Úpravy postav

Pro větší vyváženost a hratelnost bylo třeba provést některé úpravy. Pro přehled všech úprav navštivte naše fórum. Zde přinášíme pouze nástin některých úprav.

Úpravy skillů a featů:

 

Craftové skilly

(Craft Armor, Trap, Weapon, Potion a Wand) Na Thalii se používá vlastní craft, který nezohledňuje body v těchto skillech. Nedávejte do nich proto žádné.

Ride

Na koni lze jezdit i bez tohoto skillu. Skill zatím není nijak využit.

Okrádání (pickpocket)

Při použití skillu okrádání je na Thalii možné ukrást pouze zlato. Množství zlata, které postava může ukrást je limitováno velikostí skillu pickpocket a levelem zloděje do teoretického maxima 200 násobku velikosti skillu zloděje pro epického zloděje. Tedy okolo 10 000 gp.

První hod na okrádání je stejný, jako u původní verze. Tedy d20 + skill proti DC 20 u neutrální postavy a DC 30 u postavy nepřátelské. Po úspěšném hodu okrade zloděj svoji oběť.

Druhý hod ověří, zda si okradený něčeho všimnul. Oběť hází na svoji všímavost proti zlodějově okrádání. Pokud okrádaný uspěje, je mu vypsána hláška o okradení.

Okolní postavy si zároveň házejí na svoji všímavost proti zlodějovu okrádání s penalizací podle vzdálenosti o zloděje a směru pohledu.

Po každém pokusu na okrádání dostává zloděj penalizaci na okrádání 10 bodů, která trvá jednu reálnou hodinu. Zloděj tedy podle svých schopností může zkusit okrádat znovu i se sníženým skillem (následkem čehož se mu skill opět sníží), nebo počká, až se vše uklidní.

Feat Devastating Critical

Tento feat již nezpůsobuje okamžité zabití, pouze rozšiřuje kritický násobitel zbraně o +1.

Feat  Impozantní uhýbání (Epic dodge)

Tento feat obsahuje málo známou chybu, kdy se u určitých typů útoků tento feat aktivuje, i když útočník mine cíl. Dovednost se tím může 'vypotřebovat' bez užitku a tím nezafunguje na další útoky v témž kole.

Úpravy povolání:

Na Thalii nejsou povolena trojpovolání.

Prestižní povolání:

Na Nové Thalii byla zrušena podmínka nutnosti brát si 10 lvlů prestižního povolání v kuse. Úrovní prestižního povolání si může vzít kolik chcete, nebo je můžete prokládat úrovněmi povolání základního.

Základní povolání

Bojovník

Bojovníci se mohou zaměřit mnoha směry. Od prostého vojáka až po sločinného vyděrače. Někteří vidí v dobrodružství způsob jak zbohatnout, zatím co jiní využívají své schopnosti pro ochranu slabých a nevinných. Bojovníci mají ze všech povolání nejlepší bojové schopnosti.

Barbar

Barbaři jsou stateční, dokonce až lehkomyslní válečníci. Jejich síla a odvaha je přímo předurčuje pro dobrodružství. Barbaři pohrdají tradičním válečným výcvikem bojovníků a jejich kázní. Namísto toho se dokáží uvést do jakéhosi transu, která je posílí, zvýší jejich odolnost a umožňuje jim ještě lépe odolávat útokům. Ovšem za jeden den mají dostatek energie jenom na omezený počet takových činů, ale to obvykle postačuje. Neustálá přítomnost nebezpečí vypěstovala u barbarů jakýsi druh šestého smyslu. Jejich schopnost vycítit nebezpečí a vyhnout se ranám a jejich běžecká výdrž je legendární.

Bard

Bardi čast oslouží jako vyjednávači, poslové, průzkumníci a špehové. Milují společnost hrdinů (a zločinců). aby byli svědky hrdinských (nebo zločinných) skutků. To proto, že bard který může vyprávět příběh jako jeho přámý účastník, získává respekt mezi svými. Bard sesílá mystická kouzla bez předběžných příprav, podobně jako zaklínač. Jeho magie klade důraz na okouzlení a iluze. Bard také může zahrát inspirující píseň, která posílí jak jej i jeho spojence.

Zaklínač

Zaklínači jsou mystické osoby sesílající kouzla. Jejich schopnost manipulace s magickou energií je spíše výsledkem jejich představivosti a talentu, než dlouhodobých studií. Nemají žádné knihy, jen hrubou sílu, kterou usměrňují svou vůlí. Znají méně kouzel než čarodějové a získávají je pomaleji, ale jednotlivá kouzla mohou sesílat častěji a nepotřebují se na jich seslání připravovat předem.

Klerik

Kněží působí jako zprostředkovatelé mezi pozemským a božským (nebo pekelným) světem. Dobrý kněz pomáhá lidem v nouzi, zatímco zlý kněz se snaží šířit zlo svého pána po celém světě. Všichni kněží dokáží léčit zranění a navracet lidi na pokraji smrti zpět do života. Mocní kněží dokáží dokonce oživovat mrtvé. Obdobně mají všichni kněží moc nad nemrtvými a dokáží tato stvoření odvracet nebo dokonce zničit. Kněží jsou cvičeni v použití jednoduchých zbraní a mohou používat střední zbroje a velké štíty bez penalizace, jelikož zbroj nijak neruší sesílání kouzel vyšší moci. Mimo obvyká kouzla se každý kněz soustředí na dvě oblasti svého boha. Tyto oblasti dávají knězi dodatečnou moc a zpřístupňují kouzla, které by se jinak nemohl nikdy naučit. Klerická doména "animal" zvyšuje šanci na povolání summona, zatímco zaměření, silnější zaměření a epické zaměření na příslušnou školu, stejně jako mágova specializace na šanci úspěšně vyvolat summona nemají efekt.

Druid

Druidi jsou sesilatelé kouzel vyšší moci, která získávají z přírody, nikoliv od bohů. Snaží se žít v rovnováze s přírodou a nesnáší vše, co není součástí přirozeného koloběhu života. Obzvlášť jim jdou na nervy různé zvrácenosti a nemrtvé příšery. S postupem zkušenosti získávají schopnost přeměňovat se ve zvířata a ve finále i v mnohem mocnější stvoření. Pevně dané přísahy, které skládá každý druid, jim neumožňují používat jiné zbraně nebo zbroj, než povoluje tradice. Druid má schopnost utišit zvířata, která se vůči němu stávají přátelská a neútočí na něj. Tato schopnost závisí na úrovni těchto povolání.

Mnich

Mniši jsou všestranní válečníci a dokonale zvládají boj beze zbraně a zbroje. Mniši dobrého přesvědčení slouží jako ochránci lidu, zatímco zlí mniši jsou dokonalými špehy a vrahy. Ačkoliv nedokáží sesílat kouzla, mniši umí usměrňovat jemnou energii zvanou ki. Tato síla jim umožňuje vykonávat neuvěřitelné věci, jako uzdravování, zachycení šípu v letu a uhýbání ranám s neuvěřitelnou lehkostí. Jejich obyčejné schopnosti, i ty založené na ki, rostou společně s jejich zkušenostmi. Postupně jim dávají větší moc nad sebou i okolím. Mniši jsou postiženi dodatečnou penalizací ke svým schopnostem, pokud oblečou zbroj, jelikož právě nošení zbroje je porušením jejich přísných závazků. Povolání lze na NT libovolně kombinovat. Jako většina povolání, i toto prošlo značnými změnami, prostudujte si je proto lépe na fóru.

Paladin

Paladinové berou svá dobrodružství velmi vážně. Každý úkol, i ten nejobyčejnější, je v srdci paladina osobním testem - možností ukázat svou odvahu, naučit se taktice a vykonat ve světě nějaké dobro. Tyto chrabré válečníky ochraňuje vyšší moc, odklání od nich zranění, chrání je před nemocemi, ozdravuje je i jejich spojence a brání je před strachem. Vyšší moc také vede jejich paži a dělá z nich ty nejlepší bojovníky proti nemrtvým a zlým stvořením. Mnoho ze zvláštních schopností paladinů také pramení z jejich charismatu. ovolání lze na NT libovolně kombinovat. Jako většina povolání, i toto prošlo značnými změnami, prostudujte si je proto lépe na fóru.

Hraničář

Hraničáři jsou zkušení stopaři a lovci, kteří nejraději pobývají v lesích. Jejich válečné umění je téměř rovnocenné s uměním bojovníků, ale chybí jim jejich oddanost boji. Místo toho hraničář zaměřuje své dovednosti a výcvik na konkrétního nepřítele - druh stvoření, proti kterému má vrozenou zášť a které loví nade všechny ostatní. Hraničáři se často staví do role ochránců a pomáhají těm kdo v lese žijí nebo jím právě cestují. Jejich schopnosti jim umožňují pohybovat se lesem tiše a nepozorován se držet stínů, obzvláště v přírodě. Mají také zvláštní znalosti o určitých druzích stvoření. Zkušený hraničář je nakonec tak svázán s přírodou, že dokáže povolat síly přírody a sesílat kouzla podobně jako druid. A podobně jako druid je i on často doprovázen nějakým zvířecím společníkem. Hraničář má schopnost utišit zvířata, která se vůči němu stávají přátelská a neútočí na něj. Tato schopnost závisí na úrovni těchto povolání.

Tulák

Tuláci mají dohromady málo společného. Zatímco někteří - možná dokonce i většina - jsou skutečně kluzkými zloději, mnoho z nich slouží jako zvědové, špehové, vyšetřovatelé, diplomati nebo jsou prostě lupiči. Tuláci jsou všestranní, přizpůsobiví a schopní dostat to, co jim ostatní nechtějí dát. Přestože nejsou v boji rovnocennými soupeři bojovníkům, takový tulák moc dobře ví kam uhodit, aby to zabolelo, a útok ze zálohy dokáže nadělat pořádnou paseku. Mají dokonce jakýsi šestý smysl, když přijde na to vyhnout se nebezpečí. Zkušení tuláci mají téměř kouzlenou moc a schopnosti jak dokáží zvládnout skrývání, uhýbání a útoky ze zálohy. Navíc dokáží, přestože nejsou sami o sobě schopni kouzla sesílat, takové kouzlo "předstírat" dostatečně dobře, aby jej mohli seslat za pomocí svitku, hůlky nebo jiného magického předmětu.

Čaroděj

Čarodějové jsou mystické osoby sesílající kouzla. U své magie se spoléhají na intensivní studium. Pro čaroděje není magie nadáním, ale složitým, užitečným uměním. Když je čaroděj na boj připraven, dokáže svých kouzel použít se zničujícím efektem. Pokud jej někdo překvapí nepřipraveného, je velmi zranitelný. Síla čaroděje leží v jeho kouzlech, vše ostatní je podružné. Učí se nová kouzla díky pokusům a postupující zkušenosti a také od ostatních čarodějů. Navíc se čaroděj časem naučí svá kouzla upravovat tak, že mají větší dosah, lépe fungují nebo jsou vylepšena nějakým jiným způsobem. Čaroděj si může na pomoc povolat přítelíčka: malé, kouzelné stvoření, které mu slouží.

Černokněžník

Černokněžnící jsou bývalí mágové, kteří se vzdali učení o přírodní magii pro příslib moci od temnějších sil založenou stranou stínu.

Přehled prestižních povolání

Tajemný lučištník, Stínový tanečník, Vrah, Samuraj, Shinobi, Šermíř, Pán zbraně, Trpasličí obránce, Heretik, Exorcista, Šampión, Vojevůdce

*Pro více informací o konkrétním povolání, navštivte naše fórum prostřednictvím odkazu v názvu povolání.

Zrušení oblíbených rasových povolání:

Byla zrušena oblíbená rasová povolání. Tudíž vaše postava nemá postih při multipovolání, pokud by nebylo oblíbené její rasou.

Úpravy kouzel:

Plošná kouzla:

Plošná kouzla typu ohnivá koule, kyselinový dech, atd. zraňují všechny v oblasti působení. Bez ohledu na to, jestli se jedná o nepřítele, přítele či samotného sesilatele.

Klerická kouzla

Všechna klerická boostovací kouzla byla upravena na +1 bonus za 5 levelů postavy do maxima +5.

Úpravy trvání a efektů kouzel:

Temný oheň, plamenná zbraň:

- trvání zkráceno na 1 kolo/úroveň

Vyvolej bytost(Summon monster):

- trvání zkráceno na 1 tah/úroveň

Elementární roj:

- trvání zkráceno na 1 tah/úroveň

Oživ nemrtvé, vytvoř nemrtvého, vytvoř silnějšího nemrtvého:

- trvání zkráceno na 1 tah/úroveň

Slabší svázání plání Svázání plání, Silnější svázání plání:

- trvání zkráceno na 1 tah/úroveň

Ochrana před přesvědčením, Ochranný kruh před přesvědčením:

- trvání zkráceno na 1 tah/úroveň, zrušena imunita na mysl ovlivňující kouzla daného přesvědčení

Ochrana před smrtí:

- trvání zkráceno na 1tah/úroveň

Silnější magická zbraň:

- trvání zkráceno na 1 tah/úroveň

Magické roucho:

- trvání zkráceno na 1 tah/úroveň

Býčí síla, orlí nádhera, soví moudrost, kočičí grácie, liščí mazanost, medvědí výdrž:

- trvání zkráceno na 1 tah/úroveň

Ostrost:

- trvání zkráceno na 1 tah/úroveň

Světlo:

- trvání 1 tah/úroveň

Požehnaná zbraň:

- trvání 1 tah/úroveň

Vyvolávací kouzla:

Upravena následující kouzla. Některá byla totiž nepoužitelná a jiná mohli používat jen zlí...

Svázání plání

-pro zlý - Vyvolán demonní válečník

Silnější svázání plání

- pro zlý - Vyvolán osyluth

Dračí rytíř

- pro dobrý - Vyvolán zlatý drak
- pro neutrální - Vyvolán mosazný drak

Brána

- pro dobrý - Vyvolán dračí splozenec
- pro neutrální - Vyvolán bílý slaad

Vytvoř nemrtvého (dle úrovně)

méně jak 11 - Vyvolána mumie
12-13 - Vyvolána stará mumie
14-15 - Vyvolána mumie válečníka
16+ - Vyvolána větší mumie

Vytvoř silnějšího nemrtvého (dle úrovně)

18-19 - Vyvolán velitel rytířů zkázy
20+ - Vyvolána silnější spektra

Vyvolej bytost(Summon monster)

- na výběr je zhruba desítka monster pro každý kruh měnící se v závislosti na povolání a přesvědčení. Při zakoupení knihy povolávání si můžete navolit, které bytosti povoláte. Povoláváním se také časem zlepšujete a můžete si časem troufnout povolat silnější bytosti.

Úpravy účinku kouzel:

Bigbiovky:

- postava odolá úspěšným hodem na dovednost výcvik.
- Bigby's Crushing Hand: d20 + Disciple proti DC kouzla
- Bigby's Clenched Fist: viz NWN wiki
- Bigby's Grasping Hand: Pro zasáhnutí cíle - d20 + caster modifier + caster level vs. AC cíle
Pro sevření: Caster modifier + caster level + 15 vs. d20 + disciple cíle.
- Bigby's Forceful Hand: 10 + Caster level + caste rmodifier vs. Disciple cíle + d20
- Bigby's Interposing Hand: Bez zachraného hodu

Uzdrav, Okruh uzdravení:

-léčí a zraňuje nemrtvé 10 hp / lvl

Ohnivý štít:

-zraňuje 1k6+1/úroveň (maximálně 1k6+10)

Mestilův kyselinový štít:

-zraňuje maximálně 1k6+1/úroveň (max 1k6+20)

Silnější magická zbraň, magické roucho:

-dává bonus vylepšení +1/5 úrovní (max. +5)

Isákova menší/větší bouře střel:

-při úspěšném hodu na reflexy utrpí postava jen 1/2 zranění

Pravdivé vidění:

-neodhalí automaticky skryté protivníky, ale dává schopnosti kouzel prohlédni neviditelnost a ultravidění, navíc dává +1/úroveň sesilatele do všímavosti

Najdi pasti:

-úspěch není automatický, testuje se 1k20 + sesilatelská úroveň proti obtížnosti pasti,

Zaklep:

-úspěch není automatický, testuje se na úroveň zámku, 1k20 + sesilatelská úroveň

Zraň:

- zraňuje za 10 hp / lvl

Timestop

- Po dobu trvání kouzla timestop nemůže sesilatel sesílat útočná kouzla. Tedy kouzla, která ublíží, nebo jinak negativně působi na cíl (například ho oslabí, paralyzují atd.). Podrobně:
- Sesílat útočná kouzla se v timestopu ať už na PC nebo NPC nesmí.
- Sesílat omamná a jinak ovlivňující kouzla se v timestopu ať už na PC nebo NPC nesmí.
- Boostit sebe nebo jiná PC se v timestopu smí.
- Vyvolání summona při timestopu se smí.
- Summon při timestopu útočit nesmí.
- Útočit pěstí, zbraní, holí se v timestopu na PC i NPC nesmí.

Jinými slovy, v timestopu se nesmí provádět žádná útočná akce!!!

Rozptyl kouzla, modrekaimovo rozptýlení:

- zrušena hranice maximální úrovně na rušení

Silnější rozptýlení:

- zrušena hranice maximální úrovně na rušení, automaticky zruší dvě náhodná kouzla

Vylepšená neviditelnost:

- kryt snížen na 30%

Ostatní

Kritický neúspěch

Hod 1 na D20 neznamená na Thalii automatický neúspěch, pokud máte záchraný hod nebo jinou příslušnou vlastnost dostatečně vysoko, uspějete i při hodu 1.

Sociální dovednosti

Přesvědčování, zastrašování, blufování mají v současné době na Thalii využití mimo konkrétních kombinací povolání jen pro hru s DM a RP.