Úpravy postav

Pro větší vyváženost a hratelnost bylo třeba provést některé úpravy. Pro přehled všech úprav navštivte naše fórum. Zde přinášíme pouze nástin některých úprav.

Úpravy dovedností a odborností:

Dovednosti (Skills)

Úpravy dovedností (skills) naleznete zde.

Standardní odbornosti (Feats)

Úpravy standardních odborností (Feats) naleznete zde.

Epické odbornosti (Epic Feats)

Úpravy epických odborností (Epic Feats) naleznete zde

 

Úpravy ras:

Jednotlivé thalijské rasy naleznete zde.

 

Úpravy povolání:

Na Thalii není povoleno trojpovolání.

 

Základní povolání

Bojovník

Bojovníci se mohou zaměřit mnoha směry. Od prostého vojáka až po sločinného vyděrače. Někteří vidí v dobrodružství způsob jak zbohatnout, zatím co jiní využívají své schopnosti pro ochranu slabých a nevinných. Bojovníci mají ze všech povolání nejlepší bojové schopnosti.

Barbar

Barbaři jsou stateční, dokonce až lehkomyslní válečníci. Jejich síla a odvaha je přímo předurčuje pro dobrodružství. Barbaři pohrdají tradičním válečným výcvikem bojovníků a jejich kázní. Namísto toho se dokáží uvést do jakéhosi transu, která je posílí, zvýší jejich odolnost a umožňuje jim ještě lépe odolávat útokům. Ovšem za jeden den mají dostatek energie jenom na omezený počet takových činů, ale to obvykle postačuje. Neustálá přítomnost nebezpečí vypěstovala u barbarů jakýsi druh šestého smyslu. Jejich schopnost vycítit nebezpečí a vyhnout se ranám a jejich běžecká výdrž je legendární.

Šermíř

Ve světě těžce obrněných rytířů na obrovských cválajících koních a mocných mágů, vládnoucích kouzly, jež matou smysly i mysl, v takovém světě není místo pro šermíře, který spoléhá na svou lstivost, rychlost a reflexy. Je to tak? Není. Šermíř je přesvědčen, že přesnost a dovednost dokáže víc, než jen nahradit masivní zbraně, a že rychlost dokáže vyvážit těžkou zbroj. Šermíř je štíhlý, inteligentní bojovník, cvičený v přesných výpadech jednoručními zbraněmi, jako je rapír nebo dlouhý meč. Šermíři v boji plně využívají rychlost svých reflexů a svou lstivost. Místo aby se nechali omezovat těžkou zbrojí, raději se jí vyhýbají úplně, spoléhaje se zcela na rychlost svých nohou a bojové umění.

Bard

Bardi čast oslouží jako vyjednávači, poslové, průzkumníci a špehové. Milují společnost hrdinů (a zločinců). aby byli svědky hrdinských (nebo zločinných) skutků. To proto, že bard který může vyprávět příběh jako jeho přámý účastník, získává respekt mezi svými. Bard sesílá mystická kouzla bez předběžných příprav, podobně jako zaklínač. Jeho magie klade důraz na okouzlení a iluze. Bard také může zahrát inspirující píseň, která posílí jak jej i jeho spojence.

Zaklínač

Zaklínači jsou mystické osoby sesílající kouzla. Jejich schopnost manipulace s magickou energií je spíše výsledkem jejich představivosti a talentu, než dlouhodobých studií. Nemají žádné knihy, jen hrubou sílu, kterou usměrňují svou vůlí. Znají méně kouzel než čarodějové a získávají je pomaleji, ale jednotlivá kouzla mohou sesílat častěji a nepotřebují se na jich seslání připravovat předem.

Klerik

Kněží působí jako zprostředkovatelé mezi pozemským a božským (nebo pekelným) světem. Dobrý kněz pomáhá lidem v nouzi, zatímco zlý kněz se snaží šířit zlo svého pána po celém světě. Všichni kněží dokáží léčit zranění a navracet lidi na pokraji smrti zpět do života. Mocní kněží dokáží dokonce oživovat mrtvé. Obdobně mají všichni kněží moc nad nemrtvými a dokáží tato stvoření odvracet nebo dokonce zničit. Kněží jsou cvičeni v použití jednoduchých zbraní a mohou používat střední zbroje a velké štíty bez penalizace, jelikož zbroj nijak neruší sesílání kouzel vyšší moci. Mimo obvyká kouzla se každý kněz soustředí na dvě oblasti svého boha. Tyto oblasti dávají knězi dodatečnou moc a zpřístupňují kouzla, které by se jinak nemohl nikdy naučit. Klerická doména "animal" zvyšuje šanci na povolání summona, zatímco zaměření, silnější zaměření a epické zaměření na příslušnou školu, stejně jako mágova specializace na šanci úspěšně vyvolat summona nemají efekt.

Druid

Druidi jsou sesilatelé kouzel vyšší moci, která získávají z přírody, nikoliv od bohů. Snaží se žít v rovnováze s přírodou a nesnáší vše, co není součástí přirozeného koloběhu života. Obzvlášť jim jdou na nervy různé zvrácenosti a nemrtvé příšery. S postupem zkušenosti získávají schopnost přeměňovat se ve zvířata a ve finále i v mnohem mocnější stvoření. Pevně dané přísahy, které skládá každý druid, jim neumožňují používat jiné zbraně nebo zbroj, než povoluje tradice. Druid má schopnost utišit zvířata, která se vůči němu stávají přátelská a neútočí na něj. Tato schopnost závisí na úrovni těchto povolání.

Mnich

Mniši jsou všestranní válečníci a dokonale zvládají boj beze zbraně a zbroje. Mniši dobrého přesvědčení slouží jako ochránci lidu, zatímco zlí mniši jsou dokonalými špehy a vrahy. Ačkoliv nedokáží sesílat kouzla, mniši umí usměrňovat jemnou energii zvanou ki. Tato síla jim umožňuje vykonávat neuvěřitelné věci, jako uzdravování, zachycení šípu v letu a uhýbání ranám s neuvěřitelnou lehkostí. Jejich obyčejné schopnosti, i ty založené na ki, rostou společně s jejich zkušenostmi. Postupně jim dávají větší moc nad sebou i okolím. Mniši jsou postiženi dodatečnou penalizací ke svým schopnostem, pokud oblečou zbroj, jelikož právě nošení zbroje je porušením jejich přísných závazků. Povolání lze na NT libovolně kombinovat. Jako většina povolání, i toto prošlo značnými změnami, prostudujte si je proto lépe na fóru.

Paladin

Paladinové berou svá dobrodružství velmi vážně. Každý úkol, i ten nejobyčejnější, je v srdci paladina osobním testem - možností ukázat svou odvahu, naučit se taktice a vykonat ve světě nějaké dobro. Tyto chrabré válečníky ochraňuje vyšší moc, odklání od nich zranění, chrání je před nemocemi, ozdravuje je i jejich spojence a brání je před strachem. Vyšší moc také vede jejich paži a dělá z nich ty nejlepší bojovníky proti nemrtvým a zlým stvořením. Mnoho ze zvláštních schopností paladinů také pramení z jejich charismatu. ovolání lze na NT libovolně kombinovat. Jako většina povolání, i toto prošlo značnými změnami, prostudujte si je proto lépe na fóru.

Hraničář

Hraničáři jsou zkušení stopaři a lovci, kteří nejraději pobývají v lesích. Jejich válečné umění je téměř rovnocenné s uměním bojovníků, ale chybí jim jejich oddanost boji. Místo toho hraničář zaměřuje své dovednosti a výcvik na konkrétního nepřítele - druh stvoření, proti kterému má vrozenou zášť a které loví nade všechny ostatní. Hraničáři se často staví do role ochránců a pomáhají těm kdo v lese žijí nebo jím právě cestují. Jejich schopnosti jim umožňují pohybovat se lesem tiše a nepozorován se držet stínů, obzvláště v přírodě. Mají také zvláštní znalosti o určitých druzích stvoření. Zkušený hraničář je nakonec tak svázán s přírodou, že dokáže povolat síly přírody a sesílat kouzla podobně jako druid. A podobně jako druid je i on často doprovázen nějakým zvířecím společníkem. Hraničář má schopnost utišit zvířata, která se vůči němu stávají přátelská a neútočí na něj. Tato schopnost závisí na úrovni těchto povolání.

Tulák

Tuláci mají dohromady málo společného. Zatímco někteří - možná dokonce i většina - jsou skutečně kluzkými zloději, mnoho z nich slouží jako zvědové, špehové, vyšetřovatelé, diplomati nebo jsou prostě lupiči. Tuláci jsou všestranní, přizpůsobiví a schopní dostat to, co jim ostatní nechtějí dát. Přestože nejsou v boji rovnocennými soupeři bojovníkům, takový tulák moc dobře ví kam uhodit, aby to zabolelo, a útok ze zálohy dokáže nadělat pořádnou paseku. Mají dokonce jakýsi šestý smysl, když přijde na to vyhnout se nebezpečí. Zkušení tuláci mají téměř kouzlenou moc a schopnosti jak dokáží zvládnout skrývání, uhýbání a útoky ze zálohy. Navíc dokáží, přestože nejsou sami o sobě schopni kouzla sesílat, takové kouzlo "předstírat" dostatečně dobře, aby jej mohli seslat za pomocí svitku, hůlky nebo jiného magického předmětu.

Čaroděj

Čarodějové jsou mystické osoby sesílající kouzla. U své magie se spoléhají na intensivní studium. Pro čaroděje není magie nadáním, ale složitým, užitečným uměním. Když je čaroděj na boj připraven, dokáže svých kouzel použít se zničujícím efektem. Pokud jej někdo překvapí nepřipraveného, je velmi zranitelný. Síla čaroděje leží v jeho kouzlech, vše ostatní je podružné. Učí se nová kouzla díky pokusům a postupující zkušenosti a také od ostatních čarodějů. Navíc se čaroděj časem naučí svá kouzla upravovat tak, že mají větší dosah, lépe fungují nebo jsou vylepšena nějakým jiným způsobem. Čaroděj si může na pomoc povolat přítelíčka: malé, kouzelné stvoření, které mu slouží.

Černokněžník

Černokněžnící jsou bývalí mágové, kteří se vzdali učení o přírodní magii pro příslib moci od temnějších sil založenou stranou stínu.

Přehled prestižních povolání

Tajemný lučištníkVrah, Pán zbraně, Trpasličí obránce, Heretik, Exorcista, Šampión, Vojevůdce

*Pro více informací o konkrétním povolání, navštivte naše fórum prostřednictvím odkazu v názvu povolání.

 

Zrušení oblíbených rasových povolání:

Byla zrušena oblíbená rasová povolání. Tudíž vaše postava nemá postih při multipovolání, pokud by nebylo oblíbené její rasou.

Úpravy kouzel:

Plošná kouzla:

Plošná kouzla typu ohnivá koule, kyselinový dech, atd. zraňují všechny v oblasti působení. Bez ohledu na to, jestli se jedná o nepřítele, přítele či samotného sesilatele.

 

Veškeré další úpravy standardních kouzel naleznete v popisu jednotlivých povolání zde.

Veškerá epická kouzla (Epic Spells) naleznete zde.

Ostatní

Kritický neúspěch

Hod 1 na D20 neznamená na Thalii automatický neúspěch, pokud máte záchraný hod nebo jinou příslušnou vlastnost dostatečně vysoko, uspějete i při hodu 1.

Sociální dovednosti

Přesvědčování, zastrašování, blufování mají v současné době na Thalii využití mimo konkrétních kombinací povolání jen pro hru s DM a RP.