Rasy

Na Thalii se jednotlivé známé rasy dělí na další poddruhy, které se liší podle způsobu života, či podle jiných předků, kteří je poznamenali. Než o zvláštní rase začnete uvažovat, přečtěte si něco o nich v reáliích o národech povrchu a podtemna.

V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze základní systémové informace o rasách, za které je na Thalii možno hrát. V případě zájmu o konkrétní subrasu proto využijte odkazu u příslušného odstavce, který vás zavede k podrobnějším informacím.

Upozornění: Zařazení do subras je často pouze systémové (ale musí být při zakládání postavy dodrženo!) a se skutečnou rasou postavy často nemá nic společného (např.: drakonian nemusí být vždy půlelf).


Subrasy člověka

Člověk městský
- klíčové slovo: žádné
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: -
- dovednosti: +1 dovedností bod na úroveň navíc
- ostatní: používání zbraní (dlouhý meč), bonusová odbornost (dle vlastního výběru)
- odkazy: o původu lidí, o lidech, o Karathském království, ostatní země městských lidí, o Bílé dvojici, o Karathské vládě a šlechtických rodech

Člověk otrok
- klíčové slovo: otrok
- omezení: přesvědčení (jakékoliv nedobré), hratelné jen v Podtemnu
- vlastnosti: -
- dovednosti: +1 dovedností bod na úroveň navíc
- ostatní: používání zbraní (dlouhý meč), bonusová odbornost (dle vlastního výběru), vidění ve tmě, oslepení na světle
odkazy: o původu lidío lidecho národech Podtemna, o Temné trojici
Pozor: Rasa "člověk-otrok" v Podtemnu má být určená výhradně pro postavy, které jsou jako rasa po generace chované v zajetí v Podtemnu, čili nikdy za svůj život nebyly na svobodě a nežily na Povrchu. Proto by taky měly být na pohled rozeznatelné od Povrchňanských lidí, jelikož jejich kůže nebyla vystavena slunci a za dobu co se tato rasa v podzemí vyvíjí získali i jisté přizpůsobení místním podmínkám (např. právě vidění ve tmě, oslepení na denním světle). Člověk-otrok se dorozumí obecnou povrchňanskou řečí, málokdy však mluví zcela plynule bez přízvuku.

Člověk pouštní
- klíčové slovo: poustni, pustny
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 odolnost, -2 moudrost
- dovednosti: +1 dovedností bod na úroveň navíc
- ostatní: používání zbraní (šavle, obouruční šavle), 5/- snížení zranění (oheň), bonusová odbornost (dle vlastního výběru)
odkazy: o původu lidío lidecho Abghal be Dali a Kel-A-Hazruo Lilith

Člověk severský
- klíčové slovo: severan
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 síla, -2 inteligence
- dovednosti: +1 dovedností bod na úroveň navíc
- ostatní: 5/- snížení zranění (chlad), bonusová odbornost (dle vlastního výběru)
odkazy: o původu lidío lidech, o Krynských horách, o Nordovi

Člověk východní
- klíčové slovo: vychodnan
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 obratnost, -2 odolnost
- dovednosti: +1 dovedností bod na úroveň navíc
- ostatní: používání zbraní (východní zbraně), bonusová odbornost (dle vlastního výběru)
odkazy: podrobnější pokyny, o původu lidío lidecho Hin-Dangu a Tínaiwu, o dalších zemích Thalie

Aasimar
- klíčové slovo: aasimar
- omezení: přesvědčení (jakékoliv dobré), rasa (cizinec), hratelné jen na Povrchu, schválený životopis od DM, ECL 2*
- vzhled: křídla (na 21. úrovni, andělská)
- vlastnosti: +2 moudrost, +2 charisma
- dovednosti: +4 přesvědčování, +4 soustředění, +4 odhad ceny, +4 všímavost, +1 dovedností bod na úroveň navíc
- ostatní: 5/- odolnost na element (chlad, elektřina), zranitelnost ohněm 25%, vidění ve tmě
* zpomalená rychlost získávání zkušeností (čím vyšší číslo, tím pomalejší)
odkazy: podrobnější pokyny, o původu lidío lidecho planárních bytostecho Karathském královstvío Bílé dvojici, o lidských míšencích, o Temné trojicio démonech a Astarothovio Karathské vládě a šlechtických rodech

Tiefling
- klíčové slovo: tiefling
- omezení: přesvědčení (jakékoliv zlé), rasa (cizinec), hratelné jen na Povrchu, omezení přístupu do měst, ECL 2*
- vzhled: křídla (na 21. úrovni, démonická), ocas (na 1. úrovni, démonický)
- vlastnosti: +2 obratnost, +2 inteligence
- dovednosti: +4 výsměch, +4 zastrašování, +4 skrývání, +4 tichý pohyb, +1 dovedností bod na úroveň navíc
- ostatní: 5/- odolnost na element (oheň, kyselina), zranitelnost chladem 25%, vidění ve tmě
* zpomalená rychlost získávání zkušeností (čím vyšší číslo, tím pomalejší)
odkazy: podrobnější pokyny, o původu lidío lidech, o planárních bytostecho démonech a Astarothovio Bílé dvojicio lidských míšencícho Temné trojici

Vodní genasi
- klíčové slovo: vodni genasi
- omezení: přesvědčení (jakékoliv neutrální), rasa (cizinec), hratelné jen na Povrchu, ECL 1*, vzhledu (viz odkazy)
- vlastnosti: +2 odolnost, -2 charisma
- dovednosti: +4 soustředění, +4 hledání, +4 naslouchání, +1 dovedností bod na úroveň navíc
- ostatní: 1x denně kužel mrazu
* zpomalená rychlost získávání zkušeností (čím vyšší číslo, tím pomalejší)
odkazy: podrobnější pokynyo Thalovi, o Sněhovém Gorbulu, o Dětech pramene

Vzdušný genasi
- klíčové slovo: vzdusny genasi
- omezení: přesvědčení (jakékoliv neutrální), rasa (cizinec), hratelné jen na Povrchu, ECL 1*, vzhledu (viz odkazy)
- vlastnosti: +2 obratnost, -2 charisma
- dovednosti: +4 soustředění, +4 skrývání, +4 tichý pohyb, +1 dovedností bod na úroveň navíc
- ostatní: 1x denně závan větru
* zpomalená rychlost získávání zkušeností (čím vyšší číslo, tím pomalejší)
odkazy: podrobnější pokynyo Hin-Dangu a Tínaiwuo elfech, o Dětech větru

Zemní genasi
- klíčové slovo: zemni genasi
- omezení: přesvědčení (jakékoliv neutrální), rasa (cizinec), hratelné jen na Povrchu, ECL 1*, vzhledu (viz odkazy)
- vlastnosti: +2 síla, -2 charisma
- dovednosti: +4 soustředění, +4 výcvik, +4 všímavost, +1 dovedností bod na úroveň navíc
- ostatní: 1x denně kamenná kůže (jen na sebe)
* zpomalená rychlost získávání zkušeností (čím vyšší číslo, tím pomalejší)
odkazy: podrobnější pokyny, o Rudohořío Nordovi, o trpaslících, o Dětech země

Ohnivý genasi
- klíčové slovo: ohnivy genasi
- omezení: přesvědčení (jakékoliv neutrální), rasa (cizinec), hratelné jen na Povrchu, ECL 1*, vzhledu (viz odkazy)
- vlastnosti: +2 inteligence, -2 charisma
- dovednosti: +4 soustředění, +4 čarozpyt, +4 znalosti, +1 dovedností bod na úroveň navíc
- ostatní: 1x denně ohnivá koule
* zpomalená rychlost získávání zkušeností (čím vyšší číslo, tím pomalejší)
odkazy: podrobnější pokynyo Abghal be Dali a Kel-A-Hazruo Lilith, o Dětech plamene


Subrasy elfa

Elf lesní
- klíčové slovo: žádné
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 obratnost, -2 odolnost
- dovednosti: +2 skrývání, +2 tichý pohyb, +2 hledání, +2 naslouchání
- ostatní: používání zbraní (dlouhý meč, dlouhý luk), ostrost smyslů, imunita na spánek, vidění za šera
odkazy: o původu starších raso elfecho Alwarielu a Prahvozduo Lothianovio Smutné válce

Elf divoký
- klíčové slovo: divoky
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 síla, -2 inteligence
- dovednosti: +2 výcvik, +2 porozumění zvířatům, +2 hledání, +2 naslouchání
- ostatní: používání zbraní (dlouhý meč, dlouhý luk), ostrost smyslů, imunita na spánek, vidění za šera
odkazy: o původu starších raso elfecho Alwarielu a Prahvozduo Lothianovio Smutné válce

Elf měsíční
- klíčové slovo: mesicni
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 inteligence, -2 odolnost
- dovednosti: +2 soustředění, +2 čarozpyt, +2 hledání, +2 naslouchání
- ostatní: používání zbraní (dlouhý meč, dlouhý luk), ostrost smyslů, imunita na spánek, vidění za šera
odkazy: o původu starších raso elfecho Alwarielu a Prahvozduo Lothianovio Smutné válce, o magii

Elf sluneční
- klíčové slovo: slunecni
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 charisma, -2 odolnost
- dovednosti: +2 soustředění, +2 čarozpyt, +2 hledání, +2 naslouchání
- ostatní: používání zbraní (dlouhý meč, dlouhý luk), ostrost smyslů, imunita na spánek, vidění za šera
odkazy: o původu starších raso elfecho Abghal be Dali a Kel-A-Hazruo Lothianovio Smutné válce

Elf okřídlený
- klíčové slovo: okridleny
- omezení: přesvědčení (jakékoliv nezákonné a nezlé), hratelné jen na Povrchu, ECL 1*
- vzhled: křídla (na 21. úrovni, ptačí)
- vlastnosti: +4 obratnost, -2 odolnost, -2 síla
- dovednosti: +2 skrývání, +2 tichý pohyb, +2 hledání, +2 naslouchání
- ostatní: používání zbraní (dlouhý meč, dlouhý luk), ostrost smyslů, imunita na spánek, vidění za šera, zvýšení rychlosti (20%)
* zpomalená rychlost získávání zkušeností (čím vyšší číslo, tím pomalejší)
odkazy: o původu starších raso elfecho Alwarielu a Prahvozduo Lothianovio Smutné válce

Elf východní
- klíčové slovo: vychodni
- omezení: hratelné jen na Povrchu, východňanský vzhled
- vlastnosti: +2 moudrost, -2 odolnost
- dovednosti: +2 skrývání, +2 tichý pohyb, +2 výcvik, +2 všímavost
- ostatní: používání zbraní (východní), ostrost smyslů, imunita na spánek, vidění za šera
odkazy: podrobnější pokynyo původu starších raso elfecho Hin-Dangu a Tínaiwuo Lothianovio Smutné válce

Drow
- klíčové slovo: drow
- omezení: přesvědčení (jakékoliv zlé), hratelné jen v Podtemnu, vzhed
- vlastnosti: +2 obratnost, -2 odolnost
- dovednosti: +2 všímavost, +2 naslouchání, +2 hledání, +2 čarozpyt
- kouzla: temnota (1x denně)
- ostatní: používání zbraní (bič, scimitar, lehká kuše), ostrost smyslů, vidění ve tmě, oslepení na světle
odkazy: podrobnější pokynyo původu drowů a Niqueo Xi'An a temné trojicio drowecho Podtemnu

Obsidiánový drow
- klíčové slovo: obsidian
- omezení: přesvědčení (jakékoliv zlé), hratelné jen v Podtemnu, vzhled, ECL 1*
- vlastnosti: +2 charisma, +2 inteligence, -2 odolnost
- dovednosti: +2 všímání, +2 naslouchání, +2 hledání, +2 čarozpyt
- kouzla: temnota (1x denně)
- ostatní: používání zbraní (bič, scimitar, těžká kuše), ostrost smyslů, vidění ve tmě, oslepení na světle, magická odolnost 10 + ½ úrovně
* zpomalená rychlost získávání zkušeností (čím vyšší číslo, tím pomalejší)
odkazy: podrobnější pokynyo původu drowů a Niqueo Xi'An a temné trojicio drowecho Podtemnuo magii


Subrasy trpaslíka

Trpaslík štítový
- klíčové slovo: stitovy
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 odolnost, -2 charisma
- dovednosti: +2 všímání, +2 výcvik
- ostatní: používání zbraní (trpasličí sekera), +2 záchranné hody proti magii, +1 AB proti orkům, +4 AC proti orkům, vidění ve tmě
odkazy: o původu starších raso Nordovio trpaslícícho Krynských horácho Smutné válce

Trpaslík horský
- klíčové slovo: horsky
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 síla, -2 charisma
- dovednosti: +2 výcvik, +2 zastrašování
- ostatní: používání zbraní (trpasličí sekera), +2 záchranné hody proti magii, +1 AB proti obrům, +4 AC proti obrům, vidění ve tmě
odkazy: o původu starších raso Nordovio trpaslícícho Krynských horácho Smutné válce

Trpaslík zlatý
- klíčové slovo: zlaty
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 moudrost, -2 obratnost
- dovednosti: +2 soustředění, +2 čarozpyt
- ostatní: používání zbraní (trpasličí sekera), +2 záchranné hody proti magii, +1 AB proti elementálům, +4 AC proti elementálům, vidění ve tmě
odkazy: o původu starších raso Nordovio trpaslícícho Krynských horácho Smutné válceo magii

Duergar
- klíčové slovo: duergar
- omezení: přesvědčení (jakékoliv zlé), hratelné jen v Podtemnu, vzhled
- vlastnosti: +2 odolnost, -2 charisma
- dovednosti: +2 skrývání, +2 tichý pohyb
- ostatní: používání zbraní (trpasličí sekera), +2 záchranné hody proti magii, +1 AB proti odchylkám, +4 AC proti odchylkám, vidění ve tmě, oslepení na světle
odkazy: podrobnější pokynyo Helgaronovi a temné trojicio duergarecho Podtemnu

Bronzový duergar
- klíčové slovo: bronzovy
- omezení: přesvědčení (jakékoliv zlé), hratelné jen v Podtemnu, vzhled, ECL 1*
- vlastnosti: +2 odolnost
- dovednosti: +2 skrývání, +2 tichý pohyb, +2 čarozpyt
- ostatní: používání zbraní (trpasličí sekera), +2 záchranné hody proti magii, +1 AB proti odchylkám, +4 AC proti odchylkám, vidění ve tmě, oslepení na světle, imunita na paralýzu a jedy
* zpomalená rychlost získávání zkušeností (čím vyšší číslo, tím pomalejší)
odkazy: podrobnější pokynyo Helgaronovi a temné trojicio duergarecho Podtemnuo magii


Subrasy půlorka

Půlork městský
- klíčové slovo: mestsky pulork
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 odolnost, +1 obratnost, -2 charisma, -2 inteligence
- dovednosti: +2 zastrašování, +2 výsměch
- ostatní: používání zbraní (dvojitá sekera, dvojitý meč, dvojitý palcát), +4 záchrana proti strachu, vidění ve tmě, zuřivost (3x denně, +2 zásah a zranění, +2 vůle, -2 AC, trvání 10 kol)
odkazy: o objevení půlorkůo půlorcícho území orků a půlorkůo Gordulovi

Půlork severský
- klíčové slovo: nordic
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 síla, +1 obratnost, -2 charisma, -2 inteligence
- dovednosti: +2 zastrašování, +2 výsměch
- ostatní: používání zbraní (dvojitá sekera, dvojitý meč, dvojitý palcát), +4 záchrana proti strachu, vidění ve tmě, zuřivost (3x denně, +2 zásah a zranění, +2 vůle, -2 AC, trvání 10 kol)
odkazy: o objevení půlorkůo půlorcícho území orků a půlorkůo Gordulovi

Půlork hlubinný
- klíčové slovo: hlubinny ork
- omezení: hratelné jen v Podtemnu, přesvědčení (nedobré)
- vlastnosti: +2 síla, +1 obratnost, -2 charisma, -2 inteligence
- dovednosti: +2 zastrašování, +2 výsměch
- ostatní: používání zbraní (dvojitá sekera, dvojitý meč, dvojitý palcát), +4 záchrana proti strachu, vidění ve tmě, oslepení na světle, zuřivost (3x denně, +2 zásah a zranění, +2 vůle, -2 AC, trvání 10 kol)
odkazy: o objevení půlorkůo půlorcícho Podtemnuo Gordulovi, o rasách Podtemna

Hiran
- klíčové slovo: hiran
- omezení: přesvědčení (jakékoliv nedobré), hratelné jen v Podtemnu, ECL 1*
- vlastnosti: +4 síla, +4 odolnost, -2 inteligence, -2 moudrost, -4 charisma
- dovednosti: +4 zastrašování, +4 výsměch, +4 výcvik
- ostatní: +4 záchrana proti strachu, vidění ve tmě, oslepení na světle, snížení rychlosti pohybu
* zpomalená rychlost získávání zkušeností (čím vyšší číslo, tím pomalejší)
odkazy: o půlobrech, o Podtemnuo Gordulovio rasách Podtemna


Subrasy půlčíka

Půlčík divoký
- klíčové slovo: divoky
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 obratnost, -2 síla
- dovednosti: +2 výsměch, +2 výcvik, +2 zastrašování
- ostatní: výhody a nevýhody malé rasy, +2 záchranné hody proti strachu, +1 útok s vrhacími zbraněmi
odkazy: o původu půlčíkůo půlčícícho Karathském království a Doubkovuo Azharovi

Půlčík městský
- klíčové slovo: mestsky
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 inteligence, -2 síla
- dovednosti: +2 výsměch, +2 odhad ceny, +2 soustředění
- ostatní: používání zbraně (kukri), výhody a nevýhody malé rasy, +2 záchranné hody proti strachu, +1 útok s vrhacími zbraněmi
odkazy: o původu půlčíkůo půlčícícho Karathském království a Doubkovuo Azharovi

Půlčík hlubinný
- klíčové slovo: hlubinny
- omezení: přesvědčení (nedobré), hratelné jen v Podtemnu
- vlastnosti: +2 obratnost, -2 síla
- dovednosti: +2 výsměch, +2 skrývání, +2 tichý pohyb
- ostatní: vidění ve tmě, oslepení na světle, výhody a nevýhody malé rasy, +2 záchranné hody proti strachu, +1 útok s vrhacími zbraněmi
odkazy: o původu půlčíkůo hlubinných půlčících a svirfneblinecho Podtemnuo Temné trojici

Kobold
- klíčové slovo: kobold
- omezení: přesvědčení (jakékoliv nedobré), hratelné jen v Podtemnu, rasa (ještěr)
- vlastnosti: +2 obratnost, -2 síla
- dovednosti: +2 skrývání, +2 tichý pohyb, +2 umění
- ostatní: výhody a nevýhody malé rasy, vidění ve tmě, oslepení na světle, imunita na jedy a nemoci
odkazy: o koboldech, o rasách Podtemnao Podtemnuo Temné trojici


Subrasy gnóma

Gnóm městský
- klíčové slovo: mestsky gnom
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +2 odolnost, -2 síla
- dovednosti: +2 čarozpyt, +2 soustředění, +2 znalosti
- ostatní: výhody a nevýhody malé rasy, vidění ve tmě, bonusová odbornost (Zaměření na kouzlo - iluze), +2 záchranné hody vůči mysl ovlivňujícím kouzlům
odkazy: o původu gnómůo gnómecho Morusovi a Lilitho Abghal be Dali a Kel-A-Hazruo dalších zemích Thalieo magii

Svirfneblin
- klíčové slovo: svirfneblin
- omezení: přesvědčení (jakékoliv nedobré), hratelné jen v Podtemnu
- vlastnosti: +2 inteligence, +2 odolnost, -2 charisma, -2 síla
- dovednosti: +2 čarozpyt, +2 soustředění, +2 znalosti
- ostatní: výhody a nevýhody malé rasy, vidění ve tmě, oslepení na světle, bonusová odbornost (Zaměření na kouzlo - iluze), +2 záchranné hody vůči mysl ovlivňujícím kouzlům
odkazy: o původu gnómůo hlubinných půlčících a svirfneblinecho Morusovi a Lilitho Temné trojicio Podtemnuo magii

Skřet hlubinný
- klíčové slovo: skret
- omezení: přesvědčení (nedobré), hratelné jen v Podtemnu
- vlastnosti: +2 odolnost, -2 charisma
- dovednosti: +2 výsměch, +2 odhad ceny
- ostatní: výhody a nevýhody malé rasy, vidění ve tmě, oslepení na světle
odkazy: o skřetech, o Podtemnuo Gordulovio rasách Podtemna

Pixie
- klíčové slovo: pixie
- omezení: přesvědčení (jakékoliv nezákonné), rasa (cizinec), hratelné jen na Povrchu, ECL 2*
- vzhled: křídla (na 1. úrovni, motýlí)
- vlastnosti: +4 obratnost, +2 charisma, -4 síla, -2 odolnost
- dovednosti: +4 čarozpyt, +4 všímání, +4 tichý pohyb, +4 skrývání
- ostatní: výhody a nevýhody malé rasy, bonusová odbornost (Finty se zbraní), magická odolnost 10 + ½ úrovně
* zpomalená rychlost získávání zkušeností (čím vyšší číslo, tím pomalejší)
odkazy: podrobnější pokyny, o elfecho půlčícícho Alwarielu a Prahvozduo Lothianovio Azharovi


Subrasy půlelfa

Půlelf
- klíčové slovo: pulelf
- omezení: hratelné jen na Povrchu
- vlastnosti: +1 obratnost
- ostatní: používání zbraní (dlouhý luk, dlouhý meč), vidění za šera, imunita na spánek, ostrost smyslů
odkazy: o půleflech, o elfecho lidecho Alwarielu a Prahvozduo Karathském královstvío Lothianovio Bílé dvojicio Thalovi

Půldrak
- klíčové slovo: cerny puldrak, modry puldrak, zeleny puldrak, cerveny puldrak, bily puldrak
- omezení: hratelné jen na Povrchu, podmínky vzhledu, ECL 2*
- vzhled: křídla (na 21. úrovni, dračí), ocas (na 1. úrovni, dračí), rasa (drak)
- vlastnosti: +2 do jedné vlastnosti (podle druhu)
- dovednosti: +4 všímavost, +4 zastrašování
- ostatní: 20 + 2x úroveň resistence na element a zranitelnost 20 + 2x úroveň opačným elementem dle typu, 1x denně dračí dech (1k6 elementem/level, DC 10+1/2 level na reflexy)
* Typy:
Černý půldrak - OBR +2, 20+(lvl*2), imunita (kyselina), zranitelnost (chlad), příslušný dračí dech zlepšující se s úrovní - plyn
Modrý půldrak - MOU +2, 20+(lvl*2), imunita (elektřina), zranitelnost (kyselina), příslušný dračí dech zlepšující se s úrovní 
Zelený půldrak - ODL +2, 20+(lvl*2), imunita (kyselina), zranitelnost (elektřina), příslušný dračí dech zlepšující se s úrovní 
Červený půldrak - INT +2, 20+(lvl*2), imunita (oheň), zranitelnost (chlad), příslušný dračí dech zlepšující se s úrovní 
Bílý půldrak - SIL +2, 20+(lvl*2), imunita (chlad), zranitelnost (oheň), příslušný dračí dech zlepšující se s úrovní 
* zpomalená rychlost získávání zkušeností (čím vyšší číslo, tím pomalejší)
odkazy: podrobnější pokyny, o půldracích, o elfecho lidech, bude rozvedeno později...

Illithid
- klíčové slovo: illithid
- omezení: přesvědčení (jakékoliv zlé), rasa (odchylka), nedynamické modely, ECL 2*
- vlastnosti: -2 síla, -4 odolnost, +4 inteligence, +2 moudrost
- dovednosti: +4 všímavost, +4 čarozpyt, +4 znalosti, +4 soustředění
- ostatní: vidění ve tmě, oslepení na světle, bonusová odbornost (Zaměření na kouzlo - očarování), imunita na mysl ovlivňující, +2 záchranné hody vůči kouzlům, +2 OČ (uhýbání)
* zpomalená rychlost získávání zkušeností (čím vyšší číslo, tím pomalejší)
odkazy: podrobnější pokyny, o illithidech, o Temné trojicio Podtemnuo magiio rasách Podtemna