Pravidla hry

Rozcestník důležitých pravidel


Obecná pravidla

Thalie je Role Playing svět. Tedy hráči by se podle toho měli chovat. To znamená, že hra postav by měla co nejlépe odrážet jejich character. Pokud se tak hráči nebudou chovat, nebudou postihováni (s výjimkou extrémů), ale ti, co se snaží hrát co nejlépe, jsou dle uvážení odměňováni.

Důležitým bodem hry je i dodržení smyslu, na kterém je hra (a levelové systémy obecně) vybudována. Tedy hráč začíná s postavou na nízkém levelu a postupným získáváním zkušeností postupuje dál.

V případě, kdy se hráč pokusí tento postup nějakým způsobem urychlit (dostane podporu kamaráda hrajícího již vyspělou postavu, bude přítomen ve hře jen pro udržení časových XP aniž by skutečně hrál atd.), může být za takový postup postižen.

Pár rad pro nové hráče

 • Čtěte pozorně fórum, veškeré úpravy, pravidla a další nezbytné věci se dozvíte tam. Modul se stále vyvíjí a jsou vydávány nové úpravy - číst jen web tedy nestačí!!!
 • Vždy mějte na paměti, že cílem hry je bavit sebe a ostatní.
 • Pokud se zajímáte o dění ve světě, pročítejte topic IC novinky na foru. Ten je rozdělen na dvě frakce podle toho jestli hrajete na Povrchu nebo v Podtemnu; proto je třeba si zažádat u administrátorů fora o přístup do příslušné sekce. 
 • IC věci, které nejsou napsány v příslušných novinkách, nezjišťujte na foru, ale od jiných postav (nebo NPC) ve hře.

Pravidla pro hru s Dungeon Mastery

 • DM je na serveru Thalie nejvyšší autoritou. Znevážení této autority se může trestat až BANem IP adresy. Za znevážení autority jsou považovány zejména nadávky a osobní výpady. 
 • Rozhodnutí DM jsou pro hráče konečná a neoddiskutovatelná. Pokud s nimi nesouhlasí, může se obrátit se stížností k vedoucímu Týmu Thalie, ale to nic nemění na tom, že rozhodnutí DM je nadále platné. 
 • DM můze rozhodnout i jinak než v rámci pravidel, pokud to bude ve prospěch hry. Nelze tedy na DM vynucovat si cokoli se zdůvodněním 'je to tak napsáno' na webu (foru, v novinách atd.).
 • DM v žádném případě nenahrazuje ztráty způsobené kradeží. Výjimkou jsou ztráty zaviněné chybou hry. 
 • Je zakázáno žádat DM o jakékoliv zvýhodnění (např. poskytnutí lepšího vybavení, XP, oživení atd.).
 • DM nesmí zneužívat svých pravomocí k nadržování nebo poškozování hráčů, pokud to je v rozporu s pravidly. Např. nesmí vylepšovat své postavy, s výjimkou testu funkčnosti hry. 

Chyby a nedostatky ve hře

 • Je zakázáno zneužívat herních chyb. 
 • Všechny nalezené chyby jsou hráči povinni nahlásit na forum do přislušné sekce, nebo některému z DM či WB. 
 • Máte-li podezření, že to co se vám děje není úplně v pořádku, velmi pravděpodobně je to herní chyba. Je mnohem lepší se ihned dotázat, než být postižen za její zneužití a pak se rozčilovat.

Hráčské účty a postavy

 • Jméno postavy ve hře či její titul, stejně jako jméno účtu, nesmí být vulgární, nebo mít urážlivý charakter. Jména postav také nesmí být obecnými názvy, které by si ostatní mohli splést s NPC (například kostlivec, brouk, stráž). 
 • Jméno postavy ve hře musí odpovídat zažitým zvyklostem pro RP (Postavy se jmény typu Arnold, WC13, 785, Maniak30 apod. budou nemilosrdně mazány). Jména postav by neměla připomínat věci z reálného světa, které napatří do fantasy světa Thalie. Pokud jméno odvozujete z reálného slova, něco si o takovém tvoření jmen přečtěte. Jména typu Nastoupidotramvaje, nebo Natrhlsikalhoty do světa nepatří.
 • Ze systémových důvodů je zakázáno vytvářet postavy beze jména. Ze stejných důvodů je zakázáno vytvářet více postav se stejným jménem. Vyvarujte se kopírování jmen velmi známých postav a hrdinů z počítačových her a filmů (Gandalf, Legolas, Minsk, Daelan apod.). S vymýšlením jmen pro vaše postavy vám může pomoci generátor, který je k dispozici při tvorbě postavy.
 • Můžete hrát jen s postavami, které byly vytvořeny na tomto serveru.
 • Hráč může požádat o smazání postav, které již nebude používat. Žádosti se zapisují na foru do příslušné sekce, nebo se sdělují DM.
 • Je zakazáno předávání věcí mezi postavami jednoho hrače, ať položením na zem, či za pomoci jiného hráče. Hříšníci budou potrestání sebráním věcí a opakovaných případech až smazáním postavy, ktera věc předávala.

Pravidla slušného chování

 • Hráči jsou povinni respektovat zásady dobrých mravů a slušného chování. Je zakázáno urážet či ponižovat ostatní hráče a DM. Prosím nepleťte si narážky na postavu ve hře, s urážkami hráče. Ani mluva nejsprostších vyvrhelů by neměla jít do extrémů a stále mějte na paměti, že výrazy jedenadvacátého století sem nepatří. Je zakázáno používat obscénní či jinak nevhodné výrazy. Pamatujte, že na serveru mohou hrát i děti. 
 • Porušení závažnějšího charakteru je trestáno okamžitým smazáním účtu a BAN IP a CDKEY.

Komunikace

 • Slušné chování a vyjadřování je samozřejmostí.
 • Hráci smějí při hře mluvit pouze IC (In-Character, tedy pouze mluvit jako by oni byli tou postavou, za kterou hrají).
 • Pokud si potřebujete sdělit nějaké informace OOC (Out of character, tedy co nesouvisí s vaší postavou), jste povinni před kazdou hlášku napsat OOC: nebo //. Nebo používat "Tell to" na postavu, které je to určeno. Snažte se používat tohoto co nejméně, protože hráče to může obtěžovat a rušit jejich hru.
 • Používání Shout (Křik) je zakázáno. Používat jej smí jen DM (např. "odpojte se")

Zákaz cheatovaní

 • Je zakázáno využívání cracků nebo případných chyb ve hře, které by mohly být označeny jako podvod při hře.
 • Je zakázáno používat makra či externí programy k simulaci činnosti hráče po dobu, kdy hráč není přítomen u počítače, či z jiného důvodu nereaguje na podněty jiných hráčů a DM. 
 • Porušení tohoto zákazu se trestá BANem IP a CDKEY.

Pravidla fóra Thalie

 • Je zakázáno se na fóru vulgárně a jinak nevhodně vyjadřovat. Kdo výrazně poruší toto pravidlo, dostane okamžitý BAN IP adresy jak na fórum, tak do hry. Není naším cílem zde zakládat slovník vulgarních výrazů. Komunikace na fóru je velmi volná, ale urážky a sprosté výrazivo opravdu vynechte. Děláte tím špatnou reklamu i sobě.
 • Vaše příspěvky pište do příslušných kategorii, kterých se týkají, přispějete tak k přehlednosti fóra.

Pravidla pro kokrétní situace

CvC

 • Pokud dojde k boji hracskych postav (CvC) a je jedna ze stran zabita, měla by postižená postava setrvat chvíli v podsvěti a poté co se vrátí zpět do světa živých, hrát ztrátu paměti. V žádném případě se nerozběhnout za postavou, co ji zabila a jít se pomstít. Takové připady budou tvrdě trestany!
 • Pamatujte, že některé postavy mohou hrát na permanentní smrt. To znamená, že se jejich postava již nikdy nevrátí do světa živých. Vždy mějte na paměti, že cílem hry je, abyste se bavili vy i ostatní.

Smrt

 • Pokud postava zemře, presune se do podsvětí. Automaticky ztrací paměť týkající se konfliktu, pro který zemřela. Nepamatuje si tedy kde byla, ani kdo ji zabil. Ani pokud je oživena kouzlem 'oživ mrtvého', 'vzkříšenim' či v chrámu, paměť se jí neobnoví. Postava podle toho musí chovat. 
 • Porušení tohoto pravidla může mít za následek až smazání postavy.

Permanentní smrt

 • Někdy se hráč rozhodne při smrti postavy ji již nekřísit a dále nehrát. Tomu se říká permanentní smrt. Ačkoli se hráči se svými postavičkami neradi loučí, mnohdy jsou to právě smrti postav, které vytváří 'dějiny' světa. V běžných zápletkách je vždy na hráči, jestli si permanantní smrt dá nebo ne. DM může permanentní smrt vynutit, pokud to okolnosti žádají (např. postava je notorický zločinec a byla veřejně popravena). 

Obchody

 • Ve hře najdete obchody, v nichž si můžete zboží před koupí vyzkoušet. Nechočte daleko od vitríny se zbožím, nebo si obchodník bude myslet, že mu věc chcete ukrást a příště s vámi nebude chtít obchodovat.
 • Nedoporučujeme postavám na vysokých úrovnich rozdávat pro ně 'nepotřebných' předmetů postavám slabším. Kazíte tak hru především obdarovanému hráči, ač se to tak na první pohled nemusí jevit. Mnoho zábavy ve hře tvoří snaha postavy něčeho dosáhnout a něco získat. Dostane-li to zadarmo, ztrácí to pro ni význam. Krásně zdobený meč vám bude o to dražší, vzpomenete-li si, co jste museli vykonat pro jeho získání.

Útoky na mesta, vesnice, osady

 • Je zakázáno útočit na města, vesnice či osady, bez dohledu DM. Ve měste není jen pár hloupých NPC, které stojí a nechaji se zabít. Například někdo z vesnice by mohl doběhnout pro pomoc, ve městě by stráže zavolaly posily a podobně. Pokud DM zjistí takovéto případy, může sáhnout až k smazáni dotyčné postavy! I za dohledu DM, bude následovat reakce světa. Například. vypsání zatykače, zákaz vstupu do měst a pokud je dotyčná postava chycena, může dojít k uvěznění, či k popravě postavy = pernamentní smrt.

Rasy, subrasy

 • Ve světě existuje množství subras, které je možné hrát. Každá subrasa má svou historii a místo ve světě, proto se předem seznamte s informacemi o subrase, kterou chcete hrát. Jakékoliv další rasy je možné hrát jen se souhlasem DM. Je třeba ale pamatovat, že né každá vámi vymyšlená rasa musí do světa zapadat a je tudíž skutečně jen na zvážení DM, pomůže-li vám s jejím vytvořením ve světě.
 • Některé subrasy mohou být dočasně či trvale omezeny či vázány na určité podmínky. Podrobnosti se dozvíte na foru.

Kouzla

 • Řada kouzel byla oproti základnímu NWN na Thalii upravena. Prostudujte si řádně sekci Úpravy postav a Úpravy kouzel zde na webu a rovněž fórum.

Hlasy

 • Je zakázáno používat hlasy typu lich, drak, upír, demon a podobné.

Vzhled

 • Je zakázano mít vzhled postavy jiný než odpovídá známým rasám. Takže žádná modrá kůže, křídla, rohy, ocas, a podobné, pokud to nedovoluje subrasa. V případě nejasností vám kdokoliv z Týmu rád vysvětlí, co je a není možné.

Tresty

 • Pokud došlo k porušení pravidel, je na DM, jak prohřešek vyřeší. Informujte o dané záležitosti DM (kontakty naleznete zde). Při zavažnějším obvinění, je dobré mít důkaz (např. screen), nebo svědectví dalšího hráče. 

Hraní v nepřátelských frakcích

 • Pokud hráč změní frakci (přejde z podtemna na povrch, či naopak, nebo vstoupí do další guildy), bez ohledu, zda tak učiní s jednou postavou nebo s novou, se stejným účtem nebo jiným, nesmí se vrátit k frakci původní dříve než po dvou měsících real.
 • Hráč je povinen nechat se vyloučit z guildovních fór frakce, kterou opouští.
 • Za změnu frakce se považuje vstup do guildy, jejíž cíle jsou v rozporu s cíli guildy, ve které již hráč působí, pokud tak činí s jinou postavou, než s postavou původní guildy (postava jako dvojitý agent je tudíž možná).
 • Za změnu frakce se nepovažuje vstup do guildy, pokud hráč v současnosti v žádné není.
 • Za změnu frakce se nepovažuje vstup do guildy, která je v přátelském vztahu s guildou původní a nijak se zájmy guild nekříží. O případném konfliktu rozhoduje DM.
 • V případě, že hráč již hraje ve dvou guildách a tyto se stanou nepřátelskými, musí si vybrat, kterou opustí (pokud jsou členy guild dvě různé postavy).
 • Za změnu frakce se nepovažuje krátkodobé zajetí do doby 7 dnů real.
 • Hráč si při přechodu k jiné frakci musí nechat smazat, nebo zmrazit postavy předchozí frakce. Provede tak některý z adminů.
 • Kontroly porušení tohoto pravidla budou prováděny namátkově a u obzvlášť křiklavých případů.

Další pravidla

 • Je přísně zakázáno vytvářet postavy se stejnými jmény na jednom účtu! Při nalezení takových postav budou nekompromisně smazány!
 • Po restartu, když nabíhá server, nechte ho alespoň pár minut naběhnout. Když se tam budete připojovat hned, docílíte jen jeho pádu. Pokud to někdo bude dělat opakovaně, bude potrestán (na webu můžete sledovat stav načítání. Dokud načítá - dokonce i když je tam 100 a více procent - nepřipojujte se. Teprve až stav procent zmizí a objeví se "právě hrají"). 
 • Při úkolech a nebo když něco říkáte a chcete, aby to slyšel DM, mluvte do kanálu 'Parta' (družina). Když není DM přímo u vás, tak vás neslyší.
 • Ve hře existuje stálý přísun časových zkušeností jako odměna pro dobré a povídavé hráče. Pokud je však někdo ve světě dlouhodobě přítomen, aniž by reagoval a opravdu jen nahání časovky, je na zvážení DM, jestli mu přísun nezastaví apod.. Svou ignorací okolí totiž dotyčný kazí pokusy o RP hru ostatním a obrací smysl časových XP naruby. 
 • Zároveň chronicky "afkující" hráč může vzbudit podezření z používání externích programů, aby svou postavu udržel v chodu, a přitom se hře nevěnoval. Toto je pak vysoce trestaný podvod.
 • Další aktuální věci nebo pravidla se mohou objevit na fóru v sekci Informace. Hráči jsou povinni sledovat i fórum, výmluvy typu "nebylo to na webu" nebudou považovány za relevantní argument v případě prohřešku.