Rasy

Na Thalii žijí jednotlivé rasy, které se liší podle způsobu života, či podle jiných předků, kteří je poznamenali. Než o rase Vaší postavy začnete uvažovat, přečtěte si něco o nich v reáliích o národech povrchu a podtemna.

Popis dostupných ras, co se systémových vlastností týče, na Thalii naleznete na fóru.