Hra Neverwinter Nights

Jak bylo zmíněno, Thalie a jí podobné světy jsou zprostředkované role-playingovou počítačovou hrou Neverwinter Nights, neboli NWN, v české verzi Letohradské noci. Ta využívá jako osvědčený systém třetí vydání pravidel fantasy vypravěčské hry Dungeons & Dragons a původně také známého prostředí Forgotten Realms (v něm se odehrával kupříkladu děj legendární Baldur's Gate). Povězme si pro úplnost také pár slov o hře samotné.

 

Stojí za zdůraznění, že Neverwinter Nights je v podstatě stavěna jako klasická hra pro jednoho hráče, třebaže nabízí hru pro více hráčů. Nemá takřka nic společného s vlnou MMORPG (masivních on-line her na hrdiny, obsahujících obrovské multiplayerové světy s desetitisíci pohlcených hráčů), která zaplavila svět v nedávné době. Přesto její výrobce, firma BioWare, byl schopen nabídnout natolik unikátní a přelomový systém, že si brzy získala pevnou základnu fanoušků, obzvláště z řad tradičních vyznavačů všemožných papírových "doupat". Navzdory datu, kdy firma Atari hru vydala, roku 2002, řady jejích oblíbenců neřídnou a nejen po večerech mnoho lidí usedá před monitory, aby se ve hře sešlo skrze svou postavu se známými.

A co že je tedy tak poutávé, že NWN rychle vyšvihlo mezi slavné multiplayerové hry (t.j. hry pro více hráčů)? Důležitým prvkem je nejspíše poměrně jednoduchá možnost tvořit vlastní světy, nezávislé na hlavním, singleplayerovém (mimochodem, velice kvalitním) příběhu hry. Po uložení takového světu na server se mohou připojovat jednotliví hráči, v počátcích hlavně přátelé, kteří vítají možnost, že hra za ně vypočítává hody a další složitosti D&D a že se mohou potkat bez přehnaných příprav; rovnou hrát. Obdobně jako při tužko-papírovo-kostkových seancích multiplayer může, ale oproti tužko-papírovo-kostkovým seancím nemusí, hru řídit vypravěč - Dungeon Master, Pán Jeskyně. Ten pomocí PJ klienta, jenž je taktéž součástí NWN, má jakožto neviditelná postava prostředky a pravomoci na ovládání světa, vytváření zápletek, doprovázení družin a obohacování prostředí, ve kterém se hráči ocitnou. Díky rozlehlosti internetu se kouzlo hry rozmohlo i na zájemce, kteří se vzájemně neznají, pocházejí z různých končin republiky či zeměkoule a stejně se mohou střetnout, pohovořit, zabojovat si a vytvořit si nějaký vztah k postavě onoho vzdáleného kolegy.

Díky nadšení tvůrců (World Builderů) však tyto zmiňované světy nejsou rozhodně totožné s původní hrou. Úžasnost NWN Aurora Toolsetu (nástroje na modelování modulů) spočívá ve svobodě. Není nutné se vázat na dějiště původní hry, ale s trochou péče vzniká nový prostor pro mnoho rozličných námětů. Vytváří se nespočet úprav, jakými jsou rozšiřující balíčky od hráčské komunity (CEPy), které přizpůsobují možnosti toolsetu potřebám a chutím jednotlivých WB. Díky tomu, ačkoliv drtivá většina světů se drží fantasy jistot, není až tak náročné udělat malý svět s příběhem z reálné historie (starověkých říší, divokého západu, středověkého Japonska, průmyslového novověku...) nebo ze sci-fi a jiných bizarnějších děl. Již tolik nezáleží na samotné hře Neverwinter Nights, ale na schopnosti a vůli pánů on-line světů...a samozřejmě i zájmu hráčů.

V základní hře, jejíž singleplayer se odehrává kolem morové rány ve městě Neverwinter (Letohrad), je díky standardům Dungeons & Dragons k dispozici 7 ras a 11 povolání, ze kterých si hráč může naprosto libovolně vybrat původ své postavy. Tato nabídka však byla rozšířena datadisky a jsou poupravována různými dodatky nadšenců.

Pro Neverwinter Nights vyšly dva rozšiřující datadisky: Shadows of Undrentide a Hordes of Underdark. Oba dva jsou nezbytné pro hru na Thalii a v praxi na všech serverech - proto, mluvíme-li o NWN, automaticky počítáme s oběma datadisky a dalšími vylepšeními. Hra je vnímána z pohledu třetí osoby a základním požadavkem k postupu je rozvaha nad tvorbou postavy, charakteru a taktikou výběru jejích schopností i přístupu k akci.

 

NWN


 

Mikes gallery Fantasy Planet