Síň slávy

 

Poutníče, kdož přicházíš do zemí thalijských, věz, že mnozí položili své virtuální životy a strávili dlouhé, dny, měsíce a roky otrocké práce v toolsetu a prohlížeči, aby mohli vystavět tyto síně, do nichž vstupuješ. Zastav na krátkou chvilku a vzdej tichý hold všem, kteří přiložili ruku k dílu velikému a zanechali svou stopu v dějinách Thalie.

 

Koryfejové Thalijské historie:

 

* Amber
- DM adept a WB
Autorka mapy světa Thalie a Redan-Teeru, popisků mnoha NPC a obrazů ve hře, pár kousků reálií, lokací a různých dalších drobností. Z jejích postav se nejznámější stala rudovlasá bardka Lareth, po níž se jmenuje jedna ze skladeb pro housle.

* Aulus
- bývalý hlavní DM a hlavní kronikář Thalie
Aulus patří mezi pozdější členy Týmu, jehož questy mnohdy připomínaly šachové partie. Převzal po DenGrassovi žezlo hlavního DM a kronikáře, podílel se na úpravách a rozšiřování reálií, s mnoha hráči dlouze debatoval při sepisování životopisů jejich postav. Stojí za legendou o Isilme Sněžné a věčném květu, má na svědomí lokaci karathské rychty a mnoho NPC charakterů jako byli běsnící půlrok Gorakh, Isilme, poručík Edgar, rychtář Vilém z Lomnice, Konstance z Isilu či patriarcha Aristarchus Povznesený.

* Bahňák
- DM Thalie

* Bruciacullo
- DM, známý též jako Galli či lidově Bručounek
Zástupce chaotického zla v Týmu, který paradoxně vnáší svým působením do světa rovnováhu a řád. Vdechuje život světu skrz vojenské složky království, mágy i hraničáře a jiné ochránce lesa. Má také na svědomí dvě slavné svaté výpravy do Podtemna. S těmi souvisí i jeho oblíbená urozená NPC Sir Bernard Udatný a jeho přítel Sir Josef V. Hildeburg který se později stal nedílnou součástí Nové Thalie. Podílel se na tvorbě současných lokací Dorenského lesa a dalších míst, na něž padne zrak vašich postav.

* Daanri
- WB lokací, známý též jako 'Slovenský bratr'
Daanri patří mezi jedny z nejdéle působících členů Týmu Thalie. Jako hráč byl známý svou postavou Ashe Gwydion a organizováním magického spolku Stříbrný kruh. Později se z něj stal nadějný DM, který na Thalii vytvořil řadu zápletek - od skřetího nájezdu až po pátrání po kořenech Stříbrného kruhu a jeho předchůdců. Později vyměnil DMkování za toolset a stal se z něj WB. Věnoval se převážně tvorbě lokací, mezi jeho díla patří lokace nejen původní Thalie, ale i lokace Nové Thalie jak ji známe nyní. Dnes už zapíná toolset jen občas, ale vždy, když tak učiní, tak to stojí za to!

* DenGrasse
- bývalý hlavní DM a hlavní kronikář Thalie, přezdívající se také 'Thalijský Hérodotos' či 'Mistr skriptoria Thalijského'
Dlouho jsme jej považovali za jakousi šedou eminenci, která tahala za nitky jakéhokoliv dění na Thalii. Ve skrytu spřádal ďábelské plány, dávaje si za cíl, jaké strasti a katastrofy pro obyvatele Thalie připraví. Ano, máte pravdu, reálie a samotné dění na Thalii bylo jeho parketou. Má na svědomí většinu těchto pro někoho otravných reálií, které nutí z bezduchých postav dělat opravdové hrdiny či lotry. Dnes už není aktivní a stal se čestným členem Týmu.

* Derken
- DM a WB Thalie

* Desmond
- DM, zvaný též Beznadějný
Beznadějně vážný DM, který se tvářil vždy přísně, avšak my dobře víme, že ve skutečnsti je růžolící květinkou! Jeho questy měly úžasnou atmosféru a navazovaly na sebe, rád potrápil šedou kůru mozkovou hráčů a vybízel je ještě k lepším výkonům. Mezi jeho díla patřily magické portály a temná pevnost Bhradrill, kterou pomáhal následně i bořit. Jeho postava Desmond se zapsala do srdcí mnoha hráčů a zanechala výraznou stopu na tváři Thalie.

* Igor
- Webmaster, skripter
Igorovi vděčíme za podobu webu současného i minulého. Funkčnost webu a jednoduché adminitrátorské rozhraní nám velmi ulehčilo naši práci a web tak můžeme jednoduše aktualizovat. Jeho postava Kazuko tvořila společně s Berserkem obávanou dvojici, která nenechala klidným nikoho z obyvatel Thalie. I přesto, že už není aktivním tvůrcem, se každoročně účastní letních strazů.

* Jaara
- WB a skripter, zakladatel Thalie
Už je to dávno, co si Jaara s Rejtym sedli o přestávce ve škole a rozhodli se vytvořit vlastní online svět, jelikož s žádným nebyli spokojeni a tak se pustili do tohoto nelehkého úkolu. Společně s Rejtym stál u zrodu Thalie a dost dlouhou dobu se podílel na jejím vytváření. Původně měl svět sloužit jen na Q pro uzavřenou skupinu lidí, ale slovo dalo slovo, padla lokace k lokaci, skript ke skriptu a byla tu Thalie! Prožíval s ní strasti i radosti spojené s jejím vývojem. Vše, co vytvořil, zde nelze ani vyjmenovat, jedná se zejména o řadu důležitých skriptů a systémů. Mezi jeho dílo patří rovněž i několik dungeonů. V dnešní době se Jaara již Thalii aktivně nevěnuje.

* Jachyra
- DM a WB
Impulzivní Slovenka, která vystřídala na Thalii jak kabát hráčský, DM tak WB a obětovala nespočet hodin na vylepšování craftu na Staré Thalii. Rovněž se vryla do paměti Thalie svou postavou Korou Meynolds, bývalou velitelkou VI. roty karathské armády a skutečnou hlavou rodiny Meynolds.

* Khaled
- DM a WB
Jeden z tvůrců, který se podílel na tvorbě Thalie v jejích začátcích. Mezi jeho dílo patří řada lokací z Kel-A-Hazru a jeho okolí. Pro Thalii vytvářel také lokace interiérů. Působil rovněž jako DM, staral se zejména o Rytíře úsvitu, guildu, kterou sám ještě s rytířem Balianem založil. Později toto uskupení přešlo v Karathskou armádu, tak jak ji známe dnes. Neméně významný podíl je mu přisuzován při tvorbě původní thalijské historie a časové přímky.

* Kraťa
- DM, známý též pod pseudonymem 'Božský Kratus'
Jeden z dlouho působících DM na Thalii aspirujících na prohlášení za samotného Boha. Zmínky o jeho prvních zjeveních se datují do časů předwipových (dále P.W.), z dob, kdy byli thalijští bohové krutí a malicherní a soužili lid thalijský strastmi a útrapami. Zjevil se on, Božský Kratus, aby je vyvedl z hlubin temna a propasti nevědomí. Musel bojovat s přisluhovačí své nevlastní matky Juany,... (pozn. autora: Více se dozvíte ve spisu 'Činy Božského Kratuse'.)

* Kucik
- Administrátor a hlavní skripter, přezdívaný jako 'Pán skripterů'
Kucik je jednou z hlavních osobností na Thalii. Působí zde jako hlavní skripter, který se stará o cokoliv, co má něco společného se skripty a obecně se systémem. Mezi jeho dílo patří řada důležitých systémů a skriptů na Thalii - od žízně, hladu, únavy až po časové xp a pronájmy domů. Je velmi trpělivý a rád pomůže začínajícím skripterům zorientovat se ve skriptrském umění. Občas ho však neustálé psaní skriptů nudí a tak si rád zmizí na dovolenou, aby načerpal novou sílu a inspiraci pro pokračování v tomto nelehkém úkolu. Velmi rád také odpovídá na neustálé dotazy hráčů na fóru, stalo se to pro něj už jakýmsi sportem a nemůže bez toho žít.

* Lashek
- DM
Bez Lashka by nebylo občanské války. Byl to právě on, kdo převzal rozehraný quest a přes prázdniny ho dokázal s menší pomocí ostatních dotáhnout do zdárného konce. Některé jeho NPC se staly doslova legendou, minimálně v očích Odboje. Moc rád hrál i za druhou stranu a se svými gardisty občas dělal postavám peklo na zemi. Jeho questy nikdy netrpěly nedostatkem hádanek, kterými se snažil hráčům zamotat hlavu.

* LDamian
- DM a kronikář
Bývalý hlavní DM a hlavní Kronikář Thalie. Převzal žezlo po Aulovi. Hráč šampióna Karathské arény, půlorka BU i desítek dalších postav. Pomáhal a pomáhá nastavovat nejrůznější herní systémy a povolání na Thalii. 

* Liuk
- WB a stvořitel Podtemna
Můžeme ho považovat jak za duchovního otce Podtemna, tak za jeho tvůrce. Bez něj by nás myšlenka vytvořit na Thalii Podtemno ani nenapadla. Škoda, že už drowům neholduje tak jako dříve. Možná se jen mýlíme a on někde potají kuje drowské pikle. Tímto bychom chtěli také poděkovat všem, kteří se na původních lokacích Podtemna podíleli.

* Marvin + Neithan
- nechvalně proslulá dvojice DMek, známí též pod pseudonymy 'Pat a Mat'
Tito dva DM tvořili nerozlučnou slovenskou dvojici známou svým vtipkováním. Často nás poctili svojí návštěvou až ze Slovenska. Kdo z účastníků srazů by si nepamatoval show na WC či souboj DM (drunken masterů). Rádi je uvidíme na některém z našich srazů, ač už neDMkují a na Thalii hostují pouze jako hráči.

* Melvik
- legendární WB a skripter, známý též pod pseudonymem 'Superveverka'
Vděčíme mu nejen za craft ze staré Thalie, ale i podobu a myšlenku pozdějšího craftu. Nelagující craft pomocí tlačítek byl jeho výtvorem. Jako WB se věnoval také tvorbě lokací. Zlé jazyky říkají, že jeho přezdívka vystihuje jeho pracovní nasazení, kdy se hyperaktivita střídá se zimním spánkem, leč jistě jde jen o pomluvy! Ač je již v tvorbě neaktivní, dodnes ho můžete občas vídat na letních srazech.

* Moren
- WB, známý též pod přezdívkou 'Plukovník'
Mezi jeho dílo patřila řada lokací v původním hlavním městě Karatha (zejména exteriér). Jedná se o osobu, která se podílela na vývoji Thalie při jejích prvních krůčcích, kdy ještě v té době jako neznámý svět objevovala českou NWN scénu a lákala do svých útrob nové hráče. Vděčíme mu také za mnoho užitečných rad při našich prvích krůčcích při tvorbě v toolsetu.

* Nomis
- WB, skripter, nazývaný také 'Super-craftman'
Nomis je tvůrcem craftu staré Thalie, při jehož tvorbě vynaložil nemalé úsilí. Před vrtochy hráčů a úskalím tvorby často uniká na pobyty do zahraničí, ale kdoví, třeba se jen schovává pod peřinou a vymýšlí jak Thalii ještě zdokonalit. Občasně se věnuje i tvorbě lokací, mezi jeho výtvory patří původní podtemňácké město Cheel del Wlalths.

* Photter
- WB Podtemna, zvaný též 'Stařec z nory' či prostě 'Dědek', veterán české NWN scény
Vděčíme mu za vertikální členitost Podtemna a mnoho lokací v Podtemnu, stejně jako za mnohé zkušenosti z jeho letité praxe, které předával celým generacím hráčů, obvykle opatřené jadrnými komentáři. Snad se tento nevrlý děděk jednou vrátí z důchodové dovolené a bude nás častovat svými ostrými názory a dál se bude podílet na vytváření naší milované Thalie. Už aby zase nasedl na tu svoji motokačenu a přijel na 'jedno plzeňský'.

* Rejty
- zakladatel Thalie, WB, DM a organizátor srazů, známý jako Luxus Inventorius, Killerus Déemkus, Velký srazník či generál BANér
Nám všem dobře známý dlouhodobý hlavní DM a hlavní WB Thalie, tvůrce velkého množství lokací, neúnavný vymýšleč systémů, nastavení a dalších vychytávek ve hře. Taky dělá spawn a loot, pokud víte, co to znamená. Vůdce Týmu, který za sebou zanechal enormní množství práce. Toto letité úsilí a neustálé vystavení šikaně hráčů a podřízených členů Týmu jej však přivedlo na pokraj záhuby, kde se stáhl do ústraní a postupně spřádal plány do šuplíku, z něhož se po letech vyklubala Nová Thalie.
Dlouholetý hlavní DM se již dávno své funkce vzdal a zůstal vedoucím Týmu, tj. věnuje se vyvíjení světa, řešení sporů a organizaci srazů. Díky jeho úsilí je Thalie serverem s nejaktivněji se scházející herní komunitou. Také má závěrečné slovo ve všech věcech.

* Shaman
- WB, skripter, kmotr Nové Thalie
Thalijský workoholik, který nabírá většinu své energie z magického váčku cukru, se ve svém úsilí nezastaví takřka před ničím. Jediným prokletím tohoto kmotra Nové Thalie je, pokud připustí, že je něco "hard-coded". Hned ovšem směle svou vlastní námitku zavrhne a znovu nám dokáže, že jen máloco je nemožné. Nepotvrzené zvěsti praví, že Shaman nikdy nespí. Pravidelně navštěvuje srazy, kde ostatní děsí i fascinuje svými velkolepými WB plány.

* Xantipa
- DM
Jako hráčka zapsala na Thalii vedením spolku Přátel Karathské arény, mnoha společenskými akcemi a vynikajícími turnaji.

* Žorž / Matlafousek
- DM a kronikář
Je považován za zakladatele thalijského kronikářství. Jeho schopnost vládnout virtuálním perem je až neuvěřitelná. Škoda jen, že již nemá čas se věnovat tvorbě a DMkování. Na jeho neakční questy si jistě zavzpomíná řada starých hráčů. Jeho postavu Najíva Virtuese, pomocného ivorského ponocného, či gnóma Comdina Poptávku, snad nemusíme ani připomínat...

 

Je mnoho těch, kteří se podíleli nemalou měrou na vývoji Thalie, avšak není možné je zde všechny popsat, proto si na ně vzpomeňme alespoň krátce...

Aillen, Anderson, Archon, Artaxas, Atti, Awadar, Bluud_elf, Braenn, Cairon, Calime, Cmon, Cwoczek, Czech_Luthor, Derken, Doom, DRS, FrozikK, Fryn, G-ladiator, Goran, Hassan, Ikkie, J.F.Payne, Jahodník, JiB, Jonny, Kaoru, karolina, Kashe, KaTo, Khain, kokosak, Kyle Case, lordaladar, Lorelei, Luelle, Maku, maniac, Marigold, Maya, meric, Miell, Michal, Mike, Molly23, Myrpa, Nalkanar, OneIceOne, Onheek, Pajule, Paulus, Pepa48, pavad, Puxina, Radim, Ravangon, Reverend Malthas, Sielencer, Sorrow, Sylmael, Tao Kan, Theogil, Tyremin, xxxMajkyxxx, zachy, Zdenec, Zutt a další...

 

//text sepsali Rejty a DenGrasse, aktualizovala Karolina 23.9.2014, aktualizoval Rejty 12.10.2018

Mikes gallery Fantasy Planet