Systémy

Systém zkušeností

 

Systém smrtiNa serveru je nový xp (experiences, neboli zkušenostní body) systém. Základem tohoto systému jsou časové a bojové xp. Postava získává zkušenosti především dvěma způsoby. Bojové zkušenosti jsou stejné jako doposud. pokud postava zabíjí stále stejná monstra, získává postupně postih na získané zkušenostní body. Děláním toho samého stále dokola se totiž tolik nenaučí. Časové zkušenosti jsou přidělovány pokud postava vyvíjí nějakou činnost. Pokud hraje více postav pohromadě, mají bonus k získaným zkušenostem. Časové xp nepřibývají během boje.

Podpořeny jsou zde skupiny. Ikdyž ve skupině získáváte méně zkušeností za zabitou potvoru, máte ke zkušenostem bonus, takže se vyplatí chodit v partě.

Systém také zamezuje příliš rychlému získávání zkušeností přítomností nízko-levelových postav v družině.

Dále můžete zkušenosti získávat od DM za pěknou hru, nebo za splněné úkoly. Naším cílem je, aby postup na další úroveň bylo přijatelně obtížné a ne příliš rychlé, aby jen dlouhohrající postavy dosáhly vysokých úrovní

Poté co získáte dostatečné množství zkušeností na další level, je třeba vyhledat a zaplatit příslušnému učiteli pro dané povolání než level rozdělíte. Pokud zemřete a padnete pod level, nemusíte platit znovu. Počet životů je skryt, ale nehodíte nikdy méně, než je polovina vašeho rozsahu.

Tabulku zobrazující zkušenosti k postupu na další úroveň naleznete zde.

Systém smrti

Pokud klesnou životy postavy pod nulu, postava upadne do bezvědomí a začne krvácet. V tu chvíli je může někdo pomoci kouzlem, nebo léčící soupravou.

Pokud klesnou životy pod -10 bodů, postava umírá. Po smrti putuje její duše do podsvětí, kde je vydánna na milost Astarothovi. Pokud jí nikdo nepomůže, musí Astarothovi věnovat část svojí duše (5% zkušeností do "dluhu"* až do maxima 40 000 xp)  a sumu zlata v závislosti na levelu postavy, aby se směla vrátit zpět mezi živé. Mrtvola může být vzkříšena také klerickými kouzly oživ mrtvého a vzkřísení, případně mohou její druhové využít služeb chrámu. Ve všech případech, je-li postava vzkříšena, dostává dluh* zkušeností 1% až do maxima 40 000 xp. Vzkříšení kněžím v chrámu stojí nemalou sumu peněz.

Po určité době je mrtvola na zemi sežrána bestiemi a nadobro ztracena.

*Na Nové Thalii byly zavedeny takzvané dluhové zkušenosti po smrti. To znamená, že po smrti nemůže postava ztrati svou dosaženou úroveň, ani nepřichází o žádné zkušenosti. Ale má zkušenostní dluh, který je umazáván ze zkušeností získaných jak za RP hru, tak za pobíjení potvor tak, že po určitý čas dostává postava jen polovinu zkušeností a zbytek je použit na umazání dluhu. Zkušenostmi získané od DM jdou mimo tento dluh, postava je získá v plné výši.

Stínová zranění

Ve hře je systém stínových zranění. Nefunguje zřejmě na použití kouzel, ale funguje například i na zabití pomocí ničivého zranění (devast). Stínová zranění simulují možnost ubití nepřátelské postavy do bezvědomí. Pokud máte stínová zranění při zabití zaplá a zahájíte dialog s ležícím tělem zabité hráčské postavy se stahovacím nožem v ruce, můžete buďto mrtvole standardně ukrást hlavu nebo ji obrat o zlato, ale můžete ji i nechat probrat z bezvědomí.

Znesvěcení mrtvoly

Pokud je například postava zabita v CvC, může útočník její mrtovlu znesvětit tím, že jí uřízne hlavu. Takto znesvěcená mrtvola již nejde vzkřísit a je vydána na milost pánu podsvětí. Uříznutou hlavu si může útočník ponechat jako trofej, či jako důkaz o smrti svého soka.

Chat příkazy

Pro snadnější ovládání postavy byly zavedeny příkazy spouštěné běžnou mluvou postavy - tedy napsáním příkazu, jako byste jej chtěli říci. Příkazy pro ovládání hráčské postavy jsou uvozeny předponou /pc.
Zde jsou některé užitečné příkazy. Kompletní nápovědu získáte příkazem /pc ?

  • Nápověda: ?
  • Emoce: emo, emoce
  • Sednout na zem: sit, sednout, sedni
  • Duše bytosti: soul, duse, dusa
  • Nastavení rychlosti chůze: slow, pomalu + parametr zpomalení.

Pro vyvolání dialogu emocí tedy napište /pc emo nebo /pc emoce.

Výskyt monster

Na svých toulkách napříč Thalií můžete potkat rozmanitá monstra a nehráčské postavy (NPC). Jejich výskyt seMonstra řídí denní dobou. Například většina zvířat loví ve dne a v noci spí, jiná se naopak probouzejí se soumrakem. Putovat po stezkách mimo města se vyplatí spíše ve dne. V noci Vás mohou přepadnout banditi, či jiní nepřátelští tvorové. Tento systém tak činí podstatný rozdíl mezi dnem a nocí a umožnuje tak i slabým postavám putovat mezi městy a osadami. V noci by to už nemuselo být tak bezpečné.

 

Svázání duše

Po projití přes pána podsvětí a při prvním vstupu do světa se Vaše postava objeví v chrámu, s kterým má svázanou duši. Vaše postava si může svázat duši v libovolném chrámu na Thalii. Svázání duše postavu stojí tisíc zlatých, které kněží použijí k přípravě rituálu svázání. Možnost svázání duše závisí na přesvědčení postavy. Zlá postava si nemůže nechat svázat duši s dobrým chrámem a naopak.

NPC ve městech - NA NT ZATÍM NEIMPLEMENTOVÁNO - VE VÝVOJI

V noci se většina obyvatel ubírá do svých domovů ke spánku, takže najdete ulice téměř prázdné a jen ponocní a stráže bdí nad klidným spánkem vesničanů a měšťanů.

Poklady

Při Vašich dobrodružstvích můžete najít rozličné poklady, magické předměty, drahokamy, zlato a také třeba veteš, které může a nemusí mít nějakou cenu. Cena pokladu většinou odpovídá obtížnosti dostat se k němu.

Poklady jsou oproti standardní hře velmi rozmanité. Doplnili jsme je o spousty zajímavých a užitečných věcí.

Bankovnictví

Bankovnictví

Vaše úspory si můžete uložit do banky, aby vás o ně nepřipravil kdejaký lapka, nebo všudypřítomná smrt. Banky naleznete ve velkých městech, tedy v Karathe a Kel-A-Hazru. Stačí jen přijít za bankéřem a peníze uložit. Peníze můžete kdykoliv ukládat a vybírat. Váš vklad se neúročí, jelikož samotná možnost, mít peníze v bezpečí je výhodná.

Za uložení peněz si banka účtuje poplatek 1% z ukládané částky.

Nástěnky

V téměř každém městě či osadě je k mání nástěnka, kde můžete zanechávat vzkazy dalším obyvatelům světa. Vzkazy se mezi nástěnkami nesdílejí, tedy pokud něco napíšete na nástěnku v Karathe, bude to k přečtení zde a nikde jinde.

Čtení svitků

Jen určitá povolání mohou číst svitky. Při čtení svitků postava použije hod na čarozpyt, nebo UMD. Použije se vždy vyšší z nich.

Služby v chrámech

Ve všech chrámech máte možnost využít chrámových služeb, jako je léčení nemocí a zranění, zbavení prokletí, vysátí úrovně a podobně. Můžete doplnit zásoby léčících lektvarů, obvazů a jiných užitečných věcí. Můžete žádat o oživení Vašich padlých druhů, nechat si svázat duši s chrámem, či se jen dozvědět něco o bohu, jemuž je chrám zasvěcen.

Únava

Vaše postava se postupem času unavuje. Pokud nic nedělá, trvá jí to dlouho, ovšem pokud bojuje, kouzlí, či provádí jiné namáhavé činnosti, stoupá její únava rychleji. Velmi unavená postava může být slabá a může dokonce svévolně usínat. Únavu nejlépe setřesete spánkem. Rychlost únavy závisí na vaší odolnosti a na aktuální činnosti.

Opotřebení věcí - NA NT ZATÍM NEIMPLEMENTOVÁNO - VE VÝVOJI

Opotřebení zbraníVaše vybavení (zbroje, štíty a zbraně) se používáním opotřebovávají, což se může projevit na jejich kvalitě - meč se otupí, zbroj bude špatně chránit. Nebudete-li své věci opravovat, mohou se i rozpadnout. Výbavu vám opraví příslušný řemeslník za cenu závislou na kvalitě předmětu a stupni poškození.

 

 

 

Otevírací doba - NA NT ZATÍM NEIMPLEMENTOVÁNO - VE VÝVOJI

Většina obchodů dodržuje otevírací dobu od 5:00 ráno do 23:00 večer. Vyjímku tvoří banky, hostince a několik pokoutných obchodníků.

Aktálně na NT se obchody a jejich obchodníci rozhodli vyhovět i zákazníkům, kteří nemají příliš času a možnost navštěvovat je v potřebných hodinách a proto mají otevřeno po neomezenou dobu včetně víkendů a svátků! Je tedy pouze na hráčích abych si případný čas návštěvy  v rámci RP sami určili a naplánovali.

Herní čas

Jedna Thalijská hodina trvá 10 reálných minut. Den tedy trvá 4 reálné hodiny, měsíc 5 dní a rok zhruba dva skutečné měsíce.

Zabezpečení

Registrací Vaší IP adresy a veřejného klíče znemožníte záškodníkům připojit se za Vaši postavu. Registrace platného veřejného klíče také zajistí, aby se nikdo nemohl přihlásit pod Vaším klíčem a zabránit Vám tak ve stupu do hry.