelství, kdy les sám i jeho zvířectvo z neznámého důvodu napadalo především zdejší dřevorubce.

jaro 1581 – Na Karathské království doléhá tíže neúspěšné pomoci a neočekávaného pádu Jižní Tyri. U zboží denní potřeby stoupají ceny a mnozí se obávají možného hladomoru. Celkovou situaci komplikuje i přístup Kelu a Targothu, kteří zneužívají obtíží království a diktují si při obchodování nehorázné částky.

prosinec 1580 až leden 1581 – Na území městského státu Niort, nacházejícího se v Jižním Tyri, dochází ke katastrofální porážce hlavních sil Tyriánské ligy. Mluví se o mimořádném masakru a tato zpráva otřásá Karathským královstvím. Později je zjištěno, že kromě samotného Impéria se na porážce nemalou měrou podílela Rincona, která doposud patřila k nejmocnějším členům Tyrianské ligy a jejíž zrada se projevila přímo na bojišti. Do Karathy se taktéž navrací královská flotila, která sice zvítězila u Piranu, ale Jižní Tyri je už ztraceno.

říjen 1580 – Impérium o sobě dává opět vědět a provede nečekaný krok zahájením blokády přístavu Piran, hlavní přístupové cesty Tyrianské ligy k moři. Království na to reaguje vysláním vlastní flotily, aby tuto blokádu ukončila. Zároveň se také vydává na cestu 1. Královský expediční sbor “Mírotvůrci”, aby se připojil k hlavním silám Tyriánské ligy.

leden 1578 – Po dlouhých, přibližně třinácti letech bojů, je v Labachu dosaženo vítězství a Valeriánova armáda se tak konečně vrací domů do království. K oslavě úspěchu kampaně je uspořádána ceremonie i turnaj a mezi odměňovanými jsou jak podílníci, tak někteří vojáci co se vyznamenali v boji. Nejvíce ovšem získává sám Valerián Equitas, kterému je králem Vojtěchem I. udělen titul lorda maršála.

září 1577 – Až na jednu ženu, jsou dopadeni nebo zneškodněni všichni členové bandy, stojícími za vykradením hrobek, které se odehrály bezmála před třemi roky v Karathě a rokem a půl v Ivory. Skupina darebáků si na svůj vrub připsala ještě nekromancii, žhářství a dvě vraždy. Viníky se podařilo dopadnout díky usilovné snaze Karathských hrobníků a také pomoci pár osob patřících do stavu měšťanského.

květen 1575 – Krátké, ale podivné uzavření Chrámu Bíle dvojice, jako by předznamenalo následující neblahé události. Je vyhlášen zákaz nočního vycházení a návštěv hřbitova a to jak v Karathě tak na jistou chvíli i v Ivory. V hlavním městě království se ztrácejí osoby a mnoho strážných je doplněno církevními vojáky. To vše je zapříčeněno zvláštní nákazou, která se hrozí vymknout kontrole. Církev světla a radní se snaží podniknout co je možné k záchraně města.

září 1571 až září 1572 - Toto období se nese ve znamení vyjednávání, upevňování vazeb, rušení některých starých zákonů a snahou urovnat spory, které jsou vesměs přičítány zesnulému panovníkovi Dorielovi I. Karathskému. Království a jeho veličenstvo Vojtěch I. z rodu Lambertů, se s pomocí diplomacie pokouší připravit příznivější půdu pro možnou válku.

srpen 1571 - Po dlouhlých a vleklých střetech s orky se situace v Petronice a Zelených vršcích postupně vrací k normálu. Vůdce orčího běsnění, pravděpodobně potomek obávaného Sekerníka, se s hlavními silami stáhuje dále do divočiny a zdá se, že pro tuto chvíli už nepředstavuje výraznější hrozbu.

březen 1571 - Ferlern, jedna z městských republik Tyrianské ligy se společnou hranicí s Impériem, rozpustila za podezřelých okolností svou Radu a stává se tak jeho vazalem.

listopad 1570 – Na Karathské podsvětí dopadá nenadále tvrdá ruka zákona. Mnoho kriminálních živlů propadá na hrdlu, je uvězněno do konce svých životů či na dlouhá léta. Mladí pobudové a některé osiřelé děti, namočené do nekalých činností, končí u nucených prací na venkově. Povídá se, že v rozmezí několika dní bylo dosavadní Karathské podsvětí v podstatě zlikvidováno.

červenec 1570 – Ze severu přicházejí znepokojivé zprávy o pádu důležité pevnosti Bleategor v Jižním Tyri. Nikdo netuší jak se Impérium, tohoto zdánlivě nedobytného místa, zmocnilo. Král Vojtěch I. svolává zemskou radu z důvodu možné přípravy na válku s Impériem. To zatím nepochopitelně nevyužívá svou nynější strategickou výhodu a zůstává na svých pozicích.

únor 1570 – Umírá jeho hraběcí Jasnost, Julius Taberna, lord kancléř, nejvyšší purkrabí a místodržící města Karathy. Pohřeb je natolik majestátní, že by se za něj nemusel stydět leckterý panovník. Úřad, majetky, hraběcí titul a ostatní povinnosti přechází na syna Markuse Tabernu. Majetek v Targothu přechází do správy dcery, Luzie Tabernové.

podzim 1569 - Z Azurové věže se šíří novinky o tajemné návštěvě magického společenství, které se nazývá "Zlatá stezka". Výsledkem dlouhého jednání je nový způsob cestování skrze magické portály, dostupného pro všechny, samozřejmě za patřičnou cenu.

konec léta 1568 - V okolí Zelených vršků se stupňují útoky orků. Mluví se o jakémsi sjednocujícím prvku všech zdejších kmenů. Možná snad v podobě samotného Berserka Sekerníka, který se prý navrátil z mrtvých nebo některého z jeho potomků.

jaro 1564 - Do Karathy zavítá neočekávaná delegace z městského státu Labach, nacházejícího se v Jižní Tyri. Jejich prosba o pomoc proti rebelům nakonec vyústí v tažení vedeného baronem Valeriánem Equitasem. K sestavení a vyzbrojení potřebných setnin se připojují i někteří Karathští měšťané.

podzim 1563 - Z noční oblohy zmizelo souhvězdí Elfí tanečnice, zbytek světa si toho možná ani nevšiml, ale Lothianil to berou smrtelně vážně.Vykladači znamení se sice nedokáží shodnout na přesné interpretaci, ale na jedné věci se přeci jen všichni shodnou. Světu, potažmo elfům z Měsíčního jezera, hrozí nebývalé nebezpečí. Rada starších rozhodla, že se Alwariel uzavře světu, dokud nebezpečí nepomine a nebo dokud nedokáží vypátrat původce blížící se zkázy. 

1560
– začátkem roku je unesena dcera barona Taberny – Luzie. Následuje řada bezpečnostních opatření a hledání pachatelů. Dojde k vraždě poručíka Edgara, jednoho z předních představitelů stráže v Karathě, a je obviněn měšťan Goran. Právě ten poté pomůže s nalezením Luzie Tabernové a odhalení zrádců v řadách stráže, kteří se na spiknutí podíleli.

14.12.1557
byl s pomocí dobrých bohů korunován králem Karathským Vojtěch I., z rodu Lambertů. Ať žije král! 

zima roku 1556
– Nalezen následník trůnu. Toto oznámení se šíří královstvím bleskovou rychlostí, od osady k osadě, od Karathy až po tu nejzapadlejší vísku. Na radnici v Karathě visí oznámení, které podepsali zástupci předních rodů. Následující měsíce se nesou v duchu očekávání nad tím, kdy bude král korunován a představen lidu.

rok 1556
– Dochází k veřejné výzvě v otázce nalezení dědice trůnu. Král Doriel zemřel před svatbou a nezanechal tak potomky. Jiné rody vůči sobě nemají natolik zásadní rozdíly, aby některý jejich zástupce usedl na trůn. Hledá se tedy následník, který by měl na trůn vhodnější nárok.

září 1555 až leden 1556
– Po smrti krále Doriela se sešli zástupci rodu Tabernů, Equitasů a Isilanů. Společně se shodují na krocích k udržení klidu v království a postup v jednání s nevěstou krále Doriela. Tyto měsíce jsou velice klidné, nedochází k nepokojům, ani jiným mimořádným událostem. V lednu 1556 je pohřben král Doriel a následuje držení smutku.

srpen 1555
– Král Doriel se vydává do Dorenského hvozdu na lov záhadné bílé laně. Zde stráví většinu měsíce, avšak nakonc na lovu umírá v nešťastné nehodě. Království se halí do smutku.

září 1551
– Koná se turnaj v Karathské aréně, kterého se zúčastní řada místních dobrodruhů. Výhercem turnaje se nakonec stává majitel místního hostince Goran Grym.

jaro 1551
– Zároveň se v průběhu prvních měsíců roku chystá výprava průzkumné lodi Šíp s podporou Karathské akademie. Výprava nedopadne až tak úspěšně, neboť loď ztroskotá a zemře tak většina účastníků. Naštěstí se však řadě dobrodruhů povede přežít, shromáždit zajímavé informace na tajuplném ostrově, spolu s nimi i různorodé cennosti a několik artefaktů a následně se navrátit se do Karathy.

27. března 1551
– V Ivory umírá zeman Václav obklopen svojí početnou rodinou. Obyvatelé Ivory i království vyjadřují veřejně smutek nad ztrátou tohoto oblíbeného šlechtice.

25. února 1551
– V klášteru Milosrdných sester umírá sir Wistram. Dle abatyše Adriany tak opouští řád jistý klid a stabilita, kterou sir Wistram na svém postě udržoval. V hostincích však zaznívají o něco nadšenější (a nevhodné) reakce ohledně jeho smrti.

20. února 1551
– V Nových Varech je otevřen místní hostinec a koná se velká slavnost pro tamější obyvatele a hosty z celého království. Zván je každý počestný člověk, který chce oslavovat 

léto 1549 k.l.
- Do Karathy zavítalo poselství z elfího města Alwarielu. Poselstvo je ihned přijato a následně se celá elfí delegace utáboří za západní branou. Povídá se, že došlo k nějakému sporu mezi delegací a králem Dorielem. Následně se elfové vydávají do Krynských hor za nějakým úkolem s pomocí místních dobrodruhů.

září 1547 k.l.
- Do údolí nedaleko Isilu přijíždí první karavany stavebního materiálu, objevují se zde stavitelé a obyvatelé původních Radarikových Varů. Začíná výstavba vesnice vedená armálem Kieranem Ardianem, toho času pobočník Radarika mladšího, s podporou měšťanů Emeraldových a spolku Stříbrného fénixe.

léto a podzim 1546 k.l.
- Sir Wistram, po dlouhá léta vrchní inkvizitor Svatého Officia, je obviněn členy Salva Guardia. Tato nejvznešenější organizace tak zavdala ke svolání nejvyššího inkvizičního tribunálu. Ten následně sira Wistrama skutečně zbavil funkce.

léto 1546 k.l.
- Proslýchá se, že by mělo dojít k obnově osady Radarikovy Vary, která ležela u Isilu, avšak byla před několika lety zničena útoky obrů a dalších horských ras. Inicitivu mají řídit zástupci několika různých skupin.

jaro 1546 k.l.
- Baron Taberna je zdánlivě zabit Hayidashem. Zpráva se rozšíří rychleji než požár v lese. Avšak nakonec se ukáže, že baron Taberna přežil, byť to nejspíše bylo jen o vlásek. V nastalém zmatku propuknou ve městě nepokoje, avšak stráži se povede je vesměs poklidně uklidnit. V dalších týdnech do města přijíždí zástupci šlechty.

zima 1545 k.l.
- V Karathě se koná ples, kterého se účastní několik význačných osobností města, i zástupci z řad šlechty. Dary z plesu jdou na účet místního sirotčince, který obdržel ve finále velmi štědrý obnos.

jaro 1545 k.l.
- V Karathě se na domech barona Taberny objevují četné pohoršující nápisy od tajuplného Hayidashe. Tyto provokace vzbudí velkou pozornost, avšak nevzejde z nich nic víc, než bouřlivé debaty u piva.

přelom roku 1544 a 1545 k.l.
- V Kel-A-Hazru v průběhu několika týdnů zvíří dění místní drowové. Zprvu se mluví o jejich spojenectví s duergary a možné invazi do města, o několik týdnů se začnou mnozí drowové, kteří ve městě dlouhodobě žijí, přidávat ke Kultu ohně. Z obojího vznikají zanícené debaty, ale zdá se, že drowové dodržují tradice a s nimi dodržené kroky k přijetí do Kultu ohně. Celé události završí příjezd jedné z význačných drowských kněžek, která se usídlí v místní ambasádě národů podtemna.

říjen 1544 k.l.
- U královského dvora došlo ke skandálu, když skupina trpasličích obchodníků žádala proplacení drahocenných šperků, které si objednal král Doriel. Průběh hádky je popisován různě, avšak došlo k vyhnání trpaslíků od dvora, byli na den uvězněni a poté opustili Karatahu směrem k Drahonicím.

září 1543 k.l.
– Z Targothu přichází velká novina o vraždě dona Miquela Bolccana. Jednalo se o největšího věřitele Karathy. Vraždu měl schápat jeden z jeho mužů, či možná najatý vrah některým z jeho soupeřů z Kupecké rady Targothu. Don Bolccano umírá bez dědiců a tím se Karatha osvobozuje od velké části svých dluhů vůči Targothu.

 

> zobrazit starší novinky ze světa

Vítej na Thalii, dobrodruhu!

(či kdokoliv jiný, kým se státi chceš)

Vítej ve světe plném napínavých dobrodružství, zákeřných nástrah, strašlivých nestvůr, mocné magie a slavných bitev. Je jen na Tobě, jak se rozhodneš, na čí stranu se postavíš a kým se staneš. Stačí si jen vybrat. Chceš se na okamžik stát mocným mágem, oddaným knězem svého boha, silným válečníkem, zákeřným lapkou, proslulým bardem, druidem chránicím přírodu či obratným mnichem? Ano, to vše je zde možné. Začínáš jako pouhý nováček a postupně se z tebe stává mocnější a proslulejší hrdina...anebo klidně zbabělec.

Máš zde možnost vybrat si svého boha – patrona, kterému budeš vzdávat úctu a on ti za to může poskytnout část jeho moci a obdařit tě přízní. Na kterou stranu se přidáš? Chceš snad konat dobro ve jménu některého z pánů světla, či se chceš postavit na stranu zla a rozsévat tak po Thalii nešvar a zkázu ve jménu některého boha temnoty? Nebo se snad chceš držet stranou na straně neutrálních božstev, starajících se jen o své zájmy?

Na Thalii máš možnost setkat se s příslušníky různých ras a potkat strašlivé nestvůry obývající zapadlé části. Objevuj, co skrývají staré hvozdy, zapadlé končiny, tajuplné kobky a další zajímavá místa. Při tom můžeš naleznout poklady, zlato či dokonce bájné artefakty. Ale buď na pozoru dobrodruhu, mnoho takových jako ty nalezlo smrt při průzkumu těchto nebezpečných končin, ač byli varováni!

Nebo si snad chceš koupit domek, srub, farmu či dokonce hrad? Pěstovat obilí, být hradním pánem či věrným služebníkem obřadů ve vlastním chrámě? Ano, i toho lze dosáhnout. Stačí jen mít dostatek peněz či zásluh a můžeš získat svou vlastní nemovitost a vybavit si ji podle tvých představ.

Či si troufáš se stát arcimágem honosných čarodějů, cechmistrem plíživých zlodějů, představeným knězem tvého boha, velmistrem čestných rytířských řádů či strašlivým pánem nekromantů? Je to jen na Tobě, jakou cestu si zvolíš.

Svět Thalie je v neustalém chodu a denně se mění, co bylo dnes už může být zítra minulostí. Neznámá vesnička žijící svým klidným životem může být náhle vypálena orčími nájezdníky, hrad může být dobyt nepřátelskou armádou, zlý tyran může být svrhnut, protřelý zločinec odhalen. Naši Dungeon Masteři udržují svět v neustalém chodu, splétají složité příběhy, oživují hru a starají se, aby prožitek hráčů na Thalii byl co nejlepší. Svět se stále mění, upravuje, zlepšuje a rozšiřuje, naši World Buildeři neustále pracuji na nových lokacích, skriptech, a jiných vylepšeních Thalie.

Jak již jste si z předešlých řádků snad všimli, tak se Thalie snaží být RP světem a hráči by se k tomu měli snažit co největší mírou přispět. Měli by se vcítit do svých postav, sžít se s nimi, hrát jejich charakter, jak jen nejlépe dovedou. Za to jim může být odměnou pozornost od DM v podobě úkolu či jedinečných předmětů.


Návštěvníkům stránek Thalie: Vlevo ve sloupci pod "Vítejte" si prosím pročtěte základní fakta o Thalii a celého počinu kolem ní. Jestli právě teď krčíte obočím nad prapodivným uvítáním, snad Vám situaci objasní text pod titulkem "Stručně o Thalii."


 

image

Mikes gallery Fantasy Planet